magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Bartha András: Pusztinai Közösségi Magyar Ház


Az 1989-es változások után a magyar nyelv iskolai és templomi használata folyamatos igény volt a pusztinaiak (és számos más csángó falu) részérõl. Ez ügyben listák, közös és egyéni kérelmek gyûltek a falusiak részérõl, amelyekben a magyar nyelv használata iránti igényünket tudattuk az egyházi és világi vezetõinkkel. Azonban kérvényeink süket fülekre találtak, folyamatosan elutasításra kerültek a tanfelügyelõség, az egyház, az állami szervek részérõl, sõt, sok esetben meg is fenyegették a kérvényezõket, megalázták gyerekeinket. Ebbõl fakadóan ébredt bennünk az igény, hogy házat kell vásárolni, vagy építeni, amely egy közösségi ház szerepét töltse be, ahol akadálymentesen, kulturált körülmények között szervezhetjük oktatási és mûvelõdési  programjainkat.

Ez az igény 2000-tõl kezdett egyre jobban körvonalazódni, ehhez hozzájárult az is, hogy a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) elindította az iskolán kívüli magyar nyelv oktatási programját, és ezzel egy idõben számos iskolán kívüli tevékenységet úgy a gyerekek, mint a felnõttek részére.

2002-ben sikerült egy telket is vásárolni, az anyagiakat a magyarországi Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) biztosította, a lebonyolító az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület (EMKE) volt. Újabb pár évnek kellett eltelnie, míg végül 2005-ben elindulhattak az építkezések, és 2006-ra felépült az annyira áhított ház is.

Az építkezések befejeztével a ház konferenciák és kulturális találkozók részére nyújtott helyszínt, iskolán kívüli oktatás színtere lett, és számos közmûvelõdési tevékenységnek nyújtott otthont.A mûködtetésére 2007-ben egyesület alakult, amely igyekszik minél jobban kihasználni a ház adottságait. Az egyesület szervezésében erõsödött az iskolai és iskolán kívüli pusztinai oktatás, hagyományõrzõ csoport alakult a gyerekek valamint a felnõttek részére, tagjai számos erdélyi és magyarországi kulturális rendezvényen mutatták be hagyományainkat, gyerekeink, fiataljaink számos kulturális versenyrõl tértek haza gyõztesen, sok esetben elhozva az elsõ díjat, csoportunkkal kétszer is szerepeltünk az Európai Parlamentben. Hagyománnyá váltak a házban szervezett programjaink is: kézmûves foglalkozások a gyerekekkel, a Pusztinai Zenetábor, amelyet idén az V. alkalommal rendeztünk meg, Lackó Katalin egykori pusztinai hagyományõrzõrõl elnevezett helyi népdalversenyünk is idén IV. alkalommal kerül megszervezésre, de szavalóversenyt is tartottunk már három alkalommal, ahol gyerekeinket biztatjuk verstanulásra és elõadásra.

Számos vendégcsoportot fogadtunk – a ház alkalmas vendégfogadásra is – akiknek itthon mutattuk be közösségünket, hagyományainkat, iskoláscsoportok, színházi társulatok, mûvészek és együttesek látogattak meg bennünket, majd hívtak minket is, hogy vendégszerepeljünk programjaikon.

Mit tudunk nyújtani? Az ide látogatóknak szálláslehetõséget, kulturális programot, idegenvezetést a faluban és a környezõ vidéken. A ház alkalmas találkozók, konferenciák szervezésére is.

Ha pedig minket hívnak meg, akkor gyerek, ifjúsági és felnõtt hagyományõrzõ csoportunk tud fellépni énekkel, zenével, tánccal, hagyományaink bemutatásával.

Tevékenységeinkrõl, a ház nyújtotta lehetõségekrõl részletesen tájékozódhatnak honlapunkon is, amely elérhetõ a  www.pusztina.ro címen.

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik lehetõvé tették, hogy megépüljön a Pusztinai Magyar Ház, akik ilyen vagy olyan módon hozzájárultak, hozzájárulnak a mûködtetéséhez, akik támogatták vagy támogatják kezdeményezéseinket, programjainkat, tevékenységünket. Isten fizesse!vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008