magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Egyed Emese: Kulturális transzferek. Filológia–színház–pedagógia. Visszapillantás az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendezvénysorozatára


A Kulturális transzferek címû programunk célja az együttmûködés formáinak keresése, kialakítása volt – tudományos eredmények kulturális eseményekké váltása a nyilvánosság elõtt, a megértésre törekvés hagyományainak, sõt erre vonatkozó nemzetközi dialógusnak kialakítása és csoportos megélése. Eseményeinkbe kulturális személyiségei révén Románia, Magyarország, Franciaország, Finnország kapcsolódott be a filológia, színház, a fordítás, a pedagógia, a zene kutatása területén. A sorozat márciusban kezdõdött.

Április 12-én Jonctions címmel kerekasztal- beszélgetést szerveztünk a kulturális kapcsolatok kutatásának lehetõségeirõl. Külföldi meghívottunk Marie-Françoise Vajda, Közép-Európa történetére szakosodott kutató volt a Sorbonne-ról. Beszélgetõtársai: Sipos Gábor történész, az EME elnöke, Horváth Andor, a BBTE tanára, a Korunk szerkesztõje, Berki Timea, a BBTE doktorandusza, Claudiu Gaiu könyvtáros (Központi Egyetemi Könyvtár). A beszélgetés a kapcsolatok kutatásának tradicionális és újabb módszereit tette vita tárgyává, a kapcsolattörténet kutatásának a politikai helyzettõl való függését, a diplomáciatörténeti,  mûvészettörténeti kapcsolatok kutatásának fontosságát hangsúlyozták.

Május 20-21-én mûfordító mûhelybe és kerekasztal-beszélgetésre invitáltuk az érdeklõdõket, meghívottaink Outi Hassi (Finnország), Pap Éva, Pap Vera Ágnes mûfordítók, Horváth Tamás szerkesztõ (Magyarország), továbbá kolozsvári magyar írók és mûfordítók (Berszán István, Selyem Zsuzsa, M. Bodrogi Enikõ, Mihálycsa Erika, Demény Péter, Karácsonyi Zsolt, Jankó Szép Ivett) voltak. A kisebb nyelvek közti kapcsolatokról és az erdélyi, illetõleg a skandináviai irodalomról való beszélgetést filmvetítés követte.

A színházi találkozások folytatásaként május 25-tõl kezdve Arlecchino – commedia dell’arte címmel szerveztünk elõadássorozatot. Külföldi meghívottunk Rosalba Gasparro, a G. D’Annunzio Egyetem (Pescara-Chieti) tanára, az olasz–francia kulturális kapcsolatok szakértõje a commedia dell’arte hagyomány áttekintésére vállalkozott, és a színpad e sajátos jelnyelvének jelenkori lehetõségeire is rámutatott az Arlecchino. Il parcorso della Commedia dell’arte nell’Europa (1500–1700) címû elõadásaiban. Pirandello e la marionetta nell’avanguardia címmel a Bölcsészettudományi Karon értekezett. Az olasz elõadásokat többnyelvû beszélgetés és az erre az alkalomra felújított bábszínházi produkciók megtekintése követte (a Pulcinella címû és Carlo Gozzi Szarvaskirálya a kolozsvári Puck Bábszínházban, mindkettõt Mona Chirilã rendezte). 

Június 18-án Filológia, színház, pedagógia címmel kiskonferenciát tartottunk, itt a fiatal irodalomkutatók mutatták be irodalom-, színház- és neveléstudományi kutatási eredményeiket, többek között a Spectator folyóirat. illetve a Robinson korai magyar fogadtatásáról, a Faust új színpadi adaptációjáról. 22-én a szövegkritikai kérdéseket tárgyaló interaktív mesterképzõs nyílt napon a magyar irodalmi kultúra európai kapcsolatairól volt szó, többek között II. Frigyes mûveinek (erdélyi) magyar fordításáról, Szervét Mihályról szóló magyar kéziratról.

