magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Kelemen Lajos: Az Unitárius Egyházközség Levéltárában ideiglenes letétként őrzött báró Petrichevich-Horváth családi képek jegyzéke


A levéltár bejáró előszobájában:
Az északi falon közbül:
1. Gróf Csáky József (1785). Parókás, magyar prémes ruhás, szőke férfi, olajfestmény. Empire farámában, süllyesztett elhelyezési modorban.
Alatta függ:
2. Olaszos típusú szép barna női mellkép, sötét ruhában, barna-meggypiros háttérrel. Egyszerű, mélyített aranyozott rámában.
3. Kibontott hajú barna nő profilképe. Mellkép, közel életnagyságban, fekete farámában.
4. Tearózsák. Vízfestmény 1881. évszámmal. Fekete rámában, belül aranyozott sávval.
Az ajtó fölött:
5. Erdőrészlet. Olajfestmény, beesett színekkel. Fekete rámában, belül aranyozott rámaszéllel.
6. Erdőrészlet. Kisebb olajfestmény kartonra, széles, mélyített, sárgás-vörös széles formában.
Az ajtótól jobbra:
7. Gr. Bethlen Sándor kamarás. (Latin névjelzéssel.) Kisebb mé­retű, XVIII. század második feléből való magyar ruhás olajfestmény, mélyített, aranyozott farámában.
A dolgozószobába bejáró ajtó felett:
8. P. Horváth Károly (1859). Kisebb méretű olajfestmény, majdnem tenyérnyi széles mélyített, aranyos rámában.
Balra fölötte:
9. Kuun Géza gr. íróasztalánál. (Hátból fölvéve. Jakner Andor rajza fényképről.)
Jobbra:
10. Br. P. Horváth Kálmán főgondnok. Karosszékben ülve nagyított fénykép. Blondel jellegű, aranyos rámában.
Az udvar felőli déli falon az ablaktól balra:
11. Br. Bruckenthal Árpádné, gr. Toroczkay Miklósné. Fiatal fénykép, magyar ruhában.
12. Br. Bruckenthal Ilka, gr. Toroczkay Pálné. Fiatal leánykép magyar ruhában.
(Mindkettő egyenlő méretű, széles aranyrámában.)
13. Petrichevich Horváth Gábor.
14. P. Horváth Gáborné, Szilvásy Ida.
Egyenlő méretű, életnagysághoz közelálló olajfestmények, nagyon megbarnulva. Mindkettő egyenlő méretű, belül aranycsíkozott, fekete farámában.
Az ablaktól jobbra:
15. Iktári gr. Bethlen Sámuelné, Petrichevich Horváth Zsuzsánna (1744). Életnagyságúhoz közelálló olajfestmény, belül aranycsíkos, fekete farámában.
Alatta jobbra:
16. Gr. Csáky József (1820). Kisméretű olajfestmény, vastag, aranyos rámában.
17. Gr. Bánffy Klára. Kb. 20 x 30 cm méretű térd olajfestmény, fára (?) festve. (Jelzése: Mack delineavit.) Barna, gipsz díszítményes farámában, melynek felső jobb sarka sérült.
18. A felsőzsuki br. P. Horváth-udvarház (1875). Vízfestmény, vékony, barna és aranyrámában.

A folyosóról bejáró ajtó fölött:
Jobbról:
19. Petrichevich Horváth Károly. Olajfestmény, vászon, jobb felől a bejáratnál, megrongálódva.
Balról:
20. P. Horváth Károlyné, Barcsay Rozália.
Egyenlő méretű és rámájú képek, fekete, belül vékony, aranycsíkos farámában.

