magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Benkő Levente: Az összefogás gyümölcse. Tető alatt a Kalotavár Magyarvistában


Soha nem látott sokadalom sereglett egybe július utolsó vasárnapján a kalotaszegi Magyarvistában. A hetedik alkalommal megtartott hagyományõrzõ falunapon az keltette fel az érdeklõdést, hogy fél évtizedes munka után immáron tetõ alá került a Kalotavár, az ünnepi szalagvágást követõen pedig kicsik és nagyok álló napon át szórakoztatták a nagyérdemû közönséget. „2005. július 25-én ezen a helyen, a régi kultúrházban elõször és utoljára tartottunk istentiszteletet. Azóta leomlottak és újraépültek a falak, mert összefogtunk” – emlékeztetett Felházi Zoltán magyarvistai református lelkész arra, hogy kereken öt esztendõvel ezelõtt az újraépítést a régi kultúrház részleges lebontásával kezdték el isten segítségét kérve a kalákázó helybéliek. S mert ehhez az igyekezethez Istentõl, Magyarországról és itthonról is jött segítség, a közösség ma már elérte azt, hogy a kultúra vistai hajléka tetõ alatt várja a fellépni és szórakozni vágyókat. „Köszönjük az Úristennek, a vistaiaknak és a bennünket támogatóknak, hogy ez a nap eljött. De még nem dõlhetünk hátra, és nem mondhatjuk azt, hogy sepertem eleget, seperjen már más is, hiszen rengeteg még a tennivalónk. Összefogással sikerül!” – tette hozzá a lelkész.

Az eddig elvégzett munkáról az elismerés hangján szóltak a jelen levõ hivatalosságok is. Magyargorbó polgármestere, Gheorghe Broainã azt hangoztatta, hogy a vistaiak erõfeszítése és az anyaországiak segítõkészsége minden tapsot megérdemel. Kisbács polgármestere, Ioan Pop magyar nyelven szólva arra biztatta a helybélieket, hogy „menjenek tovább ezen az úton”. Ékes Ilona, a Fidesz-KDNP országgyûlési képviselõje azt mondta, hogy „a Jóisten megáldotta az emberek összefogását és munkáját”, egyben arra figyelmeztetett: minden nemzedéknek kötelessége õrizni és továbbadni azt a népi kultúrát, amely az emberhez közel áll, amely a korszerûvel együtt él, és amelynek a gépi civilizáció elidegenítõ hatására sem szabad a háttérbe szorulnia. A Kolozs megyei tanács képviselõje, Vákár István azt mondta: a vistaiak biztosan célba érnek, hiszen „olyan emberek, akik, ha valamit akarnak, el is érik azt”. A magyarországi testvértelepülés, Görbeháza polgármestere, Pusztai Adél úgy fogalmazott: „A vistaiak kitartó munkájának érik a gyümölcse, az elkövetkezõ nemzedékeknek pedig remélhetõleg lesz ereje ezt a hajlékot fenntartani és tartalommal megtölteni.” Az építkezést támogató Jókai Alapítvány nevében Jókai Károly, az ÉrMe Klub nevében pedig Takács Gábor tartós barátságról és további együttmûködésrõl biztosította a vistaiakat. A Kalotavárat megtervezõ Makovecz-tanítvány, Müller Csaba építész a bizalmat megköszönve abbéli reményének adott hangot, hogy a Kalotavár mielõbb teljes egészében elkészül.  

A mûvelõdés hajlékának tartalmi részét illetõen Ludány Horváth Attila, a kolozsvári magyar konzulátus egykori munkatársa kölcsönös tiszteletre és megbecsülésre buzdította az erdélyi többnyelvûségben és több kultúrával érintkezõ magyarokat és románokat. Azt kérte: a jövõ évi falunapra hívják meg a méhkeréki román tánccsoportot is, mert „felemelõ és feledhetetlen élményben lesz részük”. Ebben a mûfajban és minõségben kapott ízelítõt a Kalotavárat valóságos ostrom alá vevõ közönség. A vistai óvodások és iskolások bemelegítették, a görbeházi Cserfa népdalkör, Lovas Baráti Kör, valamint a Kutyaütõk, a hajdúböszörményi Bocskai néptánccsoport, a magyargorbói, mákói, mérai és vistai gyermekek-fiatalok pedig pazar táncokkal kápráztatták el és ragadtatták számtalan vastapsra a nézõket. S hogy hab is legyen a tortán, a záró össztáncban mindenki csárdást járt. Magyarvista két öreg nótafája is szóhoz jutott: András Erzsi Erdei, valamint az elsõ CD-jének megjelenését ünneplõ Kovács István Csotbandi néhány népdallal üdvözölte a közönséget.

 

 

Benkõ Leventevissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008