magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Stanik Bence: Szociálpolitikai útkeresés Torockó 1995-2005


Nem véletlenül tartották éppen Torockón az augusztus végén lezajlott, háromnapos szociálpolitikai konferenciát. Egyrészt azért, mert 10 éve is ez a falu látta vendégül a szociális szféra szakembereit, másrészt pedig, mert a szervezők többek között azzal a nem titkolt, de annál óvatosabban kezelt szándékkal érkeztek a faluba, hogy megalapozzák a Torockón is beindítsák a falugondnokság intézményét. Ehhez ugyanis elengedhetetlen a falu maximális bizalma, amit elnyerni nem könnyű. 1995-ben éppen a helyi támogatás hiánya miatt állt le a szervezés. Akkor a Falufejlesztési Társaság és a Brassais Véndiák Alapítvány, most a Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete  volt a kezdeményező. Tíz év után új faluvezetéssel, új reményekkel vágtak bele az elsősorban szociális gondok enyhítésére kitalált falugondnokság hazai terjesztésébe. A falugondnoki rendszer Magyarországon mára már nagy hálózattal rendelkezik – mondta el Wagnerné Kozma Judit, az említett egyesület elnöke – a 850 falugondnok, 12 egyesületbe tömörül, az egyesületeket a Magyar Tanya és Falugondnoki Szövetség fogja össze. A falugondnok Magyarországon állami alkalmazottként dolgozik, és kiadásait (telefonhasználat, üzemanyag) is a költségvetés állja.
A torockói konferencia egyik résztvevője fogalmazta meg: a falugondnok a falu belső problémamegoldó rendszere. Egy ember (kötelező módon helyi lakos), aki mindenkinek segít, ha azok valamilyen okból nem tudnak önmagukon segíteni. Ez a segítség az igényeknek megfelelően bármilyen lehet: az idősek ellátásától, a lelkigondozáson keresztül a falubeliek kulturális programokba való bevonásáig. A legfőbb kellék egy mikrobusz, amit ingyen használhatnak a lakosok, amennyiben valódi problémák megoldásában van rá szükségük. Tehát a gondnok feladatai közé tartozik az infrastrukturális hiányosság, a kulturális elszigteltség enyhítése és a hiányzó szolgáltatások pótlása is, természetesen lehetőségei szerint.
Nálunk egyelőre három helyen indult be ez az intézmény: Szentgericén, Háromkúton és Borzonton Bucsinnal közösen, viszont ezek beindításához és működtetéséhez szükséges pénzt már magánúton kellett megszerezni. Eleinte a budapesti Mocsáry Lajos Alapítványtól, majd annak utódjától, a Kárpátok Szociális Alapítványtól (KSzA) érkezett összegekből éltek. A konferencián jelen volt Korózs Lajos, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium államtitkára. Felszólalt Lakner Zoltán, a KSzA elnöke, aki többször hangsúlyozta: van pénzük és akaratuk egy, esetleg két erdélyi falugondnokság létrehozásához. Veres Rudolf torockói polgármesternek is közvetlen ajánlatot tett. Tehát, amennyiben nyitottak rá és megvan a helyi szervezőkészség, akkor már semmi sem állhat a torockói falugondnokság útjába. Hacsak nem a falu lakói. Az ő félelmeiket is eloszlatták a szervezők az első nap délutánján megtartott falugyűlésen, ahol a magyarországiak a mi falugondnokainkkal együtt elmesélték a tapasztalataikat és megismertették a rendszert a lakosokkal. Szabó Zsolt, a Brassais Véndiák Alapítvány elnöke elmondta, idén sokkal jobb volt a program fogadtatása, mint tíz évvel ezelőtt. Igaz, ez idő alatt már más téren is megtörtént a mentalitásváltás. A helyiek jelentős része vendégfogadásra is berendezkedett az elmúlt tíz év alatt, ez jelenti a családok bevételforrásának legnagyobb részét.
A torockói találkozó szociálpolitikai útkeresésének legfőbb eredménye, hogy a szociális szféra szakemberei és az őket segítő civilek kimondták a célt: Erdélyben is meg kell honosodnia és el kell terjednie a falugondnoki hálózatnak. A már működő három mellé minden bizonnyal nemsokára felzárkózik a torockói is. A magyarországi hálózattal akkor indulhat el közös szervezés, igazi kapcsolat, ha nálunk is szervezeti formát kap a falugondnokság, és megteremtjük számára a biztos anyagi hátteret. A szlovákiai, szerbiai, magyarországi és erdélyi szervezetek közösen már merészebb vállalkozásokat tervezhetnének, amennyiben megtalálják a nemzetközi programokra, fejlesztésekre kiírt európai uniós forrásokat.

STANIK BENCE


 vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008