A levéltár dolgozószobájában:
A déli falon:
21. Idősebb női 2/3 életnagyságú mellkép, XIX. század eleji viseletben. Olajfestmény, fekete, belül arany, csíkvonalas rámában.
22. Fiatal leányka derékképe, felül kivágott lila ruhában, mélyített, aranyozott rámában.
23. Br. Bánffy Dánielné Gyárfás Anna színes fényképe. Aranyozott, díszesebb rámában.
24. Br. Jósika Jánosné gr. Csáky Rozália. Magyar ruhás vízfestmény, mélyített, széles, belül tojássoros, aranyozott rámában.
25. Gr. Csáky Józsefné gr. Rhédey Terézia (1834). Szép vízfestmény R: Belg névjelzéssel. Kopott aranyozású rámában.
26. Gr. Bánffy György kormányzó felesége Palm Jozéfa grófnő. Fára festett olajfestmény. Egyszerű, empire világos ruhában.
27. Maria Antoinette (Nach Paul Delaroche). Finom kőnyomat.
28. A marosvécsi vár és környéke. Rohbock színezett acélmetszete. Vékony fekete rámában.
29. Kis kerti pavilon. Olajfestmény név nélkül, vastag aranyrámában.
30. Nagy Imre rézkarca. Esős tájkép. I. próba. Vékony fekete rámában.
31. Női fénykép (1858–60). Ovális, fekete keretben.
A déli fal keleti ablakától jobbra a sarok felé:
32. Gr. Bethlen Róza. Ülő szőke nő, kivágott barna ruhában. Vízfestmény, faragott aranyos rámában.
33. Br. Bánffy György (Gyurka, a zeneszerző). Fára festett vállkép. Jelzés és keret nélkül.
34. Br. Jósika Jankó török jelmezruhában. Olajfestmény, jeltelen, ráma nélkül.
A keleti falon a könyvespolc fölött:
35. Kerti kép, zöld fák között két nőalakkal. Belül aranyozott fekete rámában.
Az északi falon a könyvespolcok felett:
36. Erdőszéle, tájkép, piros napernyős nőalakkal. Széles fekete rámában. Olajfestmény.
37. Erdei út. Olajfestmény aranyozott rámában.
(Mindkét kép gr. Teleki Géza festménye.)
A levéltári dolgozószoba nyugati bejáró ajtaja fölött:
38. Nagy Imre: Tájkép. Tusfestmény. Fekete rámában.
39. Két női alak, téglalaptérben.
40. Zongorázó nő, 2 női és egy férfialakkal, félkör alakú rajztérben.
(Mindkettő egyenlő méretű fekete rámában.)
41. Deák Ferenc időskori fényképe sajátkezű aláírásával, ovális háttérrel, fekete ovális rámában.
42. Im Wesentzthal bey Dittersbach. Rézmetszet 1838. Vékony, fekete szegélyű, sárgásbarna márványozott keretben.
43.  Die Heinmel Wand im Kätschwelthal. Rendkívül finom acélmetszet. Vékony, sárgásbarna, fekete szegélyű, márványozott keretben.
Az északi falon:
44. Fiatal gyermekifjú képe. Piros arcú, kékszemű, csokornyakkendős kép; vékony aranyozott rámában. (Bánffy fiú?)

A Levéltár első anyagtartó szobájában:
A belső (II.) szobába bejáró ajtótól jobbra eső szekrény oldalán:
45. Erzsébet királyné. Fára festett kisebb mellkép. Olajfestmény, széles, sárgás farámában.
46. Halvány rózsalilás tónusban fémlemezre festett udvari (tiszti) lakás. (Olaj). Széles, sima aranyozott farámában.
47. Három különböző nürnbergi kastély- és házképet ± alakban és keretben ábrázoló vízfestmény, farámában.
48. Sárga rózsák hegedűvel. Jelzése: Lázár György. 1928. X. 20. Csavaros méretű aranyrámában.
49. Rámájába betéve gr. Teleki Sámuel kancellár rézmetszetű mellképe (Czettner, 1796).
50. „Original Raderiung.” V. A. Benyovszky. Ágaskodó lovas kép, egyszerű fekete rámában, üveg alatt.
51. Három darab finom rézmetszet, ± alakban elhelyezve. (A felsőnek felirata: Hafen von Messina. Kemény farámában, üvegezve.)
52. Peime Suriey de Saint-Remy Ecuyer. (Hyacint Rigault pinzit. Ebeling sculpsit.) Rézmetszet, sima fekete rámában, üveg alatt.
53. Schloss Dumbuce. Finom acélmetszet (1863). Világos keményfa rámában, üvegezve.

A szekrény mellett, az ajtótól jobbra elhelyezett rámátlan képek.
Lásd jegyzéküket a … oldalon.
A bejáró ajtó fölött a keleti falon:
54. Gr. Thoroczkay Miklós.
55. Gr. Toroczkay Miklósné
Két egyenlő nagyságú mellkép. Olajfestmények. Felül egyszerű, aranyozott, mélyített fekete rámában.
A nyugati falon a szekrények fölött:
56. Gr. Toroczkay Etel (Br. Baich Ivánné) mellképe. Biazini Mari festménye. Olajfestmény. Szép széles, díszes, aranyozott rámában.
57. P. Horváth Károly (1859). Életnagyságú térdkép. Fekete magyar ruhában, kardosan. Olajfestmény.
58. Gr. Csáky Katalin, Br. P. Horváth Kálmánné. Piros ruhás, ifjúkori mellkép. Aranyozott, mélyített rámában.
59. Br. P. Horváth Kálmán fiatal férfikori arcképe. Olajfestmény. Mélyített, aranyozott, az előbbi képével mindenben egyező rámában.

