magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Bura László: Két évtized könyvtermése Szatmárban (1.) (Satmarica 1991–2011)


Könyvészeti tanulmányunk az 1989. decemberi eseményeket követően mintegy másfél év után megindult könyvkiadás szatmári vonatkozású magyar könyvtermését veszi számba és közli fél tucat kritérium szerint.

1. Tartalmazza a történelmi tájegység – Szatmár – romániai részén élő szerzőknek magyar nyelven megjelent munkáit. (A történelmi Szatmár romániai részéhez a megyei közigazgatási rendszer átalakulásai nyomán ma több, eredetileg más megyéhez, más történelmi megnevezésű kistájakhoz tartozó helység is tartozik, ezeket könyvészeti összeállításunkban – a mai köztudatnak megfelelően – Szatmárhoz tartozónak tekintjük.)

2. Könyvészetünk ugyanakkor tartalmazza a térségből az ország más részébe költözötteknek, esetenként külföldre távozottaknak a térségről, Szatmárról írt, rá vonatkozó munkáit is.

3. A magyar nyelven megjelenő munkák általában magyar szerzők művei, de megjelent néhány más nyelven írt munka magyar fordítása is, esetenként kétnyelvű kiadványok is. Ez utóbbiak rendszerint magyar szerzők románul is megjelent munkái.

4. A könyvészet elkészítésének másik célkitűzése a térségben élő magyar anyanyelvűek irodalmi, művelődési és tudományos tevékenységének leltározása is, ezért a könyvészet magába foglalja az itt élőknek másutt, külföldön (magyarul vagy más nyelven) megjelent munkáit is.

5. A könyvészet ugyanakkor tartalmazza a térségben előttünk élt írók-költők egykor megjelent munkáinak újrakiadását is (leszámítva a klasszikusok, például Ady, Dsida, Kölcsey stb. máshol kiadott, illetve róluk szóló köteteket).

6. Nem foglalkozunk a Szatmárból elszármazottak, azaz az ország más részében (vagy külföldön) megtelepedettek (térségünket nem érintő) távozásuk utáni publikációs tevékenységével.

 

I. Irodalom

 

1. Költészet (vers)

A tükör előtt. Fiatal szatmári költők antológiája. Szerk. Kovács Máté, Szatmárnémeti, 2003.

Demény Péter – Papp Sándor Zsigmond: Meghívó minden keddre. 2005.

Dobos Johanna – Dobos Hajnalka: Meglátni és érezni. Versek és rövid prózai írások. Szatmárnémeti, 2003.

Dobos Johanna – Dobos Hajnalka: A fáknak is neve van. Versek. Profundis Kiadó, Szatmárnémeti, 2005.

Dsida Jenő: Az én dalom. Válogatás Dsida Cimborában közölt verseiből. Ady Endre Társaság, Szatmárnémeti, 2007.

Fényi István: Üzenetek odaátra. Válogatás a költő hátrahagyott verseiből. Vál. Végh Balázs Béla. 2004.

Fényi István: Szivárvány havasán. Összegyűjtött versek. Dacia XXI. Kiadó, 2010.

Gellért Sándor: A Magyar Kalevala énekei. Literátor Könyvkiadó, Nagyvárad, 1999.

G. Katona József: „sztere-Ó-dalok”. Versek. Dacia XXI. Kiadó, Kolozsvár, 2011.

Gőnyey Antal: Poezii. Carei, 2011. (A versek magyar nyelvűek!)

Jánk Károly: Hajnali hinták. Szatmárnémeti, 2009.

Kádár Ferenc: Időtlen idő. Nagykároly, 2011.

Katona Sándor: Versek (2004)

Katona Sándor: Évszakok. Versek. Editura Daya, Szatmárnémeti, 2005.

Kiss Zita: 34 év, 34 vers. H. n., 2010.

Kovács Jácint: Éjtenger. Szatmárnémeti, 2000.

Mária költészetünk. Összeáll. Simf János.  Kiadja az Ady Endre Társaság, Szatmárnémeti, 2008. Müller Dezső: Fénylő arcú Isten. Versek templomi ünnepélyekre. Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. Nagyvárad, 2008.

