magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Szabó Zsolt: Miklosovits László és Babits Mihály négykezeseHa jól belegondolok, éppen tíz esztendeje, hogy a Mûvelõdés olvasói számára felfedeztük az Albertirsán élõ Miklosovits László mûvészetét. Véletlenül találtunk rá, a szilágysomlyói – lévén a két település testvérváros – bemutatkozása kapcsán, s a magyar irodalom jeleseirõl készült portrésorozatát a Reményik Sándor Galériában is bemutattuk. Gábor Dénes kollégánk írt róla értékelõ-értõ beszámolót Kongeniális találkozások címmel lapunk 2001/1-es számában.

Most a Kolozsvári Magyar Napokon Babits Mihály születésének közelgõ 130. évfordulója tiszteletére Erato – Hommage à Babits Mihály címmel mutatkozik be a mûvész a Minerva Galériában egy olyan sorozattal, amely a költõ Erato címû szerelmes verseinek fordításai inspirálására született.

Annak is közel száz esztendeje – egészen pontosan 1921-ben –, hogy Bécsben elsõ ízben megjelentek ezek az erotikus világköltészet remekeibõl készült fordítások amatõr kiadásban, ötszáz számozott pédányban a kor jeles bécsi grafikusa, François de Bayros (1866–1924) illusztrációival. Babits Homérosztól a századforduló francia szimbolista költõiig vagy a szabadvers utolérhetetlen mûvelõjeként számon tartott amerikai Walt Whitmanig 43 szerzõ mûvét ültette át magyarra, az irodalomtörténeti kutatások szerint talán részben Tóth Árpád és Szabó Lõrinc  közremûködésével. Az eltelt idõ alatt számos mûvész fantáziáját megmozgatták ezek a versek, hirtelen csak a Zichy Mihály, a Szalay Lajos és a Borsos Miklós illusztrálta könyvek jutnak eszembe, ezeket láttam a különbözõ bécsi, budapesti, szegedi kiadásokból.

Vajon tud-e ezekhez képest mást, többet, jobbat, érdekfeszítõbbet nyújtani  Miklosovits László? Döntse el ezt a kérdést maga az olvasó, részben úgy, hogy ha a Mûvelõdésben  közzé tett ízelítõ felkeltette érdeklõdését, eljön az augusztus 19-én megnyíló kiállításra. Annyit bízvást megállapíthatunk, hogy Miklosovits rajzait jellemzik a pontos, gyakran csak néhány vonalra csupaszított, máskor a finoman, a legapróbb részletekig megmunkált grafikai elemek. Rajztudása egyszerûen bámulatos: ha kell, lényegre törõen tömör és mégis  monumentális, egyetemes és egyedi ugyanakkor. Alapvetõen más, noha ugyanazokból a versekbõl ihletõdött, mint elõdei. Miklosovits László és Babits Mihály négykezese önmagában is felemelõ élmény. De ha a látványtól sarkalva kézbe vesszük a verseket is, utána pegig tovább kutakodunk a világirodalom szerelmes versei között, akkor a költõk, a fordító(k), a mûvész és a lap fáradozása nem volt hiábavaló.

 vissza a kiadáshoz
minden cikke
GALÉRIA rovat összes cikke

© Művelődés 2008