magyar magyar    română română
An LXIV. - 2011. ianuarie

Mihály Guttman: Adunarea generală Uniunii Formaţiilor Muzicale Maghiare din România pag. 3

Miklós Fekete: Balázs Fórika pag. 4

Klára Essig: Anna Gáspár pag. 5

Éva Vera Nagy: Gabriella Czakó pag. 6

Antal Kelemen: Zoltán Bálint  pag. 7

Mihály Guttman: Attila László şi corul Cantus Firmus pag. 8

László Kósa: Dezső Buzogány distins cu premiul Gáspár Károli pag. 9

György Fodor: Dublă lansare de carte pag. 10

Péter Nagy: Jubileul tipografiei şi editurii Gloria din Cluj pag. 12

 

Galerie

Péter Wagner: Moştenirea arhitecturală din Câmpia Transilvană. Marea moartă. Însemnări de călătorie 2009–2010 14

 

Enciclopedie

Dénes Győrfi: Memoria familiei Veress din Aiud II. Gá­bor Ve­ress 19

Levente Benkő: Memoria revoluţiei din 1848/49 în Bazinul Baraolt. Vécer 25

Ferenc Csomafáy: Spadă şi biologie. De vorbă cu Zoltán Uray 30