Müller Dezső: Rimánkodó szívverésben. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2003.

Müller Dezső: Szomorúfűz. Versek 2003–2005. H. n., 2006.

Müller Dezső: Örök menetelés. Versek. 2009.

Müller Dezső: Fogadj szívedbe. Válogatott versek 1970–2010. Nagyvárad, 2011.

Nistor, Ioan: Poezii – Versek (Ford. Balázs Béla). Ed. Ab-Art–Ed. Dellart, Bratislava–Cluj-Napoca, 2010 (Bilingua Könyvek)

Oláh Ilona: Vágyak szigetén. Versek. Ed. Decalog, Satu Mare, 2001.

Oláh Ilona: Szívünket kulcs ne zárja. (Szerelmes versek). Profundis Kiadó, Szatmárnémeti, 2003.

Praszler János: Szülőföldünk versei. Carei, 2004.

Simf János: Versek. Europrint Kiadó, Nagyvárad, 2004.

Simonfy József: Hold és nap. Bukarest, 1992.

Simonfy József: Bánatkönyv, Bukarest, 2000.

Simonfy József: Égdarab. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2002.

Simonfy József: Holdkóros halak. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2004.

Simonfy József: Hogy nézek ki. Versek. Kolozsvár, 2005.

Simonfy József: Vagonéjszakák. Versek. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006.

Simonfy József: Kővel vetett ágy. Versek. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2008.

Sróth Ödön: Visszajelzések. Orosháza, 1995.

Sróth Ödön: Ráhangolódás – Párizsi morzsák. Iker verseskönyv, Orosháza, 2003.

Sróth Ödön: Holdláng. Szatmári Hírlap Könyvek, Szatmárnémeti, 2008.

Szilágyi Ferenc: Tyúkudvari gregorián. Versek. Szatmárnémeti, Europrint, 2010.

Török József: A magány délkörei. Százhatvannyolc vers. Szatmárnémeti, Europrint, 2010.

Török-Kajtár Enikő: Mulatságos versek (2009)

Végvári hangulatok. Szatmári írók, költők antológiája. Szerk. Gúzs Imre. Idea Stúdió, Szatmárnémeti, 2005.

Vulturescu, George: Poezii. Versek. Ford. Balázs Boróka. Ed. Ab-Art–Ed. Dellart, Bratislava–Cluj-Napoca, 2010. (Bilingua könyvek)

 

2. Próza (elbeszélés, regény, publicisztika)

Ármos Loránd: Rózsahús. Erdélyi Híradó Könyvkiadó, Kolozsvár, 2005.

Bársony István: Az elveszett Paradicsom. Novellák. (Szerk. és vál. dr. Csiák István. Otthonom, Szatmár megye 23. Szatmárnémeti, 2005.

Birtalan Imre: Buksi. Tinivár Kiadó, Kolozsvár, 2007.

Boros Ernő: Agysó.  Szatírák, humoreszkek, bohózatok, lovagregényrészletek; 1993–1995. Infostur, Carei, 1996.

Debreczeni Éva: Vakondsirály. Regény. Szatmári Hírlap Könyvek, Szatmárnémeti, 2007.

Dobos Johanna – Dobos Hajnalka: Fél kenyér. Kisregény. Profundis Kiadó, Szatmárnémeti, 2004.

Előjáték. Fiatal szatmári prózaírók antológiája. Magyar Ifjúsági Kezdeményezés, Satu Mare, 2003.

Erath Betty: Hét hónap, hét év és László. Ed. Citadela, Satu Mare. 2010.

Fodor István: Mesék a riportertarisznyából. Hírlap Könyvek. Szatmárnémeti, 2009.

Fodor István: Az ősz illata. Válogatott írások. Szatmárnémeti, 2011.

Gellért Sándor: Vejnemöjnen fakóján. Finnországi útinapló. Gondozta dr. Lovas János. Szatmárnémeti, 2003.

Gellért Sándor: Kölcsey. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2004.

