magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


***: A Magyar Naplóról


A Magyar Napló a Magyar Írószövetség havonta megjelenő irodalmi folyóirata. Egyidős a rendszerváltozással – 1989-ben Cseres Tibor, az Írószövetség elnöke ajánlotta a magyar olvasók figyelmébe azzal, hogy „politikai értékek, erkölcsi normák és egy kikezdhetetlen minőségeszmény jegyében” indul útjára.
Jelenlegi formáját 1994-ben nyerte el, amióta Oláh János, József Attila-díjas író, költő, a Kilencek néven indult költőcsoport tagja jegyzi főszerkesztőként. „Túl a Cseres Tibor által meghirdetett nyitottságon, a nemzeti irodalomnak ahhoz a fájdalmas, őszinte hangütéséhez kell visszatalálni, hűnek maradni, amely először, de máig képletes tömörséggel az Ómagyar Mária siralomban hangzik fel, s máig hallik” – vallja a lap szellemiségéről.
A lap népszerű rovatai között meg kell említeni a Nyitott Műhelyt, amely írók, költők, irodalomtörténészek alkotói műhelyébe nyújt bepillantást, valamint az Európai Figyelőt, amely elsősorban kis népek irodalmára fókuszál.
A Magyar Napló szerzői többek mellett Csoóri Sándor, Farkas Árpád, Ferenczes István, Ferdinandy György, Juhász Ferenc, Kalász Márton, Kontra Ferenc, Kiss Benedek, Kovács István, Vasadi Péter, Vathy Zsuzsa, Vári Fábián László, valamint Alföldy Jenő, Márkus Béla, Szakolczay Lajos irodalomtörténészek stb., de ott volt közöttük a közelmúltban elhunyt Határ Győző, Lászlóffy Aladár, Nagy Gáspár, Rába György, Utassy József is. Szerkesztőbizottságának elnöke Jókai Anna író.
A folyóirat mellett 1999 óta könyvkiadó is működik. A rangos és ismert írók, költők, műfordítók, irodalomtörténészek mellett rendre jelenteti meg tehetségüket bizonyító fiatal szerzők könyveit is mind az anyaországból, mind a határon túlról. A szépirodalom mellett helyet ad történelmi, néprajzi, szociográfiai tanulmányköteteknek is. Megjelentetett már impozáns grafikai albumot, fotóalbumot is, sorozatai egyre népszerűbbek.
2002-ben indította útjára Az év esszéi, Az év novellái és Az év versei című antológiákat. Ezek a reprezentatív gyűjtemények évről évre széles panorámát nyújtanak a kortárs magyar irodalmi és szellemi életről. Másik közkedvelt sorozata a Magyar Irodalom Zsebkönyvtára, amely a diákságnak és az irodalomszerető olvasóközönségnek hatékony segítséget nyújt egy-egy magyar régi és kortárs klasszikus életművének megismerésében. Ezért az adott válogatáshoz mindig értő kísérőesszé társul. Eddig Ady Endre, Ambrus Zoltán, Arany János, Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Cholnoky László, Cs. Szabó László, József Attila, Kányádi Sándor, Kovács Imre, Mezey Katalin, Mikszáth Kálmán, Szabó Dezső, Szabó Lőrinc, Takáts Gyula, Tollas Tibor, Tömörkény István, Utassy József, Vasadi Péter életművéből készített válogatást, valamint Minden nípnek az ü nyelvin címmel a régi magyar irodalomból szerkesztett értékes szemelvényt. A Magyar Napló folyóirat közkedvelt rovatából, a Nyitott Műhelyből a kiadó reprezentatív albumsorozatot indított 2006-ban. A beszélgetést fényképek és saját alkotások gazdagítják, majd egy átfogó tanulmány zárja. A sorozatban eddig Csoóri Sándor, Nagy Gáspár, Juhász Ferenc, Bella István és Tornai József munkássága és élete került górcső alá. 2008-ban regénysorozatot indítottunk egy pályázat nyerteseinek műveiből, amelyek a magyar rendszerváltás és az azóta eltelt időszak társadalmi változásait dolgozzák fel igényes irodalmi eszközökkel. Eddig Kiss Judit Ágnes, Kondor László, Nagy Gábor, Berta Zsolt, Burns Katalin, Horváth (EÖ) Tamás, Pósa Zoltán, Tompa Z. Mihály regénye látott napvilágot. 2009-ben sikerült Németh László világirodalmi írásainak befejező, harmadik gyűjteményét is megjelentetni Szimultán utazás címmel.
A Magyar Napló kezdeményezte és működteti a Magyar Kulturális Folyóiratok Szövetségét, a FÓKUSZ-t, amely vállalja a határon túli lapok pályázatainak lebonyolítását, szervez közös lapbemutatókat Magyarországon, illetve részt vesz a határokon túli könyvvásárokon, író–olvasó találkozókon.
A folyóirat előfizetésére és a kiadványok megrendelésére az info@magyarnaplo.hu e-mailcímen és a Magyar Napló www.magyarnaplo.hu honlapján van lehetőség. A Művelődés szerkesztőségében is megrendelhetőek  és megvásárolhatóak a Magyar Napló kiadványai.vissza a kiadáshoz
minden cikke
REKLÁM rovat összes cikke

© Művelődés 2008