magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Szabó Zsolt: Makrai Zsuzsa Báthory-címerei


A 20. születésnapját tavaly szeptemberben ünneplõ szilágysomlyói Báthory István Alapítvány ju-bileumi kiállításán találkoztunk ismét a testvérváros, Nyírbátor iparmûvész nagyasszonyával, Makrai Zsuzsával. Mintegy félszáz, tûzzománcba álmodott Báthory-címert állított ki a Csorgó utcai Magyar Házban. Jártak már a vezetése alatt mûködõ nyírbátori Alkotóház képviselõi Erdélyben, Kolozsvárt is bemutattuk a nagyérdemû közönségnek, mi is többször visszaadtuk a látogatást Nyírbátorban, erdélyi mûvészek alkotásait népszerûsítve – de ilyen mennyiségben ennyi gyönyörû munkát rég nem láttunk. És milyen jó, hogy a BIA elvitte az anyagot Szatmárnémetibe és Nagybányára is! A Mûvelõdés Galéria a kolozsvári Minerva Kulturális Egyesület kiállítótermében bábáskodott e páratlan közös örökség közkinccsé tételében. Nemcsak az egyetemalapító fejedelem és választott lengyel király okán, de a ma is a kincses városunkban közterületen álló két és a múzeumi kõtárban levõ másik két Báthory-címer miatt is magunkénak éreztük Makrai Zsuzsa sorozatát. Hadd legyen még teljesebb egy következõ kiállításon!

Csak a legnagyobb elismerés hangján írhatunk ezekrõl a tûzzománcokról, amelyek elsõsorban mûvészi értékükkel hívják fel magukra a figyelmet, de kitartó kutatómunka elõzte meg a végsõ formába öntést: sírkövekrõl, templomi stallumokról, kapubejáratokról, emlékfeliratokról, pecsétekrõl, érmékrõl és még ki tudja honnan gyûjtötte össze kitartó szorgalommal, fogalmazta egységes mûvészi egésszé a képes családtörténetet. Mindehhez társult még egy több évtizedes szenvedélyes kutatás a mûszaki-vegyi ismeretek megszerzésében, amivel ezt az õsi technológiát (gondoljunk csak a Szent Korona remekére) az ötvösmûvész elõdökhöz méltó színvonalon alkalmazta.

Rovatunkban kicsit eltérve a szokásainktól Bátori Gábor történésznek a szilágysomlyói kiállítás megnyitóján  elhangzott ünnepi köszöntõjét és Szekeres Attila István heraldikusnak az I. István királyunk szolgálatába szegõdött rusz-varég eredetû Gutkeled nemzetség majádi ágához tartozó ecsedi és somlyai Báthori/Báthory család címereinek kialakulásáról és használati módjáról szóló tanulmányát közöljük.
vissza a kiadáshoz
minden cikke
GALÉRIA rovat összes cikke

© Művelődés 2008