Gellért Sándor: Levelek Anna Marija Raittilának. Szerk. és lektorálta dr. Lovas János, Tóth-Páll Miklós. Kiadja a Szatmárnémeti Ady Endre Társaság és a Gellért család. Szatmárnémeti, 2007.

Gellért Sándor: Kóborló hadjáratok. Népköltészeti gyűjtés és esszék. Otthonom, Szatmár megye 13. Szatmárnémeti, 1999.

Guga, Silviu: A fiú innen meg odaátról. Ford. Nagy Iván. Szatmárnémeti, 2010.

Gúzs Imre: A történelem szélverésében. Dokumentumriportok. H. n. (Szatmárnémeti), 2002.

Gúzs Imre: Elsüllyedt évek hordaléka. Egy nemzedék vesszőfutása. Identitas Kiadó, Szatmárnémeti, 2003.

Gúzs Imre: Határon innen, határokon túl. Profundis Kiadó, Satu Mare, 2003.

Gúzs Imre: Megszólítani a reményt. Publicisztikák és reflexiók. Hírlap Könyvek. Szatmárnémeti, 2010.

Gúzs Imre: A mélyből a csillagokig. Dacia XXI. Kiadó, Kolozsvár, 2011.

Hauler, Ernst: Elbeszélések a szatmári svábokról. Szatmárnémeti, 1998.

Kádár Ferenc: Hunfibú… Tinivár Kiadó, Kolozsvár, 2005.

Karácsonyi Károly: Üzennek a pálmák Nagykárolyba. Zilah, 2007.

Karácsonyi Károly: Üzennek a pálmák Nagykárolyba. Második, bőv. kiadás. Zilah, 2008.

Óvári Székely István: Nem én választottam. Szatmárnémeti, 2008.

Pajzs Tibor: A kolozsvári hóhér. Egy garabonciás honfoglaló álomlátomása. Hírlap Könyvek. Szatmárnémeti, 2007.

Sike Lajos: Kapaszkodjunk az életszínvonalba. Szatmárnémeti, 2000.

Sike Lajos: Befürödtünk. Szatmárnémeti, 2002.

Sike Lajos: Szöktetés a bíróságról. Szatmári anekdoták. Profundis Kiadó, Szatmárnémeti, 2007.

Sike Lajos: A 70-kedő firkász, avagy ki tehene borja vagyok én? Szatmári Hírlap Könyvek. Csíkszereda, 2008.

Sike Lajos: Szatmári beszélgetések. 21 interjú neves szatmáriakkal. Szatmárnémeti, 2011.

Sike Lajos: Tollasodásom története. Szatmárnémeti, 2011.

Venczerédi Bea: Nevess a temetésemen! Regény. Szatmárnémeti, 2007. [V. B. = Debreczeni Éva írói álneve]

Veres István: Tollhegy. Publicisztikai írások. Szatmári Hírlap Könyvek, Szatmárnémeti, 2007.

 

3. Műfordítás

Bacovia, George: Versek. Ford. G. Katona József. Dacia XXI. Kiadó, Kolozsvár, 2010 (Magyar Könyvtár)

Carei, Costa: Poezii. Versek (Petőfi, Ady E., Juhász Gyula, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila. Ed. Literator, Oradea 2004.

Eminescu, Mihai: Luceafãrul. Evening star. Ford. Soltész József: Ed. Mihai Eminescu, Oradea, 2004.

Jickeli, Otto Fritz: Nemzedékek. Erdélyi szász családi krónika. Ford. Veres István. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1990.

Pop, Aurel: Pelerinaj de secesiune. Szakadár búcsú. Ford. Soltész József. Ed. Solstitiu, Satu Mare, 2004. (román–magyar–angol–német nyelvű)

Pop, Aurel: Calvarul cuvintelor. Szavak kálváriája. The calvary of the words. Le calvaire des mots. Ford. Soltész József. Risoprint, Cluj. 2006.

 

4. Életrajz

Bura László: Hűségesen, fáradhatatlanul. Scheffler János szatmári püspök életútja. Agape. Novisad, 1991.

