magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Bura László: Két évtized könyvtermése Szatmárban (1.) (Satmarica 1991–2011)


13. Képzőművészet, művészettörténet

Az ákosi református műemléktemplom (Foto: Fazekas József Tamás). H. n. (Szatmárnémeti), 2006.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye templomai. Nagykároly, I. esperesi kerület (2002)

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye templomai. Kiadja a Szatmári Római Katolikus Püspökség. Szatmárnémeti, 2002.

Az Úr háza a mi hajlékunk. Műemlékeink katalógusa. (Román–magyar–német nyelvű. Szerk. Kiss Imola, Daniela Bălu) (H. n. 2000)

Bălu, Daniela – Szőcs Péter – Terdik Szilveszter: Arhitectura ecleziastică din Satu Mare. Szatmár egyházi építészete. Ecclesiastical Architecture of Satu Mare. Editura Muzeului Satu Mare, 2007.

Banner Zoltán: Erdős I. Pál. Monográfia. Szatmári Múzeum Könyvkiadó, Szatmárnémeti, 2002.

Enyedi István: Orgile istorice din judeţul Satu Mare. Szatmár műemlék orgonái (2004)

Iegar, Diana: Fresce medievale din judeţele Satu Mare şi Szabolcs - Szatmár-Bereg. Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középkori freskói. Muzeul Judeţean Satu Mare. Szatmár Megyei Múzeum. County Museum of Satu Mare, 2010.

Kereskényi Sándor: Complexul memorial Ady Endre – Ady Endre Emlékmúzeum. Consiliul Judeţean Satu Mare. Szatmár Megyei Tanács. Muzeul Judeţean Satu Mare. Szatmár Megyei Múzeum. Satu Mare, 2007.

Kiss Imola – Szőcs Péter: Arhitectura religioasã medievală din Transilvania (1999)

Kiss Imola – Tóth Géza: Ákos. Református templom. Utilitas, Kolozsvár, 1996.

Kulcsárné Mészáros Kinga: Hadad művészettörténeti emlékei. Otthonom, Szatmár megye 28. Szatmárnémeti, 2007.

Muhi Csilla: A szatmári Székesegyház története és képzőművészete. Otthonom, Szatmár megye. Szatmárnémeti, 2000.

Muhi Sándor: Képzőművészet Szatmáron. Szatmárnémeti, 2005.

Muhi Sándor: Építészet Szatmáron. Szatmárnémeti, 2008.

Muhi Sándor: Szatmári szobrok, emléktáblák. Scriptor Alapítvány. Szatmárnémeti, 2010.

Schäffer András: A természet parancsára festettem. Mándy Laura festőművész visszaemlékezéseiből. (2002)

Szatmárnémeti római katolikus templomai (Szöveg: Muhi Sándor) (2000)

Tempfli Imre: A kaplonyi monostor-templom. Otthonom, Szatmár megye. Szatmárnémeti, 2002.

Vénig László: Ultimul refugiu. Utolsó menedék. Carei. Gross Karol. Nagykároly, 2007.

 

 

III. TUDOMÁNYOK

 

14. Irodalomtudomány

Fűzfa Balázs – Végh Balázs Béla: Kalandozások a gyermekirodalomban. 2011.

Gábrus Andrea – Kottra Éva: Nevük örökkön él. Írók, költők életútja. Editura Imnibooks. Szatmárnémeti, 2003.

Rákóczi ünnepségek. Szatmárnémeti, 2003.

Tempfli Imre: A szatmári római katolikus egyházmegye író papjai. Otthonom, Szatmár megye, Szatmárnémeti, 2000.

Végh Balázs Béla: A gyermekirodalom változatai. Ariadne Könyvek. Komp-Press. Kolozsvár, 2007.

Végh Balázs Béla: Kanonizáció a kisebbségi irodalmakban. Erdélyi Tudományos Füzetek 253. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2005.

 

15. Nyelvtudomány

Bura László: A szatmári kötélverő mesterség szakszókincse. Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 58. Budapest, 1993.

