magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Kántor Lajos: Karácsonyi Zsigmond


Karácsonyi Zsigmond. Az erdélyi magyar mûvelõdéstörténet, benne a sajtó- illetve médiatörténet figyelmeztet: a különbözõ mûfajokban, mûformákban született teljesítmények mellett milyen fontos a szervezés sokszor hálátlan munkáját vállaló emberek jelenléte, kitartása. Talán fölösleges az emlékeinkben ma is velünk élõk neveit sorolni, hiszen gyakran emlegetjük õket, amikor a megtartó, vagy éppen újítást hozó intézmények kerülnek szóba.

A Spectator-díj 2013-as kitüntetettje, a fotósként indult, a marosvásárhelyi írott sajtóban már három évtizede jelen lévõ, a Népújság címû napilapban fokozatosan elõtérbe került, 2012 februárjától a fõszerkesztõi funkciót betöltõ Karácsonyi Zsigmond a szervezõ emberek közé tartozik. A díjra történt jelölésekor mégsem a vásárhelyi napilapnál érvényesült szerepvállalása került elõtérbe, hanem a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, egyszerûbben a MÚRE köreiben eltöltött éppen két évtizedére kellett felfigyelni. Karácsonyi 1993-ban lett a MÚRE szervezeti keretében területi elnök, majd a szociális bizottság elnöke. 2000-tõl az országos vezetõségben ügyvezetõ, 2010-tõl pedig elnöki tisztséget tölt be.

Egy újságíró és fõszerkesztõ elfoglaltságát fölösleges magyarázni, ám aki emellett a szakmai szövetségben is vezetõ szerepet vállal – és azt nem egyszerûen megtisztelõ címként fogadja el, hanem átérezve a felelõsséget, folyamatosan mûhely jellegû tanácskozásokat szervez; ha valaki a kötelezõ reprezentáción, protokollon túl elsõrendû feladatának tudja a nemzetközi kapcsolatok építését, országon belül pedig a román újságíró-szervezetekkel való egyeztetést –, az bizonyára megérdemli az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület elismerését. Címszószerûen említhetjük itt a Spectator Alapítványt, a kéthavonta megjelentetett, Karácsonyi által szerkesztett, Romániai Magyar Sajtó címû kiadványt, vagy a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának létrejöttét – mindegyikben a most kitüntetett munkáját.

És ami nem címszó, ami a legfontosabb: megosztott médiavilágunkban a normalitás melletti kiállás, a megosztás ellensúlyozásának kísérlete. Ehhez kívánunk további erõt Karácsonyi Zsigának.vissza a kiadáshoz
minden cikke
EMKE-LAUDÁCIÓK rovat összes cikke

© Művelődés 2008