magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Könczei Csongor: „A gyűjtés nem lehet öncélú”. A Kallós-Archívum sorozat 2013 decemberében kiadott 20 lemezéről


„A gyûjtés nem lehet öncélú” – szokta mondogatni Kallós Zoltán, avagy ahogyan mi, kolozsvári, erdélyi táncházasok szólítjuk: Zoli bácsi. És való igaz! A népi kultúra, a folklór eredendõen mindenkié, s a hagyomány felgyûjtött, rögzített alkotásait is közkincsnek tekinthetjük.

Kallós Zoltán munkássága példaértékû mind a folklorisztikai gyûjtések mennyisége és minõsége, mind az évtizedek alatt általa összegyûjtött anyag közzététele szempontjából. Gazdag tárgyi gyûjteményének bemutatására és szakszerû tárolására 2010-ben a nevét viselõ alapítvány a válaszúti Kallós-kúriában létrehozta a Kallós Zoltán Múzeumot és Népmûvészeti Központot, folklorisztikai gyûjtéseit pedig különbözõ hangzó és nyomtatott kiadványok formájában folyamatosan publikálta, hogy csak a legfontosabb köteteit említsük: Balladák könyve (1969), Új guzsalyam mellett (1973), Tegnap a Gyimesben jártam (1989), Balladák új könyve (1996), Világszárnya (2003), Elindulék este guzsalyasba… (2004), A gyimesi csángók táncélete és táncai (2005). Sõt, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének Archívumában tárolt folklorisztikai gyûjtése egy, az intézmény honlapján található digitális adatbázisban (http://db.zti.hu/kallos/kallos.asp) az érdeklõdõk számára ingyen hozzáférhetõ, hallgatható és le is tölthetõ!

A 2013. december 12-én a kolozsvári Magyar Fõkonzulátus dísztermében bemutatott, 20 lemezbõl álló sorozat is ennek a hatalmas anyagnak egy része, mondhatni válogatott töredéke. Tulajdonképpen a gyûjtemény nagy része az elmúlt évtizedekben különbözõ hanghordozókon (bakelit lemezeken, szalagos audiokazettákon, CD-lemezeken) már kiadott Kallós-gyûjtések formailag egységesített és kiváló minõségben megjelentetett kiadása. (A kiváló minõség nemcsak a lemezek belsõ tartalmára, hanem a Könczey Elemér nevével fémjelzett borítók, ismertetõ füzetecskék grafikai arculatára is vonatkozik.) A sorozatnak csak egy új lemeze van, a Kalotaszegi magyar népzene – Méra címet viselõ 15. sorszámú, amelyiken Magyarosi János és Tötszegi Károlyné Kozma Anna Kisó elõadásában 35 mérai népdal hallható.

Valamennyi lemez magyar és angol ismertetõkkel van ellátva. A gyûjtemény igényességét jelzi, hogy nem egységesített, hanem egy-egy adott lemez anyagát jól ismerõ szakemberek szakszövegeit olvashatjuk. Néhány lemez ismertetõjét maga Kallós Zoltán írta. (A kiadványsorozat talán egyetlen szerkesztési hibája: néhány ismertetõszöveg szerzõjének neve nincs feltüntetve.) A lemezekhez mellékelt kis füzetecskék tartalmazzák az elhangzó szövegeket, valamint az elõadók adatait.

A Kallós Zoltán Alapítvány által kiadott Kallós-Archívum sorozat elsõ két lemeze az Idegen földre ne siess és a Búsulni sohasem tudtam… címû Kallós Zoltán legkedvesebb dalait tartalmazza a gyûjtõ saját elõadásában, magyarországi táncházzenészek kíséretében. A harmadik lemeztõl kezdõdik tulajdonképpen maga az Archívum, azaz a gyûjtések közreadása. A 18 lemez négy tájegység, a Kallós Zoltán életpályáját meghatározó, így általa igen jól ismert Mezõség, Kalotaszeg, Gyimes és Moldva zenei folklórjába nyújt betekintést:

3. Mezõségi magyar népzene – Ördöngösfüzes

4. Mezõségi magyar népzene – Mezõkeszü

5. Észak-mezõségi magyar népzene – Visa

6. Kalotaszegi magyar népzene – Magyarlóna

7. Észak-mezõségi magyar népzene – Bonchida – Válaszút

8. Mezõségi magyar népzene – Magyarszovát

9. Mezõségi magyar népzene – Magyarszovát – Buza

10. Mezõségi magyar népzene – Feketelak

11. Mezõségi magyar népzene – Vajdakamarás

12. Mezõségi magyar népzene – Magyarpalatka

13. Mezõségi magyar népzene – Nagysajó

14. Kalotaszegi magyar népzene – Bánffyhunyad

15. Kalotaszegi magyar népzene – Méra

16–17. Gyimesvölgyi népzene 1–2.

18. Moldvai magyar népzene

19. Moldvai csángó magyar népballadák

20. Uram, irgalmazz nekünk – moldvai csángó magyar vallásos folklór.

Az így, egyben megjelentetett sorozatnak szerintem három fontos értéke van. Az elsõ a dokumentumérték. Az a népzenei kultúra, amit ez a gyûjtemény õriz, jelenleg már nem egy élõ, organikus kultúra. Így fontos kordokumentuma annak az elmúlt évszázadok alatt a 20. századra kiforrott népzenei világnak, ami jellemezte Erdély tradicionális falusi kultúráját. A második a forrásérték. A tudatos hagyományõrzés, a népzenével gyakorlatban foglalkozó népzenészek, táncházzenészek sajnos már csak ilyen felvételekrõl ismerhetik meg ezt a népzenei kultúrát, így ez a sorozat akár tananyagnak is tekinthetõ. (Például a Kallós Alapítvány ez év januárjában Kolozsváron elindított egy népzeneképzõ tanfolyamot, ahol ez a sorozat remélhetõleg befogadó fülekre talál.) A harmadik pedig a népmûvészeti érték. A lemezeken éneklõ és muzsikáló idõsebb és fiatalabb parasztemberek és -asszonyok, cigányzenészek egytõl-egyig avatott és igen magas mûvészi szintû elõadói voltak ennek a zenei hagyománynak. S mivel Kallós Zoltán kiváló gyûjtõként bensõségesen ismerte/ismeri ezt a népzenei hagyományt, a jelen válogatott gyûjteményben szebbnél szebb dalokat, gyönyörû muzsikákat hallgathatunk: mondhatni egy-egy falu, vidék népzenei eszenciáját tartalmazzák a lemezek. Egyszóval azok számára is ajánlott, akik nem dokumentumként vagy forrásként, hanem csak hallgatni akarják.vissza a kiadáshoz
minden cikke
VADRÓZSA rovat összes cikke

© Művelődés 2008