Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


***: Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma


 A MAGYAR KOLLÉGIUM

ÉS A MAGYAR MