magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Kötő József: Uray Péter laudációja


Az EMKE-díjak odaítélésének egyik szempontja, hogy a kitüntetett új utakat taposó, bátor kísérletező, stílusteremtő művész legyen, aki úgy tud sajátosan erdélyi, magyar lelkületű lenni, hogy európai szemmértékkel alakítja értékrendjét, aki gazdagítani tudja kultúránkat, olyan álmodozó legyen, aki mennyei harmóniát teremt földi erővel, saját világában. Vajon ilyen művész a Tompa Miklós-díj idei díjazottja? A kuratórium szerint: igen. Mielőtt átlépte a hiteles alkotók számára fenntartott „mennyei kaput”, gyakorló művészként számos művészeti ágat kipróbált: zenészként csellózott, énekkarvezető volt több mint egy évtizedig, három éven át szimfonikus zenekart vezetett, pantomimművész oklevelet szerzett, színházban rendezett, előadásokat koreografált, Kaposvártól Budapestig eljövendő színművészeket oktatott. Így tudott kialakítani egy összművészeti szemléletet, így juthatott el a művészet lényeglátásáig. Uray Péter így vall: „Művészember vagyok, tapasztaltam ennek a létnek minden örömét és nehézségét is. Pontosan tudom, hogy a művészi munka döntő százalékban a befektetett munkáról, energiáról, kétségbeesésről, talpra állásról és erőfeszítésről szól, és csak a többi része az, ami a magasztos gondolat és a pillanatnyi szerencse. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a belső intuíció és a szellemi munka. Mindenben, amivel foglalkozom, amit megrendezek vagy amit dirigáltam karnagyként, abban is a szellemit, az éterit, Isten és ember viszonyát kerestem, keresem. Az összes többi gyötrődés”.

De még történészi stúdiumokat is folytatott, elsajátítva ekképp a körülötte létező világ lényeglátását is. Életének ebben a szakaszában mindenkoron ezt a kérdést tette fel: hogyan működik? Azt kutatta, hogy mivel mit lehet megfogalmazni, megjeleníteni. Az összművészet kísérletezési terepén át jutott el saját műfajának, a mozgásszínháznak a megtalálásáig. Nyugat-Európában a hetvenes évektől honosodott meg ez a műfaj, a mi tájainkon intézményes létét Uray Péter erdélyi megtelepedésétől számíthatjuk. Létrehozta Erdély egyetlen mozgásszínházát, új műfajjal gazdagítva a tájegység egyetemes értékeket kigyöngyöző művelődéstörténetét. Összművészeti szemlélete azonban ahhoz is hozzásegítette, hogy az általa létrehozott mozgásszínház, a fiatal színészeket foglalkoztató sepsiszentgyörgyi M Stúdió ne import irányzatok epigon nyelvezetét beszélje, hanem megteremtse a maga világát, saját nyelvét. A saját nyelv első jegye, hogy a mozgásszínházba Uray Péter beépítette a színészi eszköztárat. De valljon a sajátos nyelv titkairól maga a művész: „Van egy kontakttáncnak nevezett kortárs mozgásforma, ami ugrásokból, lendületekből, futólagos emelésekből áll, aminek én kikísérleteztem egy színházi irányát, amiben sokkal nagyobb a gesztuslehetőség, a kifejezés lehetősége, és kevésbé szól a dolog esztétikumáról, sokkal inkább arról, hogy mire való. Bekerült a próbaterembe az aikido, az argentin tangó, az autentikus folklór, a flamenco és más speciális mozgásszínházi formák”.

Tökéletesen kifejezte Uray színházának lényegét első bemutatójuk, a Dokk című produkció (ami Büchner Woyzeckje alapján készült) műfaji meghatározása: fizikai, színházi ember-kísérletek. Ez a kísérleti műhely mára az erdélyi művészet és erdélyi sors kísérletezési terepévé vált. Előadásaik (Dürrenmatt Defekt című lélektani-bűnügyi írásának adaptációja, cirkuszelőadásuk, A falu, az Adyt megidéző Ölelés, az Örkény-parafrázis, a Tóték, A látogató; a kortárs világ manipuláltságáról szóló Esc, a művészi és a mindennapi emberi sorsok egymásba kapcsolódásáról szóló Törékeny, A zűrzavaros éjszaka, a Rómeó és Júlia, a Hamlet, a Liliom) mára a közönség, a város, Erdély világának zsigeri működését veséző látleletté váltak. Úgy vélem tehát méltó kezekbe kerül az EMKE Tompa Miklós-díja. A díjazottak hármas próbáját kiállja, hisz Uray Péter kultúrát gazdagító, műfajteremtő, értékteremtő művész.

 

 vissza a kiadáshoz
minden cikke
EMKE-DÍJAK 2012 rovat összes cikke

© Művelődés 2008