magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Matekovits Mihály: Szórványban – a határ mellett


Arad megye szórványnak számít magyarság szempontjából vagy sem? A kérdés érdekes. Mert egyrészt öt fõváros van közelebb Maros-parti városunkhoz, mint Bukarest (Budapest, Bécs, Pozsony, Belgrád és Zágráb), másrészt 20 kilométerre van az anyaország határa, Székelyföld négyszáznál többre. A megye a maga alig 11 százalékos magyarságával, statisztikailag szórvány. Mégis – néhány hasonló arányú megyéhez képest – itt több helységben élnek tömbben a magyarok. Kisiratos, Nagyzerind, Feketegyarmat, Simonyifalva, Bélzerind, Ágya, Majlátfalva, Szentpál, Zimándújfalu, Kispereg – csaknem száz százalékban magyarok lakta települések (ezekben a helységekben csak magyar iskola és óvoda mûködik), a román nyelvet tanórán sajátítják el a gyermekek.

Ezek tehát a tömbök a szórványban. De Nagyiratos, Pécska vagy Erdõhegy is (még) meg tudta tartani a maga nyolcosztályos anyanyelvû oktatását. Ez a nagyon vegyes (szórvány) Araddal együtt 2800 gyermeket jelent a magyar oktatásban, óvodától a tizenkettedik osztályig.

Sokat járunk, sport-, matematika-, szavalóversenyekre, tapasztalatcserékre Csongrád és Békés megyékbe. De mintha a tömb elfelejtett volna bennünket. Délben beülünk négy gyermekkel egy pedagógus személykocsijába, másfél óra múlva Szegeden matekverseny, este itthon vagyunk. A rendezvény, a kedves fogadtatás, a régi-új ismerõsökkel való találkozások élménye hatalmas.

Gyermekek – kérdeztem meg száz magyar tanulót, ki járt már Szegeden, Békéscsabán, Gyulán? Csaknem mindenki. Megkérdeztem ugyanazt a száz magyar tanulót: ki járt már Kolozsvárott, Sepsiszentgyörgyön vagy Székelyudvarhelyt? Csaknem senki. Sokba kerül egy nagy út, átszaladni a szomszédba mindig olcsóbb. Mégis érettségi elõtt csak olvastak Mátyás szülõházáról, bár Zágonban, Csomakõrösön, a Gyimesekben vagy Farkaslakán sem jártak. Mutatjuk interneten, a képeket letöltjük, de nem töltõdik fel a magyarságtudat, amit érezni csak helyszíneken lehet.

Talán nekünk, a határszélekre szorult szórványbelieknek is elkelne egy Székelyföld-program. Két ünnepség árából kitelne. Szép is lenne… aradi, temesvári, nagyváradi, szatmári, máramarosi gyermekek a Hargitán, Háromszéken vagy Erdély fõvárosában. Táncházakban, népdalkörben – anyanyelvünk szeretetében.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008