magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Ambrus Ádám: Székely Tibor


Nagy megtiszteltetés volt számomra egy évvel ezelõtt átvenni a gr. Mikó Imre-díjat, de még nagyobb öröm, hogy továbbadhatom, és én mondhatom el a laudációt Székely Tibor kedves barátomról, akihez ma átkerül ez a vándordíj. Azért nagy öröm, mert van kinek továbbadnom, mert bár ezekben az ínséges idõkben hangsúlyosan megcsappant az adományozó kedv, vannak még a nagy erdélyi mecénások nevéhez – így gróf Mikó Imre nevéhez – méltó vállalkozók közöttünk, akiknek az erdélyi magyar kultúra sokat köszönhet.

Sok mindenben különbözik a vállalkozói szféra és a mûvészet, mondanánk, de ugyanannyira hasonlít is egymáshoz. A semmibõl hoznak létre valami újat, nagy hozzáértéssel és lelkesedéssel építgetik, szépítgetik alkotásaikat, céljuk az, hogy egyre nagyobbra nõjenek és elismerjék munkájukat. Igaz, mindketten másként érik el ezeket a célokat, a legtöbb esetben azonban csak egymással karöltve képesek rá. Több ezer éves kultúránk, mûvészetünk nem tartana itt, ha nem lettek volna mecénásai, akik felismerték a bennük rejlõ értékeket, segítették a munkájukat és támogatták a kulturális értékek generációkra való átöröklését. Nagyon sok alkotás merült volna a feledés homályába, ha nem dokumentálják azokat, ha nem jelennek meg könyvek, fotókópiák formájában a könyvtárak polcain. Visszanyúlhatnánk akár a Mediciekig, akiknek hiánya vagy érdektelensége óriási alkotóktól fosztotta volna meg az emberiséget, de említhetnénk Gutenberget is, aki nélkül nem szerezhetett volna tudomást a világ ezekrõl.

Az erdélyi magyar kultúrát a történelem során sok arculcsapás érte, rengeteg képzõmûvészeti alkotás, történelmi épület, templom és könyvtár tûnt el és van jelenleg is pusztulófélben, sok esetben a pénzhiány, de sajnos az érdektelenség miatt is.

Ezért is jó olyan embereket ismerni – és még nagyobb öröm a barátomnak is tudni –, mint Székely Tibor, aki támogatta az ördöngösfüzesi és torockói templomok helyreállítását, olyan torockói épületegyüttes korhû restaurálását, ahol lehetõség van 50 gyermek rendszeres nyári táboroztatására. Hozzájárult a mezõségi szórvány templomait bemutató és a Brassai könyv kiadásához, és hogy munkája teljes legyen, az EMKE könyvtár berendezéséhez is. Egy teljes életmûnek is elég lenne mindaz, amit eddig felsoroltam, de ez nem egy olyan tevékenység, amit abba lehet hagyni.

Úgy érzem, jó kezekbe kerül a vándordíj, és szívbõl remélem, hogy Székely Tibor és az utána következõ összes többi vándordíj-tulajdonosnak is lesz, akinek továbbadni ezt, hogy az aktuális gazdasági körülmények ellenére is fontos lesz számunkra a magyar kultúra támogatása, az értékeink megõrzése, a következõ generáció kinevelése. Fogadd szeretettel, Tibor, és szeretnék mindannyiunk és gyermekeink nevében is köszönetet mondani mindazért a munkáért, amit kultúránk támogatásáért tettél, és amit a jövõben teszel majd érte!vissza a kiadáshoz
minden cikke
EMKE-LAUDÁCIÓK rovat összes cikke

© Művelődés 2008