Bura László: Éltetőnk, mindennapi anyanyelvünk. Nyelvművelő írások. Identitas. Szatmárnémeti, 2001.

Bura László: Szatmári helynevek I. Magyar Névtani Dolgozatok 182. Budapest, 2003

Bura László: Tövisháti helynevek. Magyar Névtani Dolgozatok 189. Budapest, 2004.

Bura László: Öt évszázad utcanevei. Szatmárnémeti (1500–2000). Szatmári Hírlap Könyvek. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2007.

Bura László: Szatmár megye helynevei (földrajzi nevei) I–II. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.

Bura László: Szatmár megye történeti-etimológiai helységnévtára Stúdium Könyvkiadó. Kolozsvár, 1997., Második, bőv. kiadás. Státus Könyvkiadó. Csíkszereda, 2011.

Merli Rudolf: Donauschwäbische Ortschaften in Nordwest Siebenbürgen. Bubensheim, 2007.

Sas, A. – Bura László – Végh Balázs Béla – Rozalia Bondre: Ghid pentru înţelegerea interetnică (román–magyar–német–roma szótár). 2006.

 

16. Történelemtudomány

Boros Ernő: „Mindennap eljött a halál” Szatmár megyeiek a földvári fogolytáborban. Szent-Györgyi Albert Társaság. Szatmárnémeti, 2002.

Boros Ernő: Volt minékünk jó éltünk, van most nekünk jaj, I–II. 1945–1949 a szatmári svábok deportálásának története. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2005.

Catalogul colecţiei de arheologie. A régészeti gyűjtemény katalógusa. Catalogue of the Archaeological Colection. Szerk. Liviu Marta – Szőcs Péter Levente. Ed. Muzeului Sătmărean. Satu Mare, 2007.

Gindele, Róbert: Die Entwicklung der Kaiserzeitlichen Siedlungen im Barbaricum im Nordwestlichen Gebiet Rumäniens. Ed. Muzeului Sătmărean. Satu Mare, 2010.

Hauler, Ernst: A szatmári svábok árnyéka. Passau, 2003.

Iegar, Diana: Satu Mare: Amprentele trecutului. Szatmárnémeti: A múlt lenyomatai. Satu Mare: Traces of the Past. Ford. Czier Andrea, Kocsis Ágnes. Ed. Muzeului Sătmărean. Satu Mare, 2009.

Kamil Emanuel: Erdélyi sárga karszalagosok. Otthonom, Szatmár megye 24. Szatmárnémeti, 2005.

Karácsonyi Károly: Barangolások Szatmárban. Scriptor Alapítvány, Hírlap Könyvek. Szatmárnémeti, 2009.

Kónya László: Szatmáriak az 1848/49-es szabadságharcban. Kiadja a Szatmár megyei RMDSZ és a szatmárnémeti Szent István Kör. H. n., é. n.

Mandula Tibor: A magyarság története az óhazától Mohácsig, 1826-ig. Hírlap Könyvek, Szatmárnémeti, 2008.

Mandula Tibor: A magyarság története 1526–1711 között. Hírlap Könyvek, Szatmárnémeti, 2010.

Marcu Istrate, Daniela: A gyulafehérvári római katolikus Székesegyház és püspöki palota régészeti kutatása 2000–2002. (Közrem. Szőcs Péter Levente, Anghel Istrate, Monica Deju, Daniela Tamcre, Sorin Cociş, Cristian Găzdac Florentin). Teleki László Alapítvány. Budapest, 2008.

Berveni. Börvely. Ghid cultural şi istoric. Történelmi és kulturális kalauz. A cultural and historical guide. Szerk. Szőcs Péter Levente. Muzeul Judeţean Satu Mare. Szatmár Megyei Múzeum. Satu Mare, 2009.

Cãlineşti. Ghid cultural şi istoric. Kányaháza. Történelmi és kulturális kalauz. A cultural and historical guide. Szerk. Szőcs Péter. Muzeul Judeţean Satu Mare. Szatmár Megyei Múzeum. Satu Mare, 2008.