Október 6-án  Jean-Marie Valentin professzor, színháztörténész, a párizsi Sorbonne, Kovács Flóra, a Szegedi Tudományegyetem összehasonlító irodalom tanára, illetõleg Tar Gabriella Nóra, a BBTE német nyelv és irodalom tanára volt a vendégünk; Lessing Hamburgi dramaturgiájáról és a színházi kritika fontosságáról szerveztünk kerekasztal-beszélgetést a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtárban, a tudományos tanácskozást francia, német, magyar és román nyelven folytattuk Lessing könyve francia fordítójának, közreadójának irányításával. Az európai drámaelméleti hagyományok mai értelmezése, a hagyománytörés kérdése váltott ki szakmai vitát a részvevõk körében.

Október 8-9-én a neves finnországi írónõ, Rosa Liksom volt Kolozsvár vendége, a vele való beszélgetés részben a Marianumban (Bölcsészettudományi Kar), részben a kolozsvári Állami Magyar Színház stúdiótermében zajlott, itt A nõ burka címmel Rosa Liksom mûveibõl ihletett elõadást is tartottak a Szilágyi-Palkó Csaba által irányított színinövendékek, levetítették az írónõ Finlandia címû mûvét. A beszélgetés a fordítás kérdésein túl az olvasói elvárásokról, az irodalom nyelvérõl is szólt, Visky András író, dramaturg moderálta. A beszélgetésben Harriet Lonka, a budapesti Finnagora központ vezetõje, Molnár Bodrogi Enikõ, a BBTE tanára, mûfordító és Jankó Szép Ivett (BBTE), Liksom magyar fordítója is részt vett. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Marco Pribilla, Finnország bukaresti nagykövetségének elsõ titkára és Vili Maunula, az írónõ irodalmi titkára.

Október 27-én a Magyar Opera elõcsarnokában kettõs könyvbemutatót tartottunk, meghívottak: Gajdó Tamás  (Országos Színészeti Múzeum és Intézet), Kiss Zsuzsánna (Nyíregyházi Egyetem). Bartha Katalin Ágnes: Shakespeare Erdélyben. XIX. századi magyar nyelvû recepció (Budapest, Argumentum, 2010), Kiss Zsuzsánna: Búnak bohócai. Lear magyar köntösben címû könyvét (Budapest, Protea, 2010) Egyed Emese ismertette. A rendezvényen a Báthory Gimázium diákjai (Bakó Barbara, Máté Péter, Vincze Bálint) adtak elõ részleteket a Lear királyból angol és magyar nyelven.

Gajdó Tamás ezt követõ két színháztörténeti elõadása valóságos kulturális eseménnyé vált: Színházmûvészek Bécsben (2010. október 27., Kolozsvári Akadémiai Bizottság) és Az 50-es évek magyar színháza (Erdélyi Múzeum-Egyesület) címû alapkutatásokra épülõ elõadásait hallgatta a közönség.

Bízunk abban, hogy színvonalas rendezvényeink az ifjúság kulturális fejlesztését, a kulturális cserekapcsolatokat  és a jövõ Kolozsvárát is szolgálta.

A rendezvényeken egyetemi hallgatók, tanárok, kutatók és érdeklõdõk vettek részt. Maga a sorozat az Erdélyi Múzeum-Egyesület (fõszervezõ) és Finnország bukaresti nagykövetsége, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a Communitas Alapítvány, az Interkulturali-THÉ Egyesület, a BBTE Magyar Irodalomtudományi Tanszéke és ennek finn tanszéki csoportja, a BBTE Magyar Nyelvészeti és Irodalomtudományi Tanulmányok mesterképzõje, a BBTE Színház és Televízió Kara, az Olasz Kulturális Központ, a kolozsvári Puck Bábszínház, a kolozsvári Állami Magyar Opera együttmûködésének eredménye. Köszönet érte.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008