magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Írók Szakszervezete: Tollforgató diákok, figyelem!


A Sárvári Tinódi Gimnázium, Sár­vár Város Önkormányzata és az Írók Szakszervezete 2005. március 22–25. között rendezi meg Sár­várott a magyarországi és ha­tá­rokon túli diákírók, diákköltők 28. ta­lál­ko­zóját.

Ennek előkészítéseként irodalmi pályázatot hirdet vers, próza és tanulmány kategóriában valamennyi magyar nyelvű kö­zép­is­kolás számára (14-18 éves korig).

A pályaműveket (legfeljebb 25 gépelt oldal terjedelemben)

 

2005. február 11-ig

 

kérjük postán eljuttatni az Írók Szakszervezete cí­mé­re (1068 Bu­da­pest, Vá­ros­ligeti fa­sor 38. fsz. 9. T.: 00-36-1-351-0593) egy, lehetőleg gépiratos példányban.

A zsűri által kiválasztott pá­lyá­zatok szerzőinek 2005. március 11-ig küldjük el a meghívót a ta­lál­ko­zó­ra.

Kérünk minden pályázót, hogy a borítékon feladóként feltétlenül tün­tesse fel a nevét és a lakcímét (irányítószámmal), és kívülről is ír­ja rá, hogy milyen műfajú pá­lyá­za­tot küld (pl. így: „vers”, „pró­za”, „tanulmány”, mű­fa­jon­ként kü­­lön borítékban).

Szeretnénk felhívni valamennyi részvevő figyelmét arra, hogy a beérkező pályaművek nagy szá­ma miatt sajnos nem áll mó­dunk­ban a pályázatokat visszaküldeni és az elért eredményről értesítést csupán a zsűri által kiválasztott leg­jobb hatvan pályázó kap, aki­ket a sárvári irodalmi táborban ven­dégül látunk.

Budapest, 2005. január 5.

 

 

Mezey Katalin

 főtitkár

 

 

 

ÍRÓK SZAKSZERVEZETE

H-1068 Budapest

Városligeti fa­sor 38.

Tel./fax: 00-36-1-351-0593,

e-mail: iroalap@axelero.hu

 

 

 vissza a kiadáshoz
minden cikke
PÁLYÁZAT rovat összes cikke

© Művelődés 2008