magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Szabó Zsolt: Rendhagyó galéria: Orbán István 60 éves


Kicsit magunkat is ünnepeljük akkor, amikor Orbán Istvánt 60. születésnapján köszöntjük. Elég egy pillantást vetni Galéria rovatunk szerzõinek névsorára, lóhosszal vezet, akár a végre helyét megtalálva a Báthory István Gimnázium mai vagy az egykori katolikus fõgimnázium képzõmûvészeti hagyatékában búvárkodik, akár a közelebbi múlt vagy a kor-társ alkotóik közül irányítja valakire figyelmünket. Fáradhatatlanul kutat, dolgozik, kiállításokat szervez, tehetséges fiatal képzõmûvészeket istápol, nevel.

Összeállításunkba róla készült képek kerültek, s összefoglaló bibliográfiája eddigi munkásságának. Legyen ez a Mûvelõdés ajándéka, s kívánunk kitartást, egészséget, még sok-sok találkozást a hazai magyar képzõmûvészeti élet hírnevének öregbítésére!

(szs)

 

       

 

1953. január 15-én született, Kolozsvárt. A Brassai Sámuel Gimnáziumban érettségizett, a kolozsvári Ion Andreescu Képzõmûvészeti Fõiskola végzõse (1975). Jelenleg a Báthory István Gimnázium címzetes, I. fokozatú rajztanára. Hivatásos képzõmûvész, tagja a Romániai Képzõmûvészek Országos Egyesületének, a Barabás Miklós Céhnek, a budapesti székhelyû Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének, az Erdélyi Magyar Mûvészpedagógusok Egyesületének.

Tanulmányutak: Németország, Portugália, Franciaország.

 

Hazai és külföldi egyéni kiállításaiból:

1970/1971/1972. Kolozsvár, Brassai-hét, könyvtárterem

1980. február, Kolozsvár, Gyõzelem-klub, Pictura-poesis

2000. január, Kolozsvár, Korunk Galéria, Graphic-poesis

2001. április, Kolozsvár, Báthory Gimnázium díszterme

2001. augusztus, Érszalacs, Mûvelõdési Otthon

2001/2002. Tállya (Tokaj-hegyalja), Mailloth-kastély

2003. augusztus, Olaszfalu, Bakony–Balaton Múzeum

2004. június, Kolozsvár, Korunk Galéria, Fekete-fehér

2004. november, Budapest, Grafikák

2005. szeptember, Szilágysomlyó, református gyülekezeti terem

2006. december, Torda, IKE Galéria

2007. október, Kolozsvár, Hidelvei református gyülekezeti terem

2008. május, Kolozsvár, Barabás Miklós Céh Galériája

2011. április, Kolozsvár, Klubgaléria

Több mint kétszáz csoportos kiállítás részvevõje itthon és határon túl (Kolozsvár, Bukarest, Szatmárnémeti, Arad, Temesvár, Kovászna, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Szováta, Szilágysomlyó, Torda, Beszterce, Budapest, Siklós, Dunakeszi, Olaszfalu, Tállya, Tokaj, Szabadka, Zenta, Bácskossuthfalva, Topolya, Horgos, Zombor, Temerin, Magyarkanizsa, Bácsfeketehegy, Újvidék, Apatin, Óbecse, Stockholm, Párizs stb.)

 

Hazai és külföldi alkotótáborok, konferenciák:

1998. augusztus, Zsobok, III. Nemzetközi Alkotótábor

2000. július, Kézdivásárhely, Incitato Alkotótábor 2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/-2008. augusztus, Tállya (Tokaj-hegyalja), Central European Arts Camp

2000. Balatonfüred, Vizuális Nevelés Nemzetközi Konferencia

2001. július, Székelyudvarhely, Bolyai Nyári Akadémia

2002. június, Szögyén (Szlovákia), IV. Nemzetközi Alkotótábor

2002. Budapest, Környezetvédelmi Nemzetközi Konferencia

2003. július, Bakony–Balaton Nemzetközi Alkotótábor

2010. december, Kolozsvár, Szín-világ: Szakmai fórum a képzõmûvészeti nevelésrõl (bemutatott tanulmánya: 230 év rajztanítás Kolozsvárt)

 

Retrospektív kiállítások tervezője, szervezője és lebonyolítója:

Kádár Tibor – 1999, Kolozsvár, Korunk Galéria

Balaskó Nándor – 1998/2003, Kolozsvár, Korunk Galéria; 1999, Zilah; 1999/2001, Szilágysomlyó; 1999/2000/2001, Érszalacs; 2001, Nyírbátor; 2003, Nagybánya, Teleki Magyar Ház; 2006, Kolozsvár, Reményik Sándor Galéria

B. Osváth Zsuzsa – 1999, Kolozsvár, Kat. Nõszövetség Székhelye; 2005, Kolozsvár, Gy. Szabó Béla Galéria

Váczy Margit – 2011, Kolozsvár, Klubgaléria

Gedeon Zoltán – 2012, Kolozsvár, Barabás Miklós Céh Galériája, Klubgaléria

Bokor Ernõ és Grünwald Ernõ – 2011/2012, Kolozsvár, Klubgaléria

Az Igazság, Fellegvár, Utunk, Korunk, Helikon, Szabadság, Mûvelõdés, Református Család hasábjain közölték munkái reprodukcióit, többször egész lapszámokat illusztráltak alkotásaival. Több könyvborítót tervezett, könyveket illusztrált (pl. Visky Zsolt: Tudsz-e repülni? Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2003).

