magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


H. Szabó Gyula: Helikonos találkozó Marosvécsen


A helikoni leszármazottak marosvécsi idei találkozója a Jékely-centenárium jegyében zajlott. De a szervezõk más évfordulókról sem feledkeztek meg, hiszen összesen 22 egykori helikoni író többé-kevésbé kerek évfordulóját ünnepeljük idén.

A marosvécsi ünnepséget levezetõ Nagy Miklós Kund, a Helikon–Kemény János Alapítvány alelnöke Jékely szülõvárosa, Nagyenyed jelentõségét méltatta, valamint azt a nagy múltú Református Kollégium körül kialakult szellemi légkört, amely oly termékenyítõen hatott Jékely (Áprily) Lajos tanár úr 1913. április 24-én született fiára is. Ördög Ferenc polgármester köszöntõjét és Benkõ Mihály református lelkész szavait követõen a kastélyparkban Pomogáts Béla irodalomtörténész idézte fel a költõként, prózaíróként és mûfordítóként egyaránt egyedülálló életmûvet alkotott, Erdélyhez haláláig kitartóan hûséges Jékely Zoltán alakját, egyéniségét. A vécsi gyermekek versmûsorát és a koszorúzást követõen új elemmel bõvült a szokásos forgatókönyv, ugyanis a résztvevõk megtekinthették az idén elsõ ízben megszervezett képzõmûvészeti alkotótáborban született munkákat. Nagy Miklós Kund megszólaltatta a részt vevõ mûvészeket, Egyed Jutkát, Máthé Lászlót, Tofán Andreát és Réthi Botondot is.

Az ünnepség végeztével a résztvevõk levonultak a mûvelõdési házba, ahol elõbb Nagy Attila marosvásárhelyi költõ beszélt Jékely Zoltán költészetérõl, majd a hajdani helikoni találkozókat megidézõ, Kilyén Ilka szerkesztette irodalmi mûsort mutattak be marosvásárhelyi mûvészek (Csíki Hajnal, Györffy András, Kinda Szilárd, Ritziu Ilka és Szabó Dániel). Nagy sikere volt az alapítvány szervezésében tavasszal rendezett Jékely Zoltán szavalóverseny két díjazottjának, Bordi Teréznek és Chiricuþa Péterffy Adrienn-nek is.

Érdemes megemlíteni, hogy a tavalyi találkozóhoz hasonlóan idén is másfél napos volt a rendezvény. Elsõ nap a mûvelõdési házban Oláh Kata A griff, a dámvad és a varjú címû portréfilm triptichonját vetítették le, így emlékeztek még három helikoni évfordulóra: Bánffy Miklós születésének 140., Kemény János születésének 110., illetve Kós Károly születésének 130. évfordulójára. A marosvécsi közönség felé is forduló rendezvény kedves színfoltja volt az iskolások és óvodások táncmûsora. Az elsõ napot érdekes megemlékezés zárta, a díszmeghívott Pomogáts Béla vezetésével idézték fel a jeles filozófus és teológus Tavaszy Sándor alakját és munkásságát születésének 125. évfordulóján.

A jó hangulatú találkozó záróakkordjaként a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium Szász-Kolumbán Olga vezette Pódium csoportjának színvonalas, szép versmûsora örvendeztette meg a közönséget.vissza a kiadáshoz
minden cikke
ENCIKLOPÉDIA rovat összes cikke

© Művelődés 2008