magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Demeter Vincze Tekla: Az erdélyi kortárs zenéről


A komolyzenérõl mindenkinek az elmúlt századok nagy koncerttermei, elõadómûvészei jutnak eszébe. A közönség mindenképpen a távolabbi múltba kalandozik, amikor jó zenei alkotásokról szeretne beszélgetni. Ha új nevek jelennek meg a koncertek plakátjain, akkor azokat már idegenkedve fogadja a hangverseny-látogató. Így a fiatal zeneszerzõk nehezen kapják meg az esélyt, hogy megszerettethessék magukat a zenekedvelõkkel.

A közönség tartózkodása nem indokolatlan, hiszen a múlt században a zene nyelvezete bonyolultabbá, zártabbá és elvontabbá vált. Sok zeneszerzõ nagyobb hangsúlyt fektetett a zenemû szerkezetének felépítésére, a zeneszerzési technikák virtuozitására, mint az érthetõségre, és így eltávolodtak a mindenki számára érthetõ zenei fordulatoktól. Ezáltal egy szûk, jól képzett zenészekbõl álló körre csökkent a rajongók tábora, mert nekik van meg a képzettségük ahhoz, hogy megértsék ezt a zenét.

Nem csoda, hogy a könnyûzene a 20. században jelent meg. A zene az õsember találmánya, mert az emberi létnek oly nagyon szüksége volt ritmusokra és dallamokra, hogy amióta kõkorszaki õseink összeütötték az elsõ két követ a hangok kedvéért, nem volt megállás a zene fejlõdésében. A múlt század embere már egyre nehezebben találta meg magát az egyre bonyolultabb, egyre vadabban hangzó klasszikus zenében, így fellázadt ellene és megkereste az életéhez oly szükséges zenét a könnyebb mûfajokban, amelyek viszont nem mindig minõségi alkotások. Sajnos a közönség nagy része az elõbb említett jelenségbõl kiindulva általánosít: minden, ami komolyzene, az állítólag elitista. A komolyzene ellentáborához tartózó ilyenkor gyakran még egy fintort is kanyarít kritikája mellé.

A ContemporARTis Transylvaniae projekt lényege az erdélyi, eddig kevésbé ismert, kortárs klasszikus zene bemutatása. A több évet átölelõ program fõ célja közelebb vinni a közönséghez ezt a zenét, amirõl még senki sem tudja igazán megmondani, hogy milyen, ezt ugyanis a zenészek és a közönség együtt fogalmazzák majd meg. A zenével nagyon gazdag mondanivalót lehet közvetíteni, erre viszont a könnyûzene gyakran csak háromakkordos felépítése nem elegendõ. A vállalkozó kedvû közönségnek nagy meglepetésben lehet majd része, hisz a bonyolult, disszonáns muzsika helyett gyakran nagyon élvezhetõ, megható, inspiráló zenei fordulatokat fog felfedezni. Mindezt meglepõen sok tehetséges fiatal zenész közvetíti, fontos lenne megismerni õket és felfedezni saját értékeinket.

E kulturális projekttel a szervezõk nem csak a hazai zenemûvészetet szeretnék támogatni, hanem a vállalkozó kedvû kis csapat mindenekelõtt az erdélyiséget, mint értékrendet akarja képviselni. Nem csak magyar, hanem román és szász zeneszerzõket is mûsorra tûztek. A projektben hozzávetõleg 40-45 fiatal zenész vesz részt, nagy részük a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián tanul(t). 2013 – 2014-ben koncertsorozatot terveznek Kolozsvár különbözõ helyszínein, ezzel készítve elõ a nagy programot: 2015-ben, a kincses város Európa Ifjúsági Fõvárosa évében megrendeznék az elsõ erdélyi kortárs zene fesztivált, majd az addigra összegyûjtött anyaggal egy külföldi koncertkörutat szerveznének, hogy más népeknek is felhívják a figyelmét Erdély klasszikus zenei értékeire.

A projekt ötletgazdája Hermann Szabolcs, aki idén végezte el az alapképzést a Gheorghe Dima Zeneakadémia karmesteri szakán. Õ ébredt rá arra, hogy az erdélyi zenei élet repertoárjából igencsak hiányoznak a kortárs alkotások. Alulírottal, a zeneakadémia zongora, valamint a Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetem nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakain tanuló hallgatóval közösen láttunk hozzá a terv gyakorlatba ültetéséhez, de hamar rájöttünk, hogy e munkához Török-Gyurkó Áron zeneszerzési szakot végzett kollégánk szakmai ismereteire is szükségünk van.

A szervezési munkák elsõ viszontagságai után 2013. március 27-én, a Protenstáns Teológiai Intézet dísztermében bemutatkozott a ContemporARTis Transylvaniae a kolozsvári közönségnek. Másfél órás koncert volt, amelynek mûsorán Terényi Ede, Dan Voiculescu, Alexandru Murariu, Orbán György, Gyöngyösi Levente, Sonia Vulturar, Török-Gyurkó Áron, ifj. Csíky Boldizsár és Ligeti György hangszeres és kórusra írt mûvei szerepeltek. Tervek szerint a következõ koncertek már tematikusabbak lesznek, segítségül híva más kortárs mûvészeti ágazatokat is, hogy azokkal együtt láthatóbban kiemeljük a zenei mondanivalót. A bemutatkozó koncertnek mindenesetre pozitív visszhangja volt. Kiemelt köszönet illeti támogatóinkat, a Kolozsvári Magyar Diákszövetséget (amelynek a ContemporARTis Transylvaniae zenei szakosztálya), Könczey Elemér és Szentes Zágon grafikusmûvészeket, Dóczi Áron fiatal hangtechnikust és Brian Johnsont, aki lobbizott a fellépés színhelyéért.

A következõ zenei évadban újabb fellépéseket tervezünk, kiemelt szerepet kívánunk adni a szász zeneszerzõknek, akik az eddigi repertoárból kimaradtak. Érdemes tehát követni a ContemporARTis Transylvaniae tevékenységét, ugyanis még sok meglepetést tartogat ez a program a zenekedvelõk számára. S ha bárkit is inspirált ötletünk és valamilyen formában csatlakozni szeretne a fiatal szervezõk és zenészek csapatához, nagy szeretettel várjuk. A ContemporARTis Transylvaniae internetes elérhetõségeit most tervezzük.vissza a kiadáshoz
minden cikke
ENCIKLOPÉDIA rovat összes cikke

© Művelődés 2008