Cãmin. Ghid cultural şi istoric.  Kálmánd. Történelmi és kulturális kalauz. Kalmandi. A Cultural and Historical Guide. Szerk. Szőcs Péter Levente. Muzeul Judeţean Satu Mare. Szatmár Megyei Múzeum. County Museum of Satu Mare. 2010.

Căpleni. Kaplony. Ghid cultural şi istoric Történelmi és kulturális kalauz. A cultural and historical guide. Szerk. Szőcs Péter Levente. Muzeul Judeţean Satu Mare. Szatmár Megyei Múzeum. Satu Mare, 2009.

Cãuaş. Érkávás. Ghid cultural şi istoric Történelmi és kulturális kalauz. A cultural and historical guide. Szerk. Szőcs Péter Levente. Muzeul Judeţean Satu Mare. Szatmár Megyei Múzeum. Satu Mare, 2009.

Ciumeşti Ghid cultural şi istoric. Csomaköz. Történelmi és kulturális kalauz. Schamagosch. A Cultural and Historical Guide. Szerk. Szőcs Péter Levente. Muzeul Judeţean Satu Mare. Szatmár Megyei Múzeum. County Museum of Satu Mare. Satu Mare, 2010.

Csenger. Ghid cultural şi istoric. Történelmi és kulturális kalauz. A cultural and historical guide. Szerk. Szőcs Péter. Muzeul Judeţean Satu Mare. Szatmár Megyei Múzeum. Satu Mare, 2008.

Hodod. Ghid cultural şi istoric. Hadad. Történelmi és kulturális kalauz. Hodod. A cultural and historical guide. Szerk. Szőcs Péter. Muzeul Judeţean Satu Mare. Szatmár Megyei Múzeum. Satu Mare, 2008.

Kálmánd története. Szerk. Németi János. Zilah, 2009.

Kotigorosko, Vyacheslav: Mala Kopanya. Mala Kopania. Micromonografie. Kismonográfia. Korotka Monografiia. Mini-Monograph. Ford.: Liuba Horvat, Kocsis Ágnes, Adriana Costin. Ed. Muzeului Sătmărean. Satu Mare, 2009.

Lukács József: Ecsed. Micromonografie. Kismonográfia. Korotka Monografiia. Mini-Monograph. Ed. Muzeului Sătmărean. Satu Mare, 2009.

Medieşul Aurit. Ghid cultural şi istoric. Aranyosmeggyes. Történelmi és kulturális kalauz. Medieşul Aurit. A cultural and historical guide. Szerk. Szőcs Péter. Muzeul Judeţean Satu Mare. Szatmár Megyei Múzeum. Satu Mare, 2008.

Moftin. Ghid cultural şi istoric. Majtény. Történelmi és kulturális kalauz. Maitingen. A cultural and historical guide. Szerk. Szőcs Péter Levente. Muzeul Judeţean Satu Mare. Szatmár Megyei Múzeum. County Museum of Satu Mare. Satu Mare, 2010.

Pir. Ghid cultural şi istoric. Szilágypér. Történelmi és kulturális kalauz. Pir. A cultural and historical guide. Szerk. Szőcs Péter. Muzeul Judeţean Satu Mare. Szatmár Megyei Múzeum. Satu Mare, 2008.

Sanislău. Ghid cultural şi istoric. Szaniszló. Történelmi és kulturális kalauz. Sanislău. A cultural and historical guide. Szerk. Szőcs Péter Levente. Muzeul Judeţean Satu Mare. Szatmár Megyei Múzeum. County Museum of Satu Mare. Satu Mare, 2010.

Supur. Ghid cultural şi istoric.  Szopor. Történelmi és kulturális kalauz. Supur. A cultural and historical guide. Szerk. Szőcs Péter. Muzeul Judeţean Satu Mare. Szatmár Megyei Múzeum. Satu Mare, 2008.

Turţ. Turc. Turţ. Szerk. Ciubotã, Viorel. Micromonografie. Kismonográfia. Korotka Monografiia. Mini-Monograph. Ed. Muzeului Sãtmãrean. Satu Mare, 2009.