A Balaskó Nándor-, Osváth Zsuzsa-, Fekete László-hagyatékok gondozója, gazdagítója és népszerûsítõje. Kutatási területe: Erdély képzõmûvészeti múltja, jelene. Újjászervezõje és irányítója a kolozsvári Klubgalériának.

Szakmai elismerések: Olaszfalu Polgármesteri Hivatalának díszoklevele (2004), UNESCO-díszoklevél (2005), a kolozsvári Olasz Kulturális Központ díszoklevele, a tordai Petõfi Társaság díszoklevele (2006), a Romániai Magyar Pedagógusszövetség elismerõ oklevele és emlékérme (2012). Munkásságáról írtak: Németh Júlia, Banner Zoltán, Murádin Jenõ, Szabó Csaba, Sütõ Ferenc, Heim András stb.

Munkái megtalálhatók hazai és külföldi gyûjteményekben (Románia, Magyarország, Szlovákia, Szerbia, Németország, Svédország, Izrael, Amerikai Egyesült Államok, Kanada stb.).

Diákjai számos díjat nyertek különbözõ hazai és külföldi versenyeken, kiállításokon.

 

Nyomtatásban megjelent kötetei:

Lélekmadarak. Balaskó Nándor grafikák. Mûvelõdés, Kolozsvár, 2001. 64 l.

Akt. Balaskó Nándor grafikák. Mûvelõdés, Kolozsvár, 2002. 102 l.

Évgyûrûk a kolozsvári Báthory István Gimnázium múltjából (1773–1914). Stúdium Kiadó, Kolozsvár, 2004. 160 l.

Jósika örökség a kolozsvári Báthory István Gimnázium múltjából. Verbum Kiadó, Kolozsvár, 2006. 96 l.

A rajztanítás és képzõmûvészeti nevelés fejlõdése Kolozsvár középfokú iskoláiban a két világháború között. Kolozsvár, 2007 (Elsõ fokozati tanári dolgozat, 110 l.).

Gedeon Zoltán képzõmûvészeti album. Kolozsvár, 2012.

 

A sajtóban megjelent írásai

Korunk festészete. Fiatal Szívvel, V. évf. 6. sz., 1971. április.

Vallomások a könyvrõl, irodalomról. Fiatal Szívvel, VI. évf. 7. sz., 1971. június.

Ez egy válaszlevél. Igazság – Fellegvár 77., 1980. július 5.

Zsuzska [Osváth Zsuzsa festõmûvésznõrõl]. Szabadság, 1998. október 29.

Balaskóné Osváth Zsuzsa akvarellkiállítása. Szabadság, 1999. január 28.

Mûkincseink nyomában [Miklóssy Gábor]. Szabadság, 1999. március 18.

Balaskó Nándor. Hit–vallás–mûvészet. Mûvelõdés 4, 1999. április.

Egy kis „Ki kicsoda”. Szabadság, 1999. április 28.

Gyermeknap Szilágysomlyón. Szabadság, 1999. június 4.

Láttuk. Szabadság, 1999. július 28.

Az én öreg halászom. Vázlat M. V.-rõl [Mircea Vremirrõl]. Szabadság, 1999. július 31.

Kádár Tibor, a rebellis üstökös (születésének nyolcvanadik évfordulójára). Korunk 1999. augusztus.

Újra „fehér volt a világ” [Kalmár János budapesti képzõmûvész kiállítása a Korunk Galériában]. Szabadság, 2000. január 8.

Az idõ arcairól [Kovászna – Csoma-kiállítás]. Szabadság, 2000. május 20.

Közép-európai Mûvésztelep és Szabadiskola – Tállya. Szabadság, 2000. szeptember 2.

Képes világ – harmonikus nevelés az ezredfordulón. Nemzetközi vizuális nevelési konferencia, Balatonfüred. Szabadság, 2000. november 25.

Balaskó Nándor néprajzi gyûjtései. Mûvelõdés 2000. december.

Lészai Bordy Margit. Báthory-évkönyv 1999-2000, Kolozsvár 2001.

Mûvésznapló. Szabadság, 2001. szeptember 5.

Kárpát-medencei „vizes napok”. [Környezetvédelmi Konferencia, Budapest]. Szabadság, 2002. április 6.

Papp Lajos fény-árnyékai. Mûvelõdés 2002. április.

