magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


László Attila: Dulányi B. Aladár laudációja


Harminc év! Sok, vagy kevés? Mindenképpen az emberi lét egy része, ami már felveti a számvetés lehetőségét. Jelen esetben, Dulányi B. Aladár, a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház igazgatója az, akinek a harmincéves munkásságát értékelem, hogy megismerjük személyiségét.

A rohanó világunkban, a mindennapok kihívását élő társadalom emberének talán elég is lenne felsorolni személyi adatait. Lehetséges, de nem teljes anélkül, hogy ne szólnék Dulányi B. Aladárnak, a Művelődési Ház igazgatójának emberpróbáló, közművelődést szolgáló munkásságáról, annak eredményességéről.

Sepsiszentgyörgy 2011-ben ünnepelte várossá válásának 550. évfordulóját. A város gazda­sági-kulturális hagyományai, értékei ismertek. Őrzik ennek tárgyi, szellemi hagyatékát a mú­zeum, a könyvtárak, vallási felekezetek intézményei, a színház, az iskolák, a művelődési intézmények, klubok, egyesületek.

Mindezeknek ismerete nagy kihívást jelent annak, aki szervezi, vezeti, irányítja a Művelődési Ház tevékenységét a jelenkori társadalmi, kulturális elvárások szintjén.

A Kónya Ádám – városunk polihisztora – nevét nem véletlenül viselő Művelődési Ház sokrétű, gazdag közművelődési tevékenységgel szolgálja a város lakosságának kulturális érdeklő­dését. Ebben a szolgálatban nem kevés szerepe van Dulányi B. Aladár igazgatónak és az általa összeválogatott, szakemberekből álló munkaközösségének. Nap mint nap cselekvőén vesznek részt a város közösségének életében, úgy szervezve meg a műkedvelők művészi csoportjainak és egyéb érdeklődési körök tagjainak munkáját, hogy azok szolgálják az identitásunk megőrzését, a közösségek épülését, kultúránk gyarapítását. A Művelődési Ház művészi csoportjainak, klubtagjainak eredményei tükrözik a fenti célok megvalósítását.

A harmincéves Cantus Firmus Vegyeskar és a 90 éves Magyar Férfidalárda, az elmúlt évtizedek­ben a város, megye, ország közművelődési életében jelentős szerepet töltöttek be. Ha csak a 2011-es évet veszem alapul az értékelésükben, igen szép adatokat közölhetek. A Férfidalárda 16 szerep­lésén 85 művet, míg a Cantus Firmus Vegyeskar 12 hangversenyén 58 művet szólaltatott meg a reneszánsztól a kortárs kóruszene vallásos és világi műfajaiból. Munkájuk elismeréseként a Cantus Firmus Vegyeskar két országos I. díjat, egy II. díjat és egy III. díjat kapott, az EMKE Nagy István- és a Romániai Magyar Dalosszövetség Seprődi János-díjas kórusa. A Magyar Férfidalárda országos III. és IV. díj kitüntetettje és a Romániai Magyar Dalosszövetség minősítő hangversenyének Arany Fokozatú kórusa.

A Visky Árpád nevével fémjelzett színjátszó csoport 1984 óta a Művelődési Ház egyik igen sikeres műkedvelő csoportja. Az általuk bemutatott színpadi művek, itthon és külföldön is, a közön­ség nagy elismerését váltották ki! A szakma 2001-ben különdíjjal jutalmazta a VI. Concordia Na­pok alkalmából. Néhány bemutatott mű címe: Móricz Zsigmond – Nem élhetek muzsikaszó nélkül, Mihai Sebastian – Játék a boldogsággal (Blága Géza rendezésében), Csokonai  Vitéz Mihály – Karnyóné és a két szeleburdiak (Kalamár György színművész rendezésében), Sütő András – Félszárnyú asszo­nyok, Tomcsa Sándor – Szerelem kisvárosban (Balogh András rendezésében), Sombori Sándor – Gábor Áron, Carlo Goldoni – Fogadósné, Robert Thomas – Szegény Dániel (László Károly színművész rendezésében), és folytathatnánk a felsorolást. Az elmúlt években több mint 70 műkedvelő színjátszó és tizenöt zenész vett részt a bemutatókon.

A Művelődési Ház tevékenységében előkelő helyet foglal el a Fenyőcske Néptánc Együttes. 2000 és 2012 között 55 belföldi fellépést tudhatnak magukénak – Cãlimãneºti-en tíz, Fogarason egy, Háromszéken 38 előadást tartottak. A Művelődési Ház szervezésében immár hatszor rendezték meg a Gyermek és Ifjúsági Néptánc- és Népdal Találkozót. Sikereikről tanúskodnak az I., II. és III. díjak, emléklapok, köszönőlevelek, plakettek, trófeák. Vezetőjük Rápolti István táncmester.

Dulányi B. Aladár igazgató felkarolta és erkölcsi, anyagi feltételeket biztosít a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművészek Szövetségének. 1992 októberétől működnek, jelenleg 26 taggal, évi 15-20 egyéni és csoportos kiállítással (grafika, festészet, akvarell, fafaragás és szobrászat).

Egyéb közművelődési tevékenységek a város lakosságának kulturális önképző igényeit szolgálják. Ilyenek az ALTUS Kortárs Művészklub Daczó Enikő képzőművész vezetésével, Holló Ernő Sajtóklub, amelynek házigazdája Matekovics János újságíró, valamint a 2006 februárjától indult Terefere Klub. Alkalmat ad az érdeklődőknek a szabad, kötetlen beszélgetésekre önkormányzati vezetőkkel, politikusokkal, intézmények igazgatóival, lelkészekkel, írókkal, tanítókkal, üzletemberekkel és más kiemelkedő személyiségekkel. A Jazz Klub 2005-től szervezi programjait a dzsesszrajongóknak évi 20-25 alkalommal, házigazdája Lázár Prezsmer Endre. A Huszárik Filmklub 2005-től tartja a filmvetítésekkel egybekötött beszélgetéseket, különböző szakemberek, így pszichológusok, szociológusok, filozófusok, esztéták vezetésével. 2010-től a klub tevékenysége a Kortárs Európai Filmnapok rendezvényével bővült, házigazdája Lázár Prezsmer Endre.

A Kónya Ádám Művelődési Ház munkaközössége egyéb rendezvényekkel is szolgálja városunk, megyénk közművelődését. Ilyenek a Hajnal akar lenni népdaléneklési tehetségkutató versenyek, bábkiállítások, az Emlékezzünk Holló Ernőre, városunk költőjére című szavalóverseny. Évi egy-két alkalommal szimfonikus zene, valamint hat-hét kamarazene-koncert is várja az érdeklődőket.

Az eredmények bizonyítják, hogy a Kónya Ádám Művelődési Ház Dulányi B. Aladár igazgató vezetésével betölti szerepét a város közművelődési életében.

Én, aki részese vagyok ennek a gazdag közművelődést szolgáló tevékenységnek, bátran javaslom az EMKE vezetőtanácsának, hogy 2012-ben Elismerő Oklevelet és a Nagy István-díjat adományozza Dulányi B. Aladár igazgatónak a három évtizedes hűséggel, kitartással végzett szervezői, irányító munkásságáért, a város közművelődési hagyományainak megőrzéséért, ápolásáért végzett szolgálatáért. Befejezésül Benedek Elek életművének gondolatával kívánom: „... fő, hogy dolgozzanak!”

 
vissza a kiadáshoz
minden cikke
EMKE-DÍJAK 2012 rovat összes cikke

© Művelődés 2008