Turulung. Túrterebes. Turulung. Szerk. Ciubotã, Viorel. Micromonografie. Kismonográfia. Korotka Monografiia. Mini-Monograph. Ed. Muzeului Sãtmãrean. Satu Mare, 2009.

Urziceni. Csanálos. Schönthal. Ghid cultural şi istoric Történelmi és kulturális kalauz. A cultural and historical guide. Szerk. Szőcs Péter Levente. Ed. Muzeul Judeţean Satu Mare. Szatmár Megyei Múzeum. Satu Mare, 2009.

 

17. Neveléstudomány, Oktatás

Baranyai Tünde: Tanulmányi útmutató. Matematika. Szatmárnémeti, 2002.

Bura László: Magyar nyelv. Tanulmányi útmutató I. Szatmárnémeti, 2001.

Bura László – Végh Balázs Béla: Erdélyi irodalom. (Oktatási segédkönyv az Európai szakmai kompetenciák minden pedagógusnak Eprocom-programban résztvevők számára). Nyíregyháza, 2011.

Bura László – Végh Balázs Béla: Kétnyelvűség. (Oktatási segédkönyv az Európai szakmai kompetenciák minden pedagógusnak Eprocom-programban résztvevők számára). Nyíregyháza, 2011.

Fejér Kálmán: Szolfézstankönyv I. o. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2006.

Fejér Kálmán (Összeáll.): Szolfézs példatár – népi dallamok. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2002.. Második kiadás: 2003. Harmadik kiadás: 2006.

Muhi Sándor: Rajzoljunk együtt. Módszertani útmutató az óvodai és elemi iskolai képzőművészeti neveléshez, Szatmárnémeti, 2000.

Multi-mozaik. Lehet egy kérdésem? Gloria, Kolozsvár, 2009.

Sodrásban. Szerk. Bura László Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2009.

Stark Gabriella: Óvodai tevékenységek módszertana. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2010.

Stark-Nagy Gabriella: Óvodapedagógia és játékmódszertan. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2010.

Szabó-Thalmeiner Noémi: Tanulmányi útmutató: Pedagógia Szatmárnémeti, 2000.

Szabó-Thalmeiner Noémi: Metszet. Az erdélyi magyar állami óvó- tanítóképzés húsz éve egy vizsgálat tükrében. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2009.

Szabó-Thalmeiner Noémi: A pedagógiai kutatás alapjai. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2010.

Szállasy Noémi – Ötvös, Ana: Îndrumar pentru educaţia ecologică. Satu Mare, 2008.

Szatmárnémeti Oktató Város. A szatmárnémeti közoktatás fehérkönyve. Szatmárnémeti Pedagógusok Háza. H. n. 2006.

Szilágyi Éva – Gál Gyöngyi – Putovits Tünde – Szabó Emese – Varga-Bressel, Christiane: Iránytű, segédkönyv érettségizőknek magyar irodalomból. Hoppá Kiadó, Marosvásárhely, 2008.

Szilágyi Éva – Gál Gyöngyi: Iránytű, segédkönyv érettségizőknek magyar irodalomból. Hoppá Kiadó, Marosvásárhely, 2009.

Török-Kajtár Enikő: Nekünk bejött. Aktivizáló módszerek óvodában, iskolában. 2009.

Török-Kajtár Enikő: Házi olvasmányok drámajátékokkal. Kötelező és ajánlott házi olvasmányok feldolgozása drámapedagógiai módszerekkel. Hoppá Kiadó, Marosvásárhely, 2010.

Török-Kajtár Enikő: Gyermekközpontú ötletek az óvodában. Hoppá Kiadó, Marosvásárhely, 2010.

Útkeresés. Szerk. Bura László Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2010.

Végh Balázs Béla: Gyermekirodalom. Tanulmányi útmutató. (2000)

Végh Balázs Béla – Bura László: Multikulturalitás. (Oktatási segédkönyv az Európai szakmai kompetenciák minden pedagógusnak Eprocom-programban résztvevők számára). Nyíregyháza, 2011.

 

(Folytatjuk)vissza a kiadáshoz
minden cikke
KÖNYVTÁR rovat összes cikke

© Művelődés 2008