magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Dáné Tibor Kálmán: Hogyan tovább, Művelődés?


A 2013. évi Kolozsvári Magyar Napok keretében a Mûvelõdés folyóirat megünnepelte fennállásának 65. évfordulóját. A Minerva Pincegalériában Erato – Hommage à Babits Mihály címmel kiállítás nyílt a kiadvány régi barátjának számító Miklosovits László albertirsai grafikusmûvész alkotásaiból, akinek a költõ erotikus versfordításaihoz készített munkáit tekinthette meg a közönség. A megnyitón Rekita Rozália, Jancsó Miklós, Jancsó Hajnalka szavalatokkal, Adorjáni Réka pedig csellón mûködött közre. Ezt követõen sor került a Hogyan tovább, Mûvelõdés? címû kerekasztal-beszélgetésre.Örömmel tapasztaltuk, hogy a kolozsvári kulturális élet számos jeles személyisége megjelent a beszélgetésen. Biztatás és bátorítás számunkra az, hogy érdeklõdnek a lap jövõje iránt, és hogy nekik is fontos az egyetlen hazai magyar nyelvû közmûvelõdési folyóirat sorsa. Jó érzés volt azt tapasztalni, hogy a Mûvelõdés körül kialakult egy közösség, amelyik felelõsséget érez a lappal szemben és ezt véleményének kinyilvánításával közzé is teszi.

Szeretném hinni, hogy a jövõ esztendõ meghatározó lesz a lap életében. Mindent el kívánunk követni annak érdekében, hogy a Mûvelõdés mögé egy kibõvített munkaközösség kerüljön, valamint az intézmény infrastrukturális szempontból is jobb helyzetben folytathassa munkáját. Ez nagymértékben függ attól is, hogy a fenntartó Kolozs Megyei Tanács meghozza-e azokat a döntéseket, amelyek megfelelõ feltételeket biztosítanak a lap kiegyensúlyozott mûködéséhez. Mint arról már többször szóltam a médiában is, a jövõben a folyóiratot közelebb szándékozunk vinni a gyakorlati közmûvelõkhöz, azokhoz, akik a mûvelõdésszervezésen keresztül alakítanak, képeznek közösségeket. Ugyanolyan fontos a szórványkultúra állandó jelenléte is a lapban, hiszen a közel negyven Magyar Ház – mint kulturális autonómia szigetek – közösségformáló és megtartó ereje példaértékû lehet hazai magyar közösségünk számára. Adósok vagyunk még a hazai kulturális- és az egyházi turizmus bemutatásával is. (Lehetséges példaként ebben a lapszámban már olvasható Kiss Olivér írása a hazai geocaching-turizmusról.) Az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület (EMKE), nagy múltú ernyõszervezetünk kapcsolatrendszerét is a lap mellé szeretnénk állítani. Hiszem, hogy a Mûvelõdésnek mindenképpen elõnyére fog válni, ha a kulturális ernyõszervezet együttmûködését élvezi majd, egyebek mellett a terjesztés egy részét is rá lehetne építeni az EMKE intézményi hálózatára. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy a Kárpát-medence egyetemes magyar közmûvelõdési életét alakító intézményei megjelenjenek kiadványunkban. Nem csupán ezen intézmények bemutatásáról van szó, hanem az általuk mûködtetett hálózatok megismertetésérõl, amelyekhez hozzákapcsolódhatnak a különbözõ erdélyi kulturális közösségek is.


Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik ezen az összejövetelen véleményüknek hangot adva hozzájárultak a Mûvelõdés arculatának a jövõbeni alakításához. Köszönjük azoknak, akik írásban külön is megfogalmazták elvárásaikat, a lehetséges együttmûködés kereteirõl is szóltak.

 

 vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008