magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Bakos István: Teleki Pál halálának 70. évfordulójára


A nagyhírû Eötvös József Collegium épülete centenáriumi ünnepségsorozatának kiemelkedõ eseménye volt 2010. október 26-án,

Teleki Pál tudós-államférfi, a Collegium kurátora (1920–1941) szobrának fölavatása. Rieger Tibor szobrászmûvész alkotása (amely a fõvárosból 2004-ben törvénysértõen kitiltott, s a befogadó Balatonbogláron fölállított szobor kisplasztikája) az I. emeleti lépcsõfordulóban, Eötvös Loránd (a Collegium elsõ kurátora) és Kodály Zoltán (a világhírû növendék) mellszobra között kapott helyet. Rieger Tibor szobrászmûvész egészalakos bronzszobra, s annak kisplasztikai változata méltó emléket állít az elcsatolt nemzetrészeket, a magyar nevelésügyet (benne a cserkészetet és a Collegiumot), a honi szegényeket és a lengyel menekülteket egyaránt patronáló tudós államférfinak.

A Teleki Pál-kisplasztika (képünkön) a Bethlen Gábor Alapítvány, Collegium Baráti Köre és a mûvész közös adománya, a márvány talapzat a Reneszánsz Kõfaragó Zrt. adományozta a kollégiumnak.

A szoboravató ünnepséget követõen, a közönség átvonult a Díszterembe, ahol – jelképezve az erdélyi gyökerû Telekiek szellemi hátterét – Szabó Zsolt, a Mûvelõdés fõszerkesztõje nyitotta meg a Magyar nyelvû hírlapok, folyóiratok és könyvek Romániában (1918–1945) címû kiállítást. A közönség nagy érdeklõdéssel és elismeréssel fogadta a kitûnõ kiállítást, amelyben számos hajdani Eötvös- kollégista mûvei is szerepeltek.

Az 1879. november 1-jén Budapesten született, de õsei révén Erdélyt szûkebb pátriájának valló tudós államférfi 1941. április 3-i halálának 70. évfordulója alkalmából közöljük  Bertényi Iván profeszszor, a Baráti Kör elnöke és Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Bethlen Gábor Alapítvány kurátora beszédét, amely gróf Teleki Pál (az Eötvös Collegium második kurátora) kisplasztikája avató ünnepségén hangzott el. vissza a kiadáshoz
minden cikke
ENCIKLOPÉDIA rovat összes cikke

© Művelődés 2008