magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Ladányi Emese: Aranyosvidék - 1906


Az emberek már igen régóta újságfüggőnek nyilváníthatnák magukat. Híreket, időjárás-jelentést, gazdasági fejleményeket, politikát, horoszkópot, reklámokat, jó tanácsokat, érdekességeket, recepteket keresnek és találnak az újságok hasábjain. Az öregek – és nemcsak ők – mikor csak idejük telik, az újságot böngészik, keresve az érdekesebbnél érdekesebb címeket, cikkeket, rovatokat. És sokszor akad kedvükre való, mert az újságot általában aszerint szerkesztik, hogy mindenki találjon benne magának megfelelő anyagot.
Az Aranyosvidék is ilyenszerű társadalmi, közigazgatási és szépirodalmi hetilap volt, igaz nem a mi, hanem a nagyapáink, dédapáink szabadidejét kötötte le, elűzve unalmukat.
A hetilap XVI. évfolyama járt kezemben, vagyis az 1906-os év példányai. Ezek egyenként nyolcoldalasak és mindenikhez négy oldal melléklet – reklám – járt. A kiadvány felelős szerkesztője Lovassy Andor, a szerkesztőség székhelye pedig a tordai Jókai Mór utca 70 volt. A kiadó Füssy József tulajdonában állt.
Egy évi előfizetés 8 koronába (4 forintba) – melléklettel 10 koronába – került, egy szám ára pedig 16 fillér, azaz 8 krajcár volt. Kellemes volt azt tapasztalni, hogy ezen árak nem emelkedtek év végéig, sőt mi több a hirdetéseké sem. Ezek ára: egyoldalasé 20 korona, féloldalasé 10 korona volt, egy reklámsor pedig – melyek rendszerint az oldalak alján voltak – 2 fillér.
Érdekes, hogy eltérően napjaink újságaitól, a lap első két oldala keresztbe ketté van osztva: ami első oldal tetején kezdődik és tart fél oldalon keresztül, az a második oldal tetején folytatódik, ami pedig az első oldal alján kezdődik az a második oldal alján folytatódik. Ezek után a lap háromhasábossá válik.
Az első oldal tetején helyezkedett el rendszerint a vezércikk, a lap alja pedig a Tárcza rovaté, hol versek, prózák, de még színdarabok is helyet kaptak.
A harmadik és negyedik oldal a hírek oldala. Ide kerülnek a személyi hírek, a Városi Közgyűlés tájékoztatásai, áthelyezéseket, esküvőket, eljegyzéseket jelző közlemények. Ezeket az oldalakat természetesen annak idején is reklámok tarkították.
Az ötödik oldal teljes egészében, valamint a hatodik oldal felső fele a gazdaságé. Itt lehetett megismerkedni az új szőlőültetési fortélyokkal, a fák, zöldségek kártevői elleni védekezést is innen lehetett elsajátítani, és itt kapott helyet a malac ára, valamint a búzáé, rozsé, zabé, kukoricáé.
A hatodik oldal alsó részén a szerkesztőségi üzenetek találhatóak, melyek általában a publikálásra beküldött művek kiértékeléséből álltak. Íme, talán a legérdekesebb ilyenszerű üzenet, melyet a március 31-i számban találtam: „H. Ö. Holdvilágos tavaszi est. Nagyon gyenge fénye van ennek a holdvilágnak, bizonyára nem tud behatolni a rímek világába, azért olyan fanyar, zörgős, döcögős, erőltetett; de mindenesetre ajánljuk, hogy jobb, ha író tollát leteszi, és elmegy idegenbe a nyár hirdetőivel s nem is jön többé vissza.”
Az oldal legalján találhatóak az Árverési hirdetmények, az utolsó két oldal pedig a reklámoké, mint ahogy a melléklet is. Ezek a népszerűsítések nem csak helyi jellegűek, hanem kiterjednek az egész vidékre, így torockói, torockószentgyörgyi, kolozsvári, sőt budapesti reklámok is találhatók ezeken az oldalakon. Nyerget, férfiruhát, csomagolópapírt, ruhaszöveteket, biliárdasztalt, kozmetikai cikkeket, órákat, aranyneműt, fűszereket, festéket, élelmiszert, csemegét, cipőt, kötélárut, zsineget, gabonazsákot, ponyvát, mezőgazdasági gépeket kínáltak ezeken az oldalakon. Ugyanitt lehetett válogatni a különböző szolgáltatások között is: asztalosmunka, szobafestés, szíjgyártás, kukoricamorzsolás, bútorkészítés, szállítás, tűz- és jégbiztosítások kötése, törlesztési kölcsönök nyújtása. Innen tudtam meg, hogy annak idején például egy liter jó minőségű bor 40 krajcárba, egy szállodai szoba 24 órára 50 krajcárba, egy véka búza 13 korona 80 fillérbe került. 
1906. december 29-étől a hetilap vezetését és szerkesztését dr. Vertán Endre országgyűlési képviselő és Pap Domokos gimnáziumi tanár veszi kezébe és valószínű, hogy változásokat is hoztak az újság életébe. Sajnos erre nem találtam bizonyítékot, mivel sem 1907-es, sem későbbi évfolyamok nem jártak a kezemben.
Minthogy 1906 példányai több ideig rendelkezésemre álltak, volt időm alaposan átlapozni, megízlelni az akkori idők hangulatát, belelátni a kor sajátosságaiba. A világ hangulata, mely a sorokból bontakozik ki igencsak megkapó. Valószínű hamar beleegyeznék, hogy néhány pillanatra visszatérjek a múltba, megízlelni az akkori élet zamatjait, a tegnapot, ami annyira nem hasonlít a mához.


LADÁNYI EMESE KINGA
 


vissza a kiadáshoz
minden cikke
ENCIKLOPÉDIA rovat összes cikke

© Művelődés 2008