magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Kovács Eszter: Erdélyi civil szervezetek idei kiadványaiból


Folyóiratok

Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából 2011-2012. VI-VII. (XVI–XVII.) Szerk. Bajusz István, Benkõ Elek, Emõdi Tamás, Kovács András, László Attila. Erdélyi Múzeum-Egyesület Kolozsvár, 2013. 318 l. ISBN 978 606 8178 68 4, ISSN 1842 5089)

Erdélyi Múzeum. Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013. 1. sz. 166. l. ISSN 1453 0961

Erdélyi Múzeum. Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013. 2. sz. 196. l. ISSN 1453 0961

Közgazdász Fórum. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság és a Babeº–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Intézetének közös szakmai közlönye. 2013/2. Kolozsvár, 85. l.

Mûszaki Tudományos Füzetek. Fiatal Mûszakiak Tudományos Ülésszaka 18. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013. 456. l. ISSN 2067 6 808

 

Könyvek

Dáné Tibor Kálmán: Gondolatok Erdély nem „kötött parancsra” mûködõ iskolájáról. Romániai Magyar Népfõiskolai Társaság, Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület, Közép-erdélyi Magyar Mûvelõdési Intézet. Kolozsvár, 2013.

Keszeg Vilmos: Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (Néprajzi Egyetemi Jegyzetek, 8.). BBTE Antropológiai és Néprajzi Intézet, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2013. 516. l. ISBN 978-973-8439-69-6

Kriza János: Vadrózsák. Erdélyi néphagyományok. Második kötet. Kriza János és gyûjtõi körének szétszórt hagyatékát összegyûjtötte, szerkesztette, bevezetõ tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Olosz Katalin. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2013. 772. l. ISBN 978-973-8439-68-9

Makai Zoltán: Szemelvények Bihar megye és térsége ipartörténetébõl. Partiumi füzetek 72., Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Társaság, Nagyvárad, 2013.

Schreiber István: Déva vára a történelem lapjain, Corvin Kiadó, 2013. (Dévai EMKE-füzetek)

 vissza a kiadáshoz
minden cikke
KÖNYVTÁR rovat összes cikke

© Művelődés 2008