magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Dáné Tibor Kálmán: Beköszöntő


Az idén júliusban tölti a Mûvelõdés a 65. születésnapját. A sors kegyeltjének érzem magam, hogy a lap életében pont ezen a jeles alkalmon vehetem át e Kolozsváron szerkesztett, de egész Erdélyre kitekintõ közmûvelõdési folyóirat szakmai irányítását. Számomra ez a feladat nagy szellemi kihívás és nem kis felelõsség is egyszerre. Szellemi kihívás, hisz az elmúlt húsz évet az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület, az EMKE szolgálatában töltöttem, abból az utóbbi öt évet elnökként, s az elkövetkezõ idõkben az ott szerzett gyakorlati-közmûvelõ tapasztalataimat szeretném a lap hasábjain kamatoztatni, és a mûvelõdésszervezés, a hazai magyar kulturális élet folyamatai iránt érdeklõdõ olvasókkal megosztani. Nem kis felelõsség is egyben, hisz egy nagy múltú lapot kell tovább éltetni, mely az utóbbi idõk nem éppen kultúrabarát környezetében, ha idõnként vergõdve is, de fenn tudott maradni, miközben más, szintén régmúlttal rendelkezõ hazai kiadványokat elnyeltek a hátunk mögött hagyott közel harmadfél évtized politika hullámverései.

Köszönet mindezért Szabó Zsoltnak, az elmúlt több mint húsz év fõszerkesztõjének, akinek sikerült az ugyancsak zajos és feszültségekkel teli romániai magyar kisebbségi társadalmunk „szküllái és kharübdiszei között” mindmáig elnavigálni a Mûvelõdés hajóját.

Egyértelmû, hogy a régebbi koncepción túl, újabbakat szeretnék megjelenítetni az elkövetkezõ idõszak lapszerkesztésében.

Mindenekelõtt ezt a munkát is, akárcsak az elmúlt húsz évben a mûvelõdésszervezést, csapatmunkában képzelem el. S itt nemcsak a szerkesztõség szûk közösségére gondolok, hanem mindazokra, akik a hátunk mögött hagyott két évtizedben a kultúraszervezõ munkámat segítették itt Erdélyben, és azon kívül is. Velük együtt kívánom majd szerkeszteni a Mûvelõdést, hisz kulturális közösségeink ötletgazdagsága kiapadhatatlan, a lap pedig a legjobb fóruma lehet a jó példák közhírré tételének, valamint az újabb ötletek megismerésének. Jó lenne, ha a gyakorlati közmûvelõk is hasznos olvasmányokat találnának a kiadvány hasábjain, gondolok itt a bábozással, a mûkedvelõ színjátszás szervezésével, kórusénekléssel, számtalan kézmûves mesterség okításával és ki tudja még mi minden hasznos kulturális képzéssel foglalkozó közösségi animátorokra, akiknek életcélja a felnõttekkel vagy a fiatalokkal való ilyetén foglalkozás. Vagyis az egész életen át tartó tanulás egyre idõszerûbb gondolata is bekívánkozik az új lapszerkesztési koncepcióba, hisz gyorsan fejlõdõ világunkban egyetlen ami biztos: az állandó változás, ehhez pedig a hazai magyar közmûvelõdési életünknek is alkalmazkodnia kell. Ugyanis a hagyományõrzés és a modernizáció egyensúlyát fenntartani kisebbségi kultúránkban nem kis feladat, különösen akkor, amikor a hazai közmûvelõdési életünk hajlamos a túlzott múltba fordulásra, idõnként az erõltetett fesztivizmusra, vagy rosszul kezelt nemzeti érzésekkel befolyásolni az igazi értékteremtõ kulturális folyamatokat.

Romániai magyar közösségünk jelentõs hányada szórványban él. Az általuk képviselt magyar kulturális hagyományaink értékei felbecsülhetetlenek, veszni hagyni azokat bûn. Számtalan szórványközösségünk rendelkezik már Magyar Házzal, olyan kulturális autonómia-szigettel, ahol önállóan élhetik sajátos közmûvelõdési életüket. Ezek az intézmények egyre inkább különleges státussal bírnak a romániai magyarság életében, és nem csak, így a hazai Magyar Házak egyre erõsödõ hálózatát akár hungarikumként is lehetne kezelni. Így azoknak az írásoknak, és minél többnek, melyek ezen intézmények sajátos kultúrateremtõ munkáját mutatják be, egyértelmûen ott a helyük a Mûvelõdés oldalain. Mint ahogyan azoknak a beszámolóknak is, melyek a hazai tömbmagyarság fõleg kulturális és egyházi turizmusban elért eredményeit mutatják be. És ne feledjük: hazai közmûvelõdésünk sajátos multikulturális környezetben él, együtt lüktet ezzel az etnikailag és vallásfelekezeti szempontból sokszínû világgal, melynek kulturális kölcsönhatásaira odafigyelni ugyancsak a lapunk feladata kell hogy legyen.

Összegezve lapszerkesztési elképzeléseimet: olyan kiadványt szeretnék a jövõben havi rendszerességgel az érdeklõdõ olvasók asztalára letenni, mely kulturális téren széles körben tájékoztasson, a közmûvelõdési életünket szervezõk számára szakmai igényeket elégítsen ki és kapcsolatokat építsen a mûvelõdni vágyó magyar közösségeink között. Hiszem, hogy közös erõfeszítéssel sikerülni fog!

 vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008