magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Házy Bakó Eszter: Felhívás a XX. Bartalis János versmondó versenyre


Az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület szeretettel várja versmondók jelentkezését

 

a XX. Bartalis János vers- és énekmondó versenyre

2013. november 7-e és 10-e között

Brassóba a Reménység Házába.

 

A vetélkedõre két kategóriában lehet jelentkezni:

– Versmondó verseny,

– Énekmondó verseny (megzenésített versek, hangszerkísérettel).

Ugyanaz a versenyzõ jelentkezhet mindkét csoportba!

A vetélkedõ irodalmi anyaga mindkét kategóriában: egy szabadon választott Bartalis János vers/megzenésített vers, egy szabadon választott magyar költõ verse/megzenésített verse.

Egy-egy vers elõadási ideje nem haladhatja meg az 5 percet!

Részvételi tudnivalók:

– A versenyen részt vehet minden, 16. életévét betöltött versmondó/énekmondó (felsõ korhatár nincs), aki nem hivatásos színmûvész/elõadómûvész.

– Abban az esetben, ha a versenyzõ mindkét kategóriába jelentkezik, az irodalmi anyag mindkét esetben kötelezõ (nem lehetséges összevonni, pl. egy verset elmondani, másikat énekelni)!

Jelentkezési lap (csatolva) tartalma: versenyzõ neve, lakhelye, születési adatai, személyazonossági igazolvány/útlevél száma, személyi száma (CNP), foglalkozása, munkahelye (diákok esetében az oktatási intézmény neve), e-mail címe, telefonszáma, a Bartalis János-vers címe, illetve a szabadon választott magyar költõ neve és versének címe. A jelentkezési lap elküldhetõ: hbeszter@index.hu, hbe10.18@gmail.com  e-mail címre, a 0040-268-472101 faxszámra, vagy az 500168 Braºov, str. Gen. Dumitrache nr. 20., bl. 257., ap. 9., (Házy Bakó Eszter) postacímre.

A szervezõ visszaigazolja a jelentkezést, és közli a további tudnivalókat.

A versenyzõnek rendelkeznie kell egy mûvelõdési/oktatási intézmény/civil szervezet ajánlásával. Egy ajánló intézményt/civil szervezetet legtöbb három versenyzõ képviselhet!

A versenyzõk a rendezvény ideje alatt teljes ellátásban részesülnek (szállás és étkezés). Utazási költséget nem térítünk meg. Kísérõt csak kivételes esetekben, a jelentkezõk számának függvényében fogadhatunk. A kérelmezõnek fizetnie kell a szállás és étkezés költségeit (kb. 100 lej/nap).

Minden versenyzõt könyvcsomaggal jutalmazunk. Az elsõ három helyezett mindkét kategóriában pénzjutalom mellett jelentõs ajándékcsomagban is részesül. Az elért eredmények sorrendjében számos különdíjat osztunk ki, intézmények, egyesületek, magánszemélyek adományait.

 

Jelentkezési határidő: 2013. november 1.

További felvilágosítás: Házy Bakó Eszter, e-mail: hbeszter@index.hu, tel. 0040-740-420638,

 vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008