magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Murad Betty: Tartalomjegyzék és névmutató 2010. II. rész


Névmutató

Ábrahám Barna 11:30

Ábrám Zoltán 5:10; 7:6

Ambrus Ádám 6: 5, 14

Apáczai Csere János 1:23

I. Apafi Mihály 1:25

Apostu, Sorin 9:5

Árkossy István 2:16; 9:9

Árkossy Sándor 2:16

Asztalos Miklós 11:5

B. Kõrössy Ibolya 10:2, 22–24

Bágyoni Szabó István 9:9

Bakó Botond 1:23; 12:19

Balaskó Nándor 6:18

Balaskó Zsuzsa l. Balaskóné Osváth Zsuzsa

Balaskóné Osváth Zsuzsa 6:2, 15–19, 31

Balázs Ferenc 3:26

Balázs László 10:25

Balogh Dezsõ 11:16

Balogh Ferenc 5:6, 7

Bánffy Ádám 11:9

Bara István 5:4

Baráth Csaba 9:18

Bartoldi, August 5:29

Bazsó Dombi Ferenc 2:15

Benedek Elek 2:31

Benkõ Boróka 5:17

Benkõ Ferenc 8:21

Benkõ Levente 1:19; 2:3; 3:3; 5:16; 6:3; 8:3; 9:3; 10: 13, 26; 11:3; 12:3

Benkõ Samu 10:3

Berde Mária 1:16, 19

Berszán Lajos 10: 6, 7

Bethlen Gábor 1:24

Bitay Anna 6:16

Bod Péter 1:28

Bolyai Farkas 8:25

Bolyai Gergely 8:27

Bolyai János 8:25-27

Bordi András 6:2

Boros Zoltán 6:4

Bortnyik Irén 6:16

Both Zsuzsa 4:8

Brâncuºi, Constantin 5:30, 31

Ciupe, Aurel 6:16

Ciupéné Király Mária 6:16

Csávossy György 7:20

Csetri Elek 4:13, 14

Csíky András 6: 4, 10

Csíky Csaba 2:13

Csomafáy Ferenc 2:8; 3:13; 4:5; 5:14; 8:4; 10:20; 12:30

Csomafáy Károly 6:16

Dáné Tibor Kálmán 10:5

Darkó László 5:2, 19–23,

Daróczi Tamás 5:17

Dégenfeld Sándor 3:25

Demény Ferenc 6:16

Demeter Attila 11:11-13, 16

Demeter Béla 4:3

Dénes László 11:21, 31

Dine, Jim 5:28

Diószegi György Antal 3:21

Dsida Jenõ 4:7

Dsida Jenõ Baráti Kör 2:4

Dukrét Géza 6:4, 7; 12:4

Dulainé Madarász Annamária 2:30

Egyed Ákos 9:26

Egyed Emese 12:5

Elekes Gyula 12:23

Elekes Viktor 12:19, 21, 23

Éltes Barna 10:28

EMKE-díjak 2010 6:4

Eötvös József 3:20

Eriksen, Edvard 5:26, 29

Fadrusz János 5:31

Falkonet, Étienne 5:29

Falusi Márton 11:21

Farkas Magda 3:25

Farkas Zoltán 4:4

Fekete Albert 11:7-10

Fekete Emõke 9:5

Fekete János 5:31

Fekete Miklós 2:14

Felméri Cecília 5:14, 15

Ferenczy Miklós 4: 8, 11

Filep Antal 10:4

Finály Henrik 7:16; 8:15

Fodor György 4:7

Forró Miklós 2:17; 12:8

Fülöp Márton 4:5; 5:17

Gaal György 2:6; 4:28; 5:3, 4, 6, 9; 7:3

Gálfalvi Zsolt 6:6

Gálffy Attila 4:28

Gáll Annamária 8:4

Gáspár Attila 1:12; 3:10; 5:11; 8:8; 9:11; 10:12; 11:11

Gergelyné Tõkés Erzsébet 6: 5, 13

Gidófalvy István 12:29

Gillenhammar, Charlotte 5:28

Gordiè Petkoviè, Vladislava 11:21, 27

Graur János 7:7

Gurzó K. Enikõ 2:22; 3:29; 4:26

II. Gusztáv Adolf 5:25

Guttman Mihály 2:10

Gy. Szabó Béla 6:30, 31; 8:2, 6, 7, 10, 13–15, 28

Gyergyai Barna 2:12

Gyõrfi Dénes 3:17, 12:11

György Béla 3:20

Hadnagy Gabriella 2:2, 17, 18

Hajdó István 10:6

Halmesvirta, Anssi 6:20

Halmos Katalin 2:14

Hauer Erich 7:7

Házy Bakó Eszter 6:11

Heim András 10:25

Herz Miksa 3:29, 30

Hoffmann Edit 10:27, 28

Holló Barna 4:8

Hollósy Kornélia 10:15, 16

Horváth Elekes Ida 12:22

Horváth József 2: 8, 10

Iszlai Enikõ 2:15

Ivácson László 6:4, 6

Izsák Márton 5:26, 27

Jakobovits Miklós 6:12

Jánosi József 6:6

Kádár Károly 5:30

Kádas Levente 10:14

Kántor Lajos 10:22

Karlssohn, Olle 5:28

Kazinczy Ferenc 3:6

Kelemen Antal 2:12

Kelemen Hunor 5:8, 9

Kelemen Lajos 4:14

Kertész Bagala, Kolomán 11:29

Kézdi Imola 6: 4, 11

