magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Bartha Bálint: Flóriska Attila


Flóriska Attila. A gróf Mikó Imrérõl elnevezett Mecénás-díj 2013-ban Flóriska Attilához vándorol. Gróf Mikó Imre élete példaértékû számunkra: vagyonának jelentõs részét az erdélyi magyar társadalom felemelkedésére, kulturális életének gazdagítására áldozta. A jelenlegi gazdasági helyzet ellenére akadnak adakozó szellemû üzletemberek, mint Flóriska Attila, a kolozsvári Thermopan Kft. tulajdonosa. A Plevnei utcában, a hajdani Kölesföldi úton található cége építõipari anyagok gyártásával és nagybani eladásával foglalkozik.

Flóriska Attila üzletember, aki sikerei révén került a kiemelkedõ kolozsvári magyar üzletembereket tömörítõ Euréka Egyesületbe, a kolozsvári magyar üzletemberek társaságába. Az egyesület tagjaként részese a kolozsvári magyar lakosság szórakoztatására és tájékoztatására létrehozott magyar nyelvû kereskedelmi adó, a Paprika Rádió megalapításának, amelynek ma is részvényese és anyagi támogatója.

Több ízben támogatta a kolozsvári magyar iskolákban megszervezett magyar irodalmi és matematikai tanulmányi versenyeket.

Anyagi támogatást nyújtott a Diakónia Keresztény Alapítványnak azért, hogy mûködése által ez az intézmény továbbra is el tudja látni a rászoruló idõseket és általában a hozzájuk forduló betegeket.

Anyagi támogatást nyújtott a Romániai Magyar Közgazdász Társaság és Magyarország Kolozsvári Fõkonzulátusa által szervezett „Pénzmágnes – kulcs a gyarapodáshoz” elnevezésû kétfordulós, magyar nyelvû, egyéni közgazdasági tanulmányi versenyhez.

Rendszeresen támogatja élelmiszerrel, ruházattal és anyagiakkal a Szent Ferenc Alapítványt, Csaba testvér dévai gyermekotthonát.

Önzetlenül nyújt segítséget névtelen magánszemélyeknek, alkalmazottaknak vagy akár számára teljesen ismeretlen személyeknek, illetve – egész egyszerûen – olyan segítségre szorulóknak, akikkel kapcsolatba kerül. Õket leginkább élelmiszerrel, ruházattal támogatja, de az anyagi segítség is gyakori.

Egyik jó barátja indítványozására közösen vásároltak kisbuszt egy teljesen magatehetetlen, nyomorék embernek.

Emlékezetes annak a diósi csonka nagycsaládnak az esete, amikor az édesanya halálát követõen az apának és félárván maradt öt gyermekének egyetlen jövedelmi forrásul szolgáló lova elpusztult. Barátokkal összefogva – meglepetésnek szánva a gesztust – vásároltak és átadtak a családnak egy munkalovat.

Flóriska Attila felelõs magyar üzletember. Alkalmazottainak túlnyomó többsége magyar, nemzeti hovatartozására büszke, tetteit mindig is a romániai magyar közösség összetartása, identitásának erõsítése és szellemi gyarapodása vezérelte.

Flóriska Attila hozzájárult ahhoz, hogy több pénz jusson kultúrára, oktatásra, öregek, betegek segélyezésére. Köszönet érte.

Cselekedeteinkben legyen példaértékû gróf Mikó Imre mindnyájunk számára beszédes élete.vissza a kiadáshoz
minden cikke
EMKE-LAUDÁCIÓK rovat összes cikke

© Művelődés 2008