magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Dukrét Géza: XVI. Partiumi Honismereti Konferencia. Ismerkedés Nagyváraddal


A Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Társaság (PBMET) 2010. szeptember 3–5. között tartotta Nagyváradon a XVI. Partiumi Honismereti Konferenciát. A Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében lezajlott eseményre több mint százan voltak kíváncsiak.

A Szózat eléneklése után Csûry István, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke és Fodor József, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség általános helynöke tartott áhítatot. A megjelenteket köszöntõ János Szatmári Szabolcs, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a jövõben erõsebb kapcsolatokat szeretne kötni egyesületünkkel, amelynek tevékenységét nagyon sikeresnek értékelte. Üdvözlõ beszédet mondott Bíró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere, Pethõ Csilla parlamenti képviselõ, Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei ügyvezetõ elnöke. Tõkés László, az Európai Parlament alelnöke nevében Török Sándor, a Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei elnöke köszöntötte a részvevõket, ugyanakkor jókívánságait tolmácsolta Széphegyi László, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) szegedi irodájának vezetõje, Borbáth Erika, a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus fõigazgatója, Debreczeni Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke, Révász Gizella, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány elnöke, Gaal György, a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság elnöke is. Tamás Juditnak, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökének üdvözlõ levelét Dukrét Géza olvasta fel. A konferenciát megtisztelte jelenlétével még Hõhn József, a KÖH gyulai irodájának vezetõje, Ráday Mihály, a Város- és Faluvédõk Szövetsége, a Hungaria Nostra Egyesület elnöke, Széman Péter, a Szilágysomlyói Báthory István Alapítvány elnöke, Mátyás Attila, a Nagyváradi Evangélikus-lutheránus Egyház esperese.

Ezt követõen átadták a Fényes Elek-díjakat: Starmüller Gézának (Kolozsvár), Tácsi Erikának (Temesvár), Mihálka Magdolnának (Nagyvárad), valamint Gellért Gyula bihardiószegi tiszteletesnek.

A konferencia fõ témái közé tartozott mûemlékeink védelme, a helytörténet, illetve a 20. század öröksége. Az elõadások sora hagyományosan a konferenciának helyt adó Nagyvárad megismerésével kezdõdött. Lakatos Attila történész (Nagyvárad) Várad õstörténetérõl, a város határában történõ ásatásokról értekezett, Dukrét Géza (Nagyvárad) a város történetét ismertette, megalapításától a 19. századig, Fleisz János történész (Nagyvárad) elõadását a város 19–20. századi eseményeirõl Fleisz Judit olvasta fel. Mihálka Nándor (Nagyvárad) a váradi vár északi kazamatája régészeti kutatásait ismertette vetítettképes elõadásában. Tácsi Erika (Temesvár) az intézményalapító Schaffer Károlyról értekezett, Matekovits Mihály (Arad) az Arad megyei iskolák névadóit ismertette, Berek Lajos (Budapest) Bocskai István közterületi szobrait mutatta be. Az elõadások után Meleg Vilmos és Kupán Árpád megnyitották a Bocskai István dokumentumaiból válogatott kiállítást. Jakabffy László építészmérnök részletesen mutatta be a váradi várat, valamint az itt zajló munkálatokat, majd Péter I. Zoltán városnézõ sétán kalauzolta végig a tanácskozás részvevõit. A napot F. Márton Erzsébet színmûvész mûsora zárta.

Másnap Ráday Mihály Budapest mûemlékvédelmét ismertette, de szóvá tette kötelezettségeinket mûemlékeink védelme érdekében. Szomorúan jelentette be, hogy az évtizedek óta közvetített Unokáink sem fogják látni címû televíziós mûsort megszüntették. Kupán Árpád (Nagyvárad) A legnagyobb magyar bihari napjai címmel Széchenyi István bihari kötõdéseit ismertette. Vajda Sándor (Borosjenõ) a szabadságharc zárófejezetének színhelyérõl és háziasszonyáról, Szõgyén Antóniáról értekezett. Ciorba Teréz (Érsemjén) Fráter Lóránd nótáskapitány halálának 80. évfordulója alkalmából mesélt Érmellék pacsirtájáról. Ezt követõen a részvevõk meglátogatták a római katolikus székesegyházat vagy kis bazilikát, ahol Fodor József általános helynök bemutatta az egyház kincstárát.

Dénes Zoltán (Debrecen) partiumi testvértelepülésekrõl, testvérgyülekezetekrõl, egyházközségekrõl, majd Merlák Zsuzsanna (Debrecen) a magyarországi Gyomaendrõd és Bihardiószeg közötti testvértelepülési kapcsolatok kialakításáról beszélt. Pásztai Ottó (Nagyvárad) Nagyvárad elpusztult és megmentett egyházi mûemlékeit ismertette, Jancsó Árpád (Temesvár) Tündérhárfa ég és föld között címmel a Temesvár-gyárvárosi zsinagógát mutatta be. Debreczeni Droppán Béla (Budapest) az épített örökség és a honismeret kapcsolatait boncolgatta, külön kiemelve a civil szervezetek felelõsségét. Dánielisz Endre (Nagyszalonta) a Partium egyetlen hajdúvárosáról, Nagyszalontáról beszélt, Jósa Piroska (Nagyvárad) Püspökfürdõ és Félixfürdõ 20. század eleji helyzetét ismertette. Szendrõ Dénes (Isaszeg) az isaszegi református gyülekezet alapításáról és szolgálatáról, Vallasek István (Kolozsvár) a buziásfürdõi ásványvíz-hasznosítás történetérõl, Makai Zoltán (Nagyvárad) a resicabányai vízmû és a Grebla-vízi erõmû regényes történetérõl tartott elõadást.

A konferencia közgyûléssel zárult, amelyen megtárgyaltuk az egyesület legfontosabb problémáit. Szálkai Tamás (Debrecen) bemutatta a nemrég alakult honismereti egyesületet. A végén a tagság petíciót írt alá, amelyben azt kéri, hogy a Duna Televízió indítsa újra Ráday Mihály mûemlékvédõ mûsorát. Este a rogériuszi református templomban Kozma Gyula karnagy közremûködésével orgonahangversenyt hallgathattak meg az érdeklõdõk.

A háromnapos konferencia szakmai kirándulással zárult. Belényesben megtekintettük a református és a római katolikus templomot, Magyarremetén megcsodáltuk a református templomban a nemrég feltárt falképeket, Köröstárkányban meglátogattuk a református templomot, majd virágot helyeztünk el az 1919. április 19-én egy félkatonai román alakulat által legyilkolt 91 tárkányi magyar emlékmûvén. Tenkén megnéztük a református templomot és a természetrajzi múzeumot, Nagyszalontán pedig Dánielisz Endre vezetésével meglátogattuk az Arany János szülõháza helyén létesült tájházat, valamint a Csonkatornyot.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008