magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Gaal György–Maksay Ádám–Albert Ferenczi Eszter: A Kelemen Lajos műemlékvédelmi díj szabályzata


A Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság névadója, Kelemen Lajos (1877–1963) halála 50. évfordulójának emlékezetessé tételére megalapítja a Kelemen Lajos mûemlékvédelmi díjat.

A díjjal olyan személyek tüntethetõk ki, akik a mûemlékek helyreállításában, gondozásában, védelmében, a mûemlékek és együttesek leírásában, népszerûsítésében, mûvészettörténeti értékelésében kimagasló eredményeket értek el, továbbá azok is, akik jelentõs támogatást nyújtottak mûemlékek megóvásához, restaurálásához, illetve hivatali úton elõsegítették az ilyen jellegû munkákat.

A díj lehet szakmai és tiszteleti besorolású, egy Kelemen Lajos-portré plakettbõl és egy kísérõ diplomából áll, amelyben megjelölik a díj szakmai vagy tiszteleti kategóriáját.

A díjat a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság választmánya ítéli oda, kiosztására minden évben a mûemlékvédelmi világnapon, április 18-án, vagy ahhoz közel álló napon kerül sor Magyarország Kolozsvári Fõkonzulátusával együttmûködve.

Egy évben legtöbb két díj adható, függetlenül azok kategóriájától, kivéve az elsõ alkalmat, amikor több díj is kiosztható.

A díjátadáskor méltatás hangzik el a díjazott életpályájáról és mûemlékvédelmi érdemeirõl.

A Kelemen Lajos mûemlékvédelmi díj alapításával megszûnik a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság eddigi díjainak (Debreczeni László, Kós Károly, Veress Ferenc) odaítélése.

A Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság 2013. március 9-i közgyûlése hagyta jóvá ezt a szabályzatot.

vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008