Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


rendelés


Postacím:

    400015 Cluj-Napoca

    P-ţa Unirii (Fő tér), nr. 11., ap.7.

    C.P. 201.


    tel./fax: 00-40-264/591267


    honlap: www.muvelodes.ro

    e-mail: muvelodes@internet.ro


    Bankszámlaszám:

    Redacţia Művelődés

    Trezoreria Cluj

    RO23TREZ2165009XXX007054© Művelődés 2008