magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Művelődés: Új könyveink


Fekete Albert:

Kolozsvári kertek.

A régi Kolozsvár zöldterületei.

24 cm 66 l. 58 kép 180 000 lej

ISBN 973-7993-09-8

 

 

Derzsi Sándor:

Testamentum az anyagról.

Ezer vers.

Szerkesztette Lászlóffy Csaba.

11 cm 496 l. 160 000 lej

ISBN973-7993-05-3

 

 

Herepei János:

Kolozsvár történeti helyrajza.

Sajtó alá rendezte, szerkesztette és az utószót írta Sas Péter.

15 cm 718 l. 16 kép 350 000 lej

ISBN 973-7993-03-9

 

Herepei János:

A kolozsvári Farkas utcai református templom és kollégium tör­téntéből.

Sajtó alá rendezte, szerkesztette és az előszót írta Sas Péter.

12 cm 236 l. 10 kép 140 000 lej.

ISBN 973-86529-0-1

 

Kuppán Mária:

Futótűz. Versek

11 cm 96 l. Chira Mihai illusztrációival. 50 000 lej

ISBN 973-7993-07-1

 

Sas Péter:

Az erdélyi festőművészet líri­ku­sa, Tóth István.

21 cm 80 l. 67 kép 140 000 lej.

ISBN 973-86529-1-X

 

Sztánai Napok 2004.

Szerkesztette Szabó Zsolt.

Balázs Imre József, Balázs Sándor, Bertha Zoltán, Cseke Péter, Dávid Gyula, H. Szabó Gyula, Kántor Lajos, Kötő József, Lisztóczky Lász­ló, Po­mo­gáts Béla, Sas Péter, Szabó Zsolt és Vallasek Júlia ta­nul­mánya. (Sztánai Füzetek 1.)

13 cm 140 l. 100 000 lej

ISBN 973-86529-2-8

 

Mostis Károly:

Te sehol. Versek.

Az előszót írta Lász­lóf­fy Aladár.

12 cm 92 l. Könczey Elemér ill. 80 000 lej. ISBN 973-7993-08-X

 

2004-ben megjelent kiadvá­nya­ink megvásárolhatók vagy meg­ren­delhetők a szerkesz­tőség cí­mén 10% kedvezménnyel. A kül­de­mé­nye­ket utánvéttel pos­táz­zuk, kü­lön postaköltséget nem szá­mítunk fel.

Korábbi könyveinkből korlátozott példányszámban van még: Balaskó Nándor grafikai albumaiból (Lé­lekmadarak – 50 000 ill. Akt – 80 000 lej), Csetri Elek – Szabó Béla: Az erdélyi feje­del­mek arc­kép­csarnoka (120 000 lej), A Szamos parti Athén. Veress Fe­­renc fényképei a régi Ko­lozs­vár­ról. 250 000 lej) valamint I. L. Caragiale: Az elveszett levél.

(40 000 lej).

Előkészületben: Az erdélyi táj kérdései; Benedek Elek: A ma­gyar nép jelene; Debreczeni Lász­ló: Mű­emlékes napló és Makoldy József: Erdélyi képek.

 vissza a kiadáshoz
minden cikke
REKLÁM rovat összes cikke

© Művelődés 2008