magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Kurta József: Emődi András


Emődi András. Azért vagyunk a világon, hogy valahol könyvtárosok legyünk benne. (Tamási röhögõ négere után szabadon.) Az erdélyi könyvtárosok pályaképe halmozottan azt mutatja, hogy a jó könyvtáros nem a könyvtáros-képzõ egyetem iskolapadjaiban születik. Oda valami több kell, és Emõdi András jelesen hordozza ezt a többletet. Õt is, mint sok mást, nem a könyvtárosi diploma tette a könyvek és a könyvtárügy elkötelezettjévé. Az egri Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskolán szerzett történelem–földrajz szakos tanári oklevelet, majd rövid ideig az oktatásban, aztán egy restaurátor mûhelyben dolgozott. 1998 és 2012 között teljesedett ki az elõbb említett többlet a nagyváradi római katolikus püspökség mûemlék könyvtárában és levéltárában végzett munkája során. Értékmentõ és feltáró munkája révén a térség legjelentõsebb régi könyvállományának az összegyûjtését, rendezését és feldolgozását végezte el a legjobb szakmai szabványok alapján. Ezzel párhuzamban az egyházmegye teljes régi könyves hagyatékát (15–18. század) és az államosítási hullámok után hátra maradt levéltártöredékeket vette számba és dolgozta fel részlegesen. Ugyanezt a munkát – szakmai csapattal kiegészülve – a szatmári egyházmegyében is elvégezte 2005 és 2008 között. A könyvtári munka mellett rendszeres levéltári kutatásokat folytatott az egyházmegye, Nagyvárad és Bihar 18–19. századi történetének több fejezetét érintve, könyvtár-, nyomdászat-, könyvkötészet-, térképészet-, gyógyszerészet-, erdészet- és nem utolsósorban várostörténeti témákat dolgozva fel.

Emõdi András egy beszédes publikációs lista birtokosa, amely megint csak a fent említett többlet ékes bizonyítéka. Ugyanis a nem egészen tíz év alatt megjelent kilenc, nyomatékos súlyú önálló kötete, másfél tucatnyi, szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben közölt tanulmánya, ill. az általa szerkesztett három kötet nem valami külsõ kényszerítõ erõ, vagy uborkafa-mászási kényszer nyomását, hanem az ügyszeretetet tükrözi.

Ezeknek az eredményeknek a hatására rövidített eljárással kapta meg a Román Mûvelõdési Minisztérium régikönyv-szakértõ (atestat expert carte veche) jogosítványát.

Emõdi András a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatott doktori tanulmányokat, 2010-ben abszolvált. Bízunk benne, hogy hamarosan túlesik a hátralevõ procedúrákon is, és kézhez kapja doktori oklevelét.

Több okból eredõen 2012 õszétõl a Restitutor Kutató-Tervezõ Mûhely munkatársa, azaz nem könyvtárosként keresi a kenyerét. Meggyõzõdésünk, hogy neki sem és a könyves szakmának sem jó. De bízzunk benne, hogy elõbb-utóbb ez a komoly többlettel rendelkezõ kollégánk újra a neki megfelelõ helyre kerül, mert mégiscsak igaznak kell lennie a fenti szabad idézetnek: azért vagyunk a világon, hogy valahol könyvtárosok legyünk benne.vissza a kiadáshoz
minden cikke
EMKE-LAUDÁCIÓK rovat összes cikke

© Művelődés 2008