magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Dáné Tibor Kálmán: A Magyar Népfőiskolai Társaság


MNT – a betûszó ma már védett márkanév a Kárpát-medencei magyar felnõttképzésben: a novemberben megalakulásának  25. évfordulóját ünneplõ Magyar Népfõiskolai Társaság nevének rövidítése. Az intézmény negyed évszázaddal ezelõtti megjelenése a magyarországi kulturális életben jelzésértékû volt. Alapítói egyrészt a négy évtizede Csipkerózsika-álmát alvó magyar népfõiskolai hagyományokat akarták feléleszteni, másrészt jelezni kívánták a közvélemény felé, hogy új utakra kell terelni a kommunista rendszer népmûvelési intézményrendszerét. Az 1989-ben beköszöntött rendszerváltást követõen a még nagyon fiatal anyaországi felnõttképzõ intézmény Erdélyre is kiterjesztette tevékenységét. Számomra, aki 1982 és 1992 között szabadegyetem-szervezõ voltam Kolozsváron, tehát már benne éltem a sajátosan hazai módon mûködõ felnõttképzõ folyamatokban, paradigmaváltás volt ezen a téren az MNT-vel való elsõ találkozásom 1991-ben, egy Gyergyószentmiklóson megrendezett népfõiskolai tréning. Bár akkor még tanárember voltam, de vajmi keveset hallottam az interaktív oktatás módszereirõl, vagy arról, hogy hogyan lehet tanítási-nevelési folyamatokat gerjeszteni különbözõ felnõtt közösségekben. Az 1990-es években néhányan, akik belevágtunk itt, Erdélyben a felnõttképzés ezen új módszereibe, meghívást kaptunk az MNT budapesti irodájába ösztöndíjasként tapasztalatot szerezni. Én pedig még abba a szerencsés helyzetbe is kerültem, hogy általuk két alkalommal Dániába – a népfõiskolák õshazájába – is kijutottam egy-egy ilyen felnõttek pallérozásával foglalkozó intézménybe. Az MNT pedig az évek folyamán szakmai szempontból látványosan izmosodott, s az angol nyelvet kiválóan beszélõ elnöke, Sz. Tóth János vezetésével nemzetközi szinten is nagy elismerésnek kezdett örvendeni. Ennek volt köszönhetõ, hogy Sz. Tóth Jánost 2002 és 2008 között az Európai Felnõttképzõ Társaság elnökének is megválasztották. Ugyanakkor sajnálatos, hogy amíg nemzetközi téren az MNT a szakma legmagasabb szintû elismerését vívta ki, odahaza a kulturális politika legalantasabb játékának van kitéve ez az intézmény.

Az alábbiakban Ábrám Zoltán írásával köszöntjük az MNT-t,  hosszú életet kívánva a Társaságnak a Kárpát-medence közmûvelõdési életében, de ugyanakkor ezzel a cikkel azt is be szeretnénk mutatni, hogy ez az anyaországi intézmény az elmúlt közel negyedszázad alatt hogyan és milyen módon gerjesztett népfõiskolai folyamatokat ideát Erdélyben.

 

 

 vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008