magyar magyar    română română
An LXIV. - 2011. iunie

Levente Benkő: Zilele bibliotecii din Şimleul Silvaniei 3

Gyula Gergely: Adunarea generală a Societăţii Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Monumentelor 5

Lajos Sylvester: Puterea şi tăria comunei Ozun 6

Attila Gáspár: „Iubeşte acest pământ numit Ardeal”. De vorbă cu János Kovács Kuruc 8

Zsolt Székely: Câteva gânduri pe marginea istoriei secuilor. Aniversarea a 10 ani de la moartea arheologului Zoltán Székely 12

Jenő Zepeczaner: Din insignele Corului Secuiesc din Odorhei 15

 

Galerie

Miklós Forró: Desenele vieţii. De vorbă cu graficianul Ferenc Siklódy 17

 

Enciclopedie

László Szatmári: File din istoria satului Filpişu Mare (2.) 19

Róbert Oláh-Gál: Dániel Vajda şi familia Bolyai 26

Loránd Fazekas: O relicvă despre Gyula Szádeczky-Kardoss 28

 

Etnografie

Annamária Madarász Dulai: Folclor muzical din Floreşti 30
An LXIV. - 2011. mai

Levente Benkő: Trei aniversări şi glas de titeră la adunarea generală a Societăţii Maghiare de Cultură din Transilvania (EMKE) 3

Premiile EMKE 4

Ákos Egyed: Urare către EMKE 6

Salutul premianţilor EMKE

Hugó Ágoston: Ferenc Székedi 7

László Barabás: Éva Szabó 8

Tekla Tötszegi: Enikő Gazda Szőcs 8

Árpád Muzsnay: Lajos Dávid 10

Mihály Guttman: Attila Gáspár 10

Csaba Csirák: Miklós Tóth-Páll 11

Attila Budaházi: Albert Veress 13

Judit Simon: Erzsébet Halasi 14

József Kötő: Róbert Kardos 14

Zoltán Banner: László Feszt 15

András Lajos Róth: Éva Hubbes 16

Radu Lupescu: Lajos Asztalos 17  

Ádám Ambrus: Tibor Székely 18

László Dezső: Salutul Societăţii Carpatine Ardelene 19

 

Enciclopedie

László Szatmári: File din istoria satului Filpişu Mare (1.) 20


An LXIV. - 2011. aprilie

Zsolt Szabó: În straie noi 3

László Kósa: Istorie, tradiţie şi societate în Câmpia transilvană 4

Péter Sas: Aniversarea revistei Művelődés 6

Albert Fekete: Pregătirea superioară în arta peisageră şi revista Művelődés. Axa Budapesta –Stana – Cluj 8

János Oláh: Deceniile revistei Művelődés 9

Levente Benkő: Reinaugurarea grupului statuar Matia Corvin din Cluj 10

Pál Buzás: Naşterea şi trăinicia unei tradiţii 12

 

Galerie

Forró Miklós: Maestru şi ucenic. De vorbă cu artiştii Klára Bakó şi Ágnes Szente 16

 

Enciclopedie

László Szatmári: Lumea bisericilor din lemn în Transilvania 18

Enikő K. Gurzó: O întîlnire ciudată. Expoziţie din opera regizorului de film Ákos D. Hamza 28

 


An LXIV. - 2011. martie

Levente Benkő: „Cu sentimente pioase şi patriotice”. Memoria revoluţiei din 1848–49 în presa din Tg. Secuiesc 3

Attila Szekeres: Blazoane ardelene în expoziţii şi în cărţi 6

Lajos Dávid: Expoziţia maestrului Péter Wagner 8

Péter Sas: Aniversarea lui László Lisztóczky 9

 

Galerie

 Attila Bögözi Attila: Însemnări pe marginea expoziţiei caricaturistului Pál Léphaft 11

 

Enciclopedie

 Ágoston Dvorácsek: Omul de ştiinţă din Aita Medie 14

Miklós Józsa: S-au născut în judeţul Trei Scaune. József Benkő (1740–1814) 16

György Matekovits: Pax corporis în viziunea medicului dentist 17

Anna Magdolna Sipos: Summum bonum în bibliotecile europene? Integrarea europeană şi cadrul juridic al bibliotecilor 21

Jenő Zepeczaner: Heraldicianul Balázs Orbán 27

Ágnes Kozma: „Nu fiţi indiferenţi cu viaţa!” De vorbă cu etologul Zsolt Györffy 30

 


An LXIV. - 2011. februarie

Levente Benkő: In memoriam Márton Moyses 3

László Pillich: „Vizitatorii vin pentru Áron, nu pentru mine!” Ultimul interviu cu Gáspár Tamási (1904–1982) în casa natală din Lupeni 4

Ferenc Csomafáy: De le victoriile de la spadă la descoperirile ştiinţifice. De vorbă cu biologul Zoltán Uray 11

 

Galerie

Gábor Takács: Câteva zile la Istambul 13

 

Enciclopedie

János Szekernyés: Cel mai renumit apicultor maghiar. Aniversarea a 100 de ani de la moartea baronului Béla Ambrózy 15

Dénes Győrfi: Memoria familiei Veress din Aiud 20

Róbert Oláh-Gál: Etelka Finály. Adăugiri la istoria familiei Finály din Cluj 22

Anna Magdolna Sipos: Summum bonum în bibliotecile europene? Integrarea europeană şi cadrul juridic al bibliotecilor 24

István Bakos: 70 de ani de la moartea lui Teleki Pál 29

Iván Bertényi: Stimat Colegiu, stimaţi oaspeţi! 29

Sándor Lezsák: Să vorbim despre Pál Teleki 30

Katalin Mezey: Proiect literar pentru liceeni 31