Az előszobába kijáró ajtó fölött:
60. Fekete magyar ruhás, középkorú úrinő. Fekete rámában.
61. P. Horváth Ferenc unitárius főgondnok, a krónikaíró. 1804. XII. 31. 3/4 életnagyságú térdkép, fekete rámában.
62. P. Horváth Károly. 3/4 életnagyságú térdkép, fekete magyar ruhában, kardosan.
Vargyasi Daniel Ferenczné, gagyi és tarcsafalvi Pálfy Juliánna, Ugron Gábor szülőanyja.
63. és 64. Két darab hullámzó tengerkép. Egyiken gőzhajóval, a másikon vitorlás hajóval. Alfred Heyde névjelzéssel.
65. Inczédy-Joksman Nándor, m. kir. testőri díszruhában.

A levéltári anyag I. szobájában egymás mellé, illetve mögé a padlóra, a levéltári szekrények elé felállított olajfestmények:    
66. A nagyenyedi templomkastély belső részlete a kapubástyával, belülről. (Dóczyné, Berde Amál festménye). Mintás, mélyített, aranyozott rámában, üveg alatt.
67. Virágtő cserépben. 13 virággal. Olajfestmény, rámázatlan.
68. Gr. Teleki Géza: Kazlak.
69. Csendéletkép. Gidófalvyné, Pataki Etelka festménye (1921). Barna asztalon üvegedényben ibolyák, ettől jobbra az asztalra tett violaszín kendő, színes díszkötésű könyv. Papiros lemezre festve, vakrámára húzva. Rámátlan.
70. Csendéletkép. Alsó bal sarkában Carl v. Mohr 76. jelzéssel. Kékesszürke háttérből egy karosszékbe és melléje helyezett vadászfelszerelés festői csoportosításban. (Bunda, vadászkalap, táska és vadászkürt, ivókulacs, puska. A földön kengyelpár és két cipő.) A bal sarokban kard stb. fölakasztva.
71. Színezett fehér és piros virágfénykép.

Felfüggesztve az egyik szekrényoldalon:
Olajos jellegű táj- és környezetkép, előtérben néhány lovas férfivel és gyalog nőkkel. Olajfestmény. NB. Nem vagyok biztos benne, hogy ez a kép is a letétek sorába tartozik. Ezért nem számozom a jegyzékben.

A II. levéltári anyagszobában:
A déli falon:
72. Női arckép, mélyített sárgásbarna rámában, üvegezve. (Erzsébet királyné? Nagyon szép nő.)
A nyugati falon:
73. Rózsák (3 rózsa). Színehagyott vízfestmény, vékony rámában, üveg alatt.
Fényképek:
74. Gr. Teleki Ádám huszártiszti képe, háborús tábori egyenruhában.
75. Gr. Teleki Ádámné br. Zeyk Ágnes állóképe.
76. Br. Bánffy Albert díszmagyar ruhás, süveges ülőképe.
77. Br. Bánffy Dénes díszmagyar ruhás, süveges állóképe.
78. Fiú gyermekkép (ki?)
79. Br. Bánffy Dénes és br. Blomberg Carla esküvői képe, mellettük br. Jósika Gábor násznaggyal.
Keretelt fényképek:
80. Keretelt női arckép: Barna kontyos nő. Fekete ovális rámában.
81. Br. Bánffy Albert ülőkép, hétköznapi öltözetben.
82. Honvédfőhadnagy képe. Fekete, belül aranyos rámában.
Az unitárius püspöki irodában:
83. Gr. Csáky György. Mellkép 3/4 életnagyságban. Barabás Miklós festménye 1839. Vöröses-sárga, széles farámában, rézveretű díszítéssel.
84. Gr. Csáky György. Kisebb méretű térdkép. Asztal előtt álló vadgalambszínű, ezüstgombos atillás fiatal férfi. (A háttérszínezés után ítélve valószínűleg Kővári Endre kolozsvári festő fiatalkori műve.)
85. Gr. Toroczkay Miklósné gr. Bethlen Johanna. 3/4 életnagyságú olajfestmény (térdkép). Sima, aranyos keretben.
86. Gr. Csáky Györgyné gr. Toroczkay Eszter 1860. 3/4 életnagyságú, egyszerű magyar ruhás kép, fekete rámában. (Kővári Endre festménye.)
87. Gr. Bánffy György Erdély kormányzója. Kisebb alakú, jó olajfestmény, hátán magyar felirattal; széles, mélyített arany rámában.

Dr. Kiss Elek püspöknél:
88–89. Két darab Barabás Miklós-féle vízfestésű arckép.

Jegyzékbe vették. Kolozsvár, 1956. május
Kelemen Lajos s. k.
ny. múz. és levéltári főigazgató,
unitárius egyházi levéltárosvissza a kiadáshoz
minden cikke
ENCIKLOPÉDIA rovat összes cikke

© Művelődés 2008