Mûvésztanárok kiállítása. Szabadság, 2002. április 17.

Palettánk színei. Báthory-évkönyv 2000-2001., Kolozsvár, 2002.

Hit–vallás–mûvészet. In Szó, eszme, látvány (1920–2000). Erdélyi magyar mûvészek írásaiból válogatta, összeállította és a bevezetõ tanulmányt írta Banner Zoltán. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2002.

Virágok vetélkedése. Egy Balaskó-szoborkompozíció nyomában. Református Kalendárium a 2003. évre. Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület.

222 év rajztanítás Kolozsvárt, a Farkas utcában. Mûvelõdés, 2003. január.

A szívekben égjen a láng. Mûvelõdés, 2003. február.

Vaszary János kolozsvári diákévei. Mûvelõdés 2003. április.

Mozaikkép. Kõ Pál szobrászmûvészrõl. Kuncz Aladár, a kolozsvári piarista diák. Mûvelõdés, 2003. május.

Rajztanárok õszi tárlata. Szabadság, 2003. november 14.

B. Osváth Zsuzsa-emlékkiállítás. Szabadság, 2005. január 19.

Töprengõ rajztanár a hivatás buktatóiról. Szabadság, 2005. március 11.

A kolozsvári Báthory Gimnázium új díszterme [1926]. Báthory-évkönyv 2003-2004., Kolozsvár, 2005.

Közép-európai alkotótábor Tállyán. Szabadság, 2005. augusztus 29.

Rajztanárok õszi tárlata. Szabadság, 2005. november 1.

Ünnepet ültünk [1902, a Báthory Gimnázium zászlajának története]. Mûvelõdés, 2006. január.

Virágok vetélkedése. Mûvelõdés, 2006. november.

Tavaszi Szalon. Szabadság, 2007. március 6.

A Kolozsvári Szépmûvészeti Iskola a két világháború között. Báthory-évkönyv 2005-2006. Kolozsvár, 2007.

Volt egyszer egy Klubgaléria. Mûvelõdés 2007. április.

Gedeon Zoltán tanár úr születésnapjára. Szabadság, 2007. június 28.

Tállya 2007. Szabadság, 2007. szeptember 15.

Egy mûvész-pedagógus útvesztõi. Gedeon Zoltán köszöntése. Mûvelõdés 2007. december.

Kádár Tibor, a lázongó mester. Mûvelõdés, 2008. január.

A Pantheon-teremtõ Gergely István. Mûvelõdés, 2008. március.

Rajztanárok Tavaszi Szalonja. Szabadság, 2008. április 5.

Rajztanárok Tavaszi Szalonja. Szabadság, 2009. március 21.

Darkó László festõmûvész emlékére. Mûvelõdés, 2010. május.

Nagymesterek kisinasai. Gyermekrajz-kiállítás a Barabás Miklós Céh Galériájában. Szabadság, 2010. június 8.

Balaskóné Osváth Zsuzsa festõmûvész. Mûvelõdés, 2010. június.

Rövid vallomás. Mûvelõdés, 2010. július.

A kolozsvári Finály család. Mûvelõdés, 2010 július.

Régiók találkozása a képzõmûvészetben. Szabadság, 2010. augusztus 31.

Rajztanárok Tavaszi Szalonja. Szabadság, 2011. március 28.

Az egyszemélyes alkotótábor. Látogatóban Lõrincz Lehel szobrászmûvésznél. Mûvelõdés, 2011. július.

Hangtalan szín(m)fóniák Nagy Endre társaságában. Mûvelõdés, 2011. szeptember.

Váczy Margit születésének centenáriumára. Mûvelõdés, 2011. október.

Új tehetségek felkutatására szerveztek fotóversenyt. Szabadság, 2012. január 28.

Örmény gyökerek és a Kolozsvári Római Katolikus Fõgimnázium (1-2.). Mûvelõdés, 2012. március, április

Rajztanárok Tavaszi Szalonja. Szabadság, 2012. május 5.

Rajzóra a Klubgalériában, kicsit másképp. Báthory-évkönyv, 2010-2011., Kolozsvár, 2012.

Nagy Tibor világa. Mûvelõdés, 2012. június.

Tanár és tanítvány. Gedeon Zoltán 90. születésnapjára. Szabadság, 2012. június 12.

Szürrealisztikus festmények a Klubgalériában. Szabadság, 2012. június 16.

Rajztanárok Szalonja Kolozsváron. Mûvelõdés, 2012. július.

Kolozsvár képekben [kiállítás a Quadro Galériában]. Mûvelõdés, 2012. november.

Gedeon Zoltán régi-új linómetszetei [kiállítás a Klubgalériában]. Mûvelõdés, 2012. december.

 

 

Elérhetõség: 400650 Kolozsvár, Ion Mester u, 4/5 e-mail: orbigrafic@yahoo.comvissza a kiadáshoz
minden cikke
GALÉRIA rovat összes cikke

© Művelődés 2008