magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Szikszai Mária: Kultúratudomány szak indul a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen


A kolozsvári BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézete idén márciusban megkapta a romániai Akkreditációs Bizottság jóváhagyását egy új, a kultúratudomány szak indításához. Júliusban tehát a néprajz szak mellett a kultúratudomány szakra is lehetett felvételizni a kolozsvári BBTE-n. Mindkét szak a BBTE Bölcsészettudományi Karán mûködik, a kar címe: Kolozsvár, Horea út 31. szám.

A kultúratudomány szak keretében elméleti és gyakorlati tantárgyak széles skáláján keresztül a kultúra definícióival és típusaival, a kultúra kutatásának történetével, módszertanával és terminológiájával foglalkozunk. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a diákjaink a körülöttük zajló kulturális és társadalmi folyamatokról önállóan, és ha kell, kritikusan tudjanak gondolkodni.

A kultúratudomány szak elvégése után a következõ munkakörökben lehet elhelyezkedni: kulturális intézmények szakértõje, képzési központokban mûködõ szakértõ, közigazgatási szakember, közigazgatási szaktanácsadó, közigazgatási referens, kutató stb. A kultúratudomány szakos diplomával rendelkezõ fiatal kulturális központok szakembereként rendezvényeket, kiállításokat, fesztiválokat, eseményeket szervez, kulturális projekteket kezdeményez és bonyolít le.

A képzési program átfogó kultúratudományi ismereteket nyújt interdiszciplináris oktatás keretében. Diákjaink nemzetközi mobilitás-programokban vesznek majd részt: Franciaországba, Olaszországba, Bulgáriába, Magyarországra, ezen belül Pécsre, Debrecenbe, Budapestre mehetnek néhány hetes vagy akár féléves képzési idõszakokra is az Erasmus és Ceepus programok keretében. Az alapképzés mellett szakkollégiumi programokban valamint személyre szabott, a tanárokkal közösen végzett kutatási projektekben is részt vehetnek.

A képzésnek része a szakmai gyakorlat. A diákok a terepen az adatgyûjtés módszereit, szeminárium keretében a fényképezés és filmkészítés technikáit sajátítják el, késõbb kulturális intézmények keretében végeznek majd gyakorlatot.

A diákjaink élete változatos.  Az alapképzés három éve és a mesteri képzés két éve alatt folyamatosan utazhatnak terepre, interjúkat, hang- és videofelvételeket készíthetnek. Támogatjuk az egyéni kutatásokat, az úttörõ munkákat: a hallgatók az egyetem és a Kriza János Néprajzi Társaság által szervezett konferenciákon mutathatják be munkáikat, szaklapokban tehetik közzé kutatási eredményeiket.

Kiknek ajánljuk a kultúratudomány szakot? Olyan fiataloknak, akiket elvarázsol a kultúrák sokszínûsége, a társadalmak sokfélesége, akik szeretnének többet tudni a világról és a világ megismerésérõl, akiket érdekel a kultúra jelenségeinek a jelentése. Olyan diákokat várunk, akik többet szeretnének tudni a mai magyar kultúráról és annak történeti rétegeirõl, akik szeretnék érteni a kulturális és társadalmi folyamatokat.

Az alapképzés után az intézetünk keretében mûködõ két éves mesteri programon tanulhatnak tovább a végzettjeik. A mesteri programon nagyobb hangsúlyt fektetünk a kutatásra, az egyéni munkára. Itt kevesebb a heti órák száma, és a diákok több idõt töltenek terepen és könyvtárakban önálló kutatómunkával.

A mesteri képzést követõen a legjobb diákjaink doktori tanulmányokra iratkoznak. A három év alatt Keszeg Vilmos egyetemi tanár vagy Pozsony Ferenc akadémikus, egyetemi tanár vezetésével végezhetik kutatásaikat.

Felvételi vizsga a kultúratudomány szakra:

– Anyanyelvi kompetencia teszt (szövegértés) – írásbeli vizsga, a végsõ jegy 50%-a

– Az érettségi vizsga átlaga – a végsõ jegy 50%-a

Felvételi vizsga a néprajz szakra:

– Anyanyelvi kompetencia teszt (szövegértés) – írásbeli vizsga, a végsõ jegy 50%-a

– Az érettségi vizsga átlaga – a végsõ jegy 50%-a

Mindkét szakra érvényes: a meghirdetett keretszám terhére felvételt nyernek 10 (tízes) jeggyel mindazok, akik az utóbbi két évben I., II., vagy III. helyet szereztek a nemzetközi vagy a hazai tantárgyversenyek országos szakaszán. A nemzetközi tantárgyversenyek díjazottjai két szakra is beiratkozhatnak tandíjmentes helyekre.

A júliusi felvételi után betöltetlenül maradt ingyenes helyekre õsszel ismét felvételizni lehet. Szep-  tember 9-13. között zajlik a beiratkozás, szeptember 16-án az írásbeli vizsga.

További információkat a www.neprajztanszek.ro oldalon találhatnak az érdeklõdõk.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008