magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Fodor György: A katolikus egyház építészettörténeti szerepérőlA II. Kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 17-én, a Bocskai ház adott otthont Sas Péter budapesti művelődéstörténész A Római Katolikus Egyház szerepe Kolozsvár építészettörténetében című újabb kötete bemutatójának. Köszöntőjében Fodor György piarista konfráter elmondta, szerinte nem véletlen, hogy a könyvismertetőre ezen a helyen, a Hunyadi Mátyás király szülőházával átellenben lévő Bocskai István, erdélyi fejedelem szülőházában (ma a Sapientia egyetem székháza) került sor, hiszen mindkét épület mind a magyarság történelme, mind a kincses város építészettörténete szempontjából felmérhetetlen értékű örökségünk.
Bevezető beszédében Kovács Sándor főesperes-plébános hangsúlyozta, hogy Kolozsvár Erdély szíve, így számos olyan fontos eseménynek volt tanúja, amelyek meghatározóak voltak mind az erdélyi szellemiség, mind a város arculata számára.
„A Katolikus Egyház kétezer esztendős történelme folyamán mindig a keresztény értékeken alapuló kultúrát mozdította elő. Ezen értékeket szolgálták a tulajdonunkban levő kolozsvári ingatlanok az évszázadok során. Reményeink szerint még sokáig fogják szolgálni ugyanilyen hatékonyan magyar közösségünket” – fogalmazott a főesperes. Elmondta: valósággal megszoktuk az utóbbi években, hogy Sas Péter tollából jól dokumentált, hiánypótló könyveket vehetünk kézbe, a Verbum kiadásában most megjelent, gazdagon illusztrált kötet is a kolozsvári Gloria nyomda munkaközösségének hozzáértését mutatja.
A szerző a könyvbemutató során kiemelte, hogy a Római Katolikus Egyház mindig teret enged a vallásos érzületet nem sértő korszellem építészeti formában való kifejeződésének. Erre megfelelő példát nyújtanak a meglevő, különböző időszakokból származó templomok mellett mindazok az építmények, amelyek nevéhez kötődnek. Mint mondta, a többi erdélyi vallásfelekezet – történelmi egyházak – építkezési elképzeléseivel nem kerültek ellentétbe, a felhúzott épületek pedig nem okoztak zavart sem az esztétikában, sem a városkép harmóniájában. Az ezredik esztendejét megélt erdélyi katolikus vallási közösség egész Erdélyre kiterjedő, várostörténeti jelentőségű építészeti emlékei kivétel nélkül a Krisztus érintette kultúrkör átmérőjén belül, a nagy Építőmester tervrajza szerint épültek. Ezért sem véletlen, hogy Kolozsvár legnagyobb római katolikus templomai – a kolozsmonostori apátsági, az egykori jezsuita (később piarista), a ferences, valamint a szentpéteri – elhelyezkedésükben keresztet formálnak és a szárak metszéspontjánál a Szent Mihály templom kereszttel ékesített tornya magasodik. Az írásban és képben bemutatott épületek meggyőző példái a katolicizmus által képviselt, megjelenített stílusok Kolozsvár építészettörténetében gyakorolt hatásának. Az évezredes történelmi, kulturális, gazdasági, szociológiai együttélés során kialakult városképi megjelenésnek ma is álló épületei nemcsak Kolozsvár messzire magasodó szimbólumaivá váltak, hanem a Római Katolikus Egyház életerejének és Istenben remélő, jövőbe vetett bizalmának is.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szilágyi Mátyás, a Magyar Köztársaság kolozsvári főkonzulja, akinek méltatásában elhangzott, hogy ez a kötet újabb valós értékeket felmutató ismertetése a kolozsváriságnak, a kolozsvári lelkiségnek az építészettörténet szempontjából. Hangsúlyozta a műemlék épületek megmentésének és restaurálásának fontosságát, amelyet meggyőződése szerint diplomáciai úton is segíteni kell. Kifejtette a jogtalanul elvett javak visszaadásának szükséges voltát, amit Magyarország kormánya maradéktalanul támogat. A kötet külön érdeme, hogy magyar és román nyelven jelent meg, ami – a főkonzul szerint – a legfőbb eszköz az ismeretek átadására, és a szándékos félretájékoztatás megakadályozására.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008