Kézel Ilus 6:16

Kilyén Ilka 10:8

Király István 6:14

Kiss András 10:3

Kiss István 5:25

Kiss Katalin 2:12

Kolozsvári Márton és György 5:25

Konopi Kálmán 4:4

Korniss Péter 8:4, 5; 10:9

Kós Károly 9:7

Kotzebue, Lidia 5:31

Kovács Ágnes 1: 9, 10

Kovács András 2:13

Kováts Elekes Ildikó 12:23

Kozma Mária 6: 5, 12

Kozma Zsolt 10:10, 11

Köllõ Katalin 6:11

Kötõ József 6:10

Krajnik-Nagy Károly 8:4; 9:24

Kui János 1:12

Kun Árpád 8:29

Kupán Árpád 9:20

Lajos Katalin 11:20, 22

Lakatos Artúr 3:26

Lakóné Hegyi Éva 9:11–13

László Rózsika 6:16

Leitli Norbert 10:14

Lengyel Dénes 12:6

Lengyel László 1:6

Lisztóczky László 2:4

Lisztóczky Lászlóné 2:5

Lõrincz András Ernõ 12:8, 9

Magyar Örökség-díj 10:3

Major Miklós 8:8, 9

Makay Botond 3:23; 2:28

Makra Hajnalka 6:20

Manasia, ªtefan 11:20, 31

Máriás József 12:10

Mátyás Károly 2:11

Mátyássy Áron 10:21

Maxim Orsolya 1:28

Medgyessy Éva 10:8

Meleg Attila 3:11, 12

Meszlényi M. János 5:28

Moldovan, Vlad 11:21, 31

Molnár János 6: 5, 11

Moseholm, Kjeld 5:25

Moyses Márton 10:27

Murad Betty 12:15

Müller Csaba 8:3

Nagy Pál 6:4

Nemes Irén 6:16

Németh Júlia 9:5

Nete, Ion 11:22, 24

Niemyer, Oscar 5:29

Nyyssönen, Heino 6:24

Okos Rigó Ilona 6: 5, 13

Oláh János 11:21

Oláh Katalin 3:6, 7

Oláh-Gál Róbert 8:25

Olajos Gábor 6:16

Olosz Katalin 6:4, 7

Onojescu, Aurelia 6:16

Orbán István 5:20; 6:15; 7:2, 5–7, 10–16

Osváth Zsuzsa l. Balaskóné

Õsz Csaba 5:11, 12

Palkó Attila 5:18

Páll Gyöngyvér 3:15

Pankovèín, Václav 11:30

Páva Zsolt 9:5

Pesty Frigyes-díj 7:7

Péter Hilda 3:13, 14

Péterfy Lajos 8:4

Pillich László 1:4; 9:8

Pleºa Róbert 3:8; 7:9

Pomogáts Béla 3:6

Poráczky Rozália 6:13

Pozsony Ferenc 6:7

Radnóti Miklós 3:6, 7

Reoli Lujza 12:23

Rohonyi D. Iván 5:17; 9:3; 10:11

Rózsa Imre 2:11

Sándor Árpád 5:17

Sándor József 7:3, 4

Sára Sándor 10:9

Sarusi Mihály 12:10

Schreiber István 7:7

Sike Lajos 9:17, 18

Simonffy Katalin 6:4

Sipos Gábor 6:13

Sipos Zoltán 6:4, 8

Skultéty Csaba 1:30; 7:8; 12:29

Sólyom László 10:28

Spielenberg János 3:21

Starmüller Géza 5:4

Strickland, Peter 3:14

Sylvester Lajos 2:31

Szabó Emília 1:16; 8:21;

Szabó Zsolt 1:3; 2:16; 4:13; 11:31

Szász István Tas 9:9; 11:5

Széchenyi István 9:2, 17–19, 21, 24

Szederjesi András 8:11, 12

Székely Géza 8:13

Szekernyés János 10:15

Széman Emese Rózsa 10:12

Széman Péter 10:13, 14, 12:27

Szentimrei Judit 5:18; 10:24

Szép Gyula 3:8; 5:8, 9; 6:9

Szilágyi Aladár 6:7

Szilágyi István 10:13

Szilágyi Mátyás 3:5; 9:5

Szilágyi Zsolt 6:8

Sziszik József 9:18

Szotyori Nagy Géza 1:27

Szörényi László 8:6

Sztremeny Géza 5:27

Takács Gábor 3:16; 8:11; 10:25; 11:17

Tátrai Zsuzsanna 1:9

Tervonen, Viljo 6:30, 31

Thurman Zoltán 5:24

Tófalvi Zoltán 7:6

Tóth Pál Péter 4:20

Tötszegi Tekla 5:18

Tõzsér József 6:5, 12

Tringli István 2:19

Vali Zsuzsa 8:16

Vares, Vesat 6:29

Varga Katalin 3:13

Vastagh György 5:27

Vekov Károly 4:3

Veres Emese 9:28

Veress Gábor 12:13

Veress István, id. 12:11, 12

Vetró András 9:27

Vlad, Liviu 11:2, 3, 5, 17–19, 23, 30

W. Kovács András 11:10

Wagner Péter 3:3, 4:2, 4, 6, 8–12, 14, 15, 19, 25

Wass Ádám 11:10

Wass Béla 11:10

Wass György 11:9

Weiss Sándor 7:8
vissza a kiadáshoz
minden cikke
KIEMELT rovat összes cikke

© Művelődés 2008