magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Csávossy György: Ez a ház olyan, mint embernek a szíve


A nagyenyedi magyar közösség a trianoni békediktátumot követõen tisztában volt azzal a ténnyel, amit vezetõi, élükön Kós Károllyal és számos más íróval megfogalmazott, hogy csak anyanyelvi mûveltségének megõrzésével és fejlesztésével tarthatja meg nemzeti önazonosságát. Az elsõ világháborút követõen a nagyenyedi Iparos Egylet teremtett ehhez épületet és anyagi lehetõséget, mely tartalmas mûvelõdési mûsoroknak, színházi elõadásoknak adott otthont. A második világháború utáni kommunista diktatúra államosította az Iparos Egylet tulajdonát, és szocialista kultúrotthont hozott abban létre, melyben magyar nyelvû elõadásra csak ritkán került sor. A rendszerváltás után, nem lévén már visszaszolgáltatást igénylõ jogutód, a kultúrház továbbra is az állam tulajdonában maradt.

Az RMDSZ Fehér megyei szervezete idejében felismerte, hogy hagyományaink megõrzéséhez, mûvelõdési múltunk felélesztéséhez és új, hasonló értékek megteremtéséhez egy, ezt a célt szolgáló otthont kell teremtenie. Így épült fel lassacskán a Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház. A névadó vértanú az EMGE elnöke, a Nagyenyedi Bethlen Kollégium fõgondnoka a Fehér megyei magyarság megmaradásának és kulturális fejlõdésének áldozta életét.

Mit jelent nekünk, Fehér megyei magyaroknak és fõleg nagyenyedieknek a Közösségi Ház? Ugyanazt, mint régen egy magyar mûvelõdési otthon. Itt gyûlnek össze a helybeli vagy megyei magyarok, elsõsorban az értelmiségiek, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt, lelkileg töltekezni. Ez a tágas helyiség ad otthont az Áprily-esteknek, mûsoroknak, megemlékezéseknek, könyvbemutatóknak, zenehallgatásnak és igen gyakran rangos mûvészek képkiállításának. Utóbbiaknak sokszor ez az egyetlen lehetõségük arra, hogy a nyilvánosság elé lépjenek. Az sem elhanyagolható tény, hogy ez a ház egy igen gazdag könyvtárat bocsát rendelkezésére a magyar olvasóknak.

De a Közösségi Ház a helyi magyar politika gyülekezõ terme is. Itt tanácskozik az RMDSZ Fehér megyei elnöksége, valamint a megyei választmány, itt történnek választások útján képviseletek kijelölései és más fontos megyei politikai döntések.

A Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház azt a szerepet tölti be életünkben, mint az embernek a szíve. Lehetne-e magyar élet itt nélküle?

 vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008