Bura László: Köztünk élt – Scheffler János Szatmár vértanú püspöke. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2004 .

Bura László: Boldog Scheffler János. Szatmárnémeti, 2010.

Csiák Gyula: A pagony dalnoka. Bársony István élete és munkássága. 2006.

Csury Balint [így!]: Az ember, a nevelő és a tudós (Gondozta: Nicoale Bondici) Cluj-Napoca, Ed. Dacia XXI., 2010.

Fazekas Loránd: Szatmári tanári életutak a 19–20. század forgatagában. Identitás Alapítvány, Szatmárnémeti, 2005.

Fazekas Loránd: Szatmári tanári életutak a 19–20. század forgatagában. Második, bőv. kiadás. Identitás Alapítvány. Szatmárnémeti, 2007.

Fazekas Loránd: A szatmári református oktatás kiemelkedő személyiségei a 19. század közepétől 1948-ig. Múltunk öröksége 12. Szatmárnémeti Református Gimnázium. H. n., é. n.

Hauler Gyöngyi: 125 éve született Patz J. Mátyás kántortanító karnagy. Nagykároly, 2011.

Heinrich Ferenc: Szent földön született, vértanúként halt meg (Scheffler János vértanú püspök). Nagybánya, 2011.

Kereskényi Sándor: Otthon a történelemben. Jakó Zsigmond pályakezdése. H. n., é. n. (2003)

Kiss Sándor: Matematikus a XX. század viharában. Maurer Gyula életpályája. Erdélyi Múzeum-Egyesület–Appendix Kiadó, Kolozsvár–Marosvásárhely, 2003.

Kiss Sándor: Szatmárnémetitől a világhírig. Bodor Miklós kémikus és gyógyszertervező. Szatmárnémeti, 2011.

Kiss Sándor: A matematika vonzásában. Radó Ferenc matematikus életpályája. H. n. (Szatmárnémeti), 2011.

Kiss Sándor: A Bolyaiak vonzásában. Weszely Tibor matematikus életrajza. Szatmárnémeti, 2011.

Kurta József: Isten igéjének szolgái. Lelkészi életpályák a Szatmárnémeti Református Egyházközség történetében. Exit Kiadó, Kolozsvár, 2009.

Muhi Sándor: Szatmári arcképek. Szatmári Füzetek 1. Szatmárnémeti, 1996.

Muhi Sándor (kismonográfia). Scriptor. Szatmárnémeti, 2011.

Nagy László: Károli Gáspár és kora, élete, munkássága. Királyhágó-melléki Református Egyházkerület. H. n., 1996.

Szabó Ferenc: Dr. Lükő Béla. Identitas, Szatmárnémeti, 2002.

Tempfli Imre: Sárból és napsugárból. Pakocs Károly élete és kora. Budapest, 2002.

5. Emlékirat

Anzik Albert: Visszaemlékezéseim. Sárközújlak, 2010.

Czira Árpád: Menekülés a szibériai fogságból 1914–1916. Ady Endre Társaság. Szatmárnémeti, 2006.

Czira Árpád: Cãlãtorie în jurul lumii. 1914–1916. (Ford.: Turucko Sándor). Ed. Muzeului Sãtmãrean. Satu Mare, 2007.

Jeney György: Egy szatmári civis emlékiratai. Otthonom, Szatmár megye 8. Szatmárnémeti, 1999.

Sasi Nagy Béla: Egy szatmári emlékei. Otthonom, Szatmár megye 27. Szatmárnémeti, 2007.

Schäffer András: Visszanéztem félutamból. Hírlap Könyvek. Szatmárnémeti, 2010.

 

6. Útleírás

Elek Imre – Bauer József: Avasvidéki útikalauz. Otthonom, Szatmár megye 26. Szatmárnémeti, 2005.

Scheffler János: Szatmártól Chicagóig. Úti élmények, tapasztalatok. – Barangolás a Szatmár megyei svábok őshazájában. Szatmárnémeti, 2011.
vissza a kiadáshoz
minden cikke
KÖNYVTÁR rovat összes cikke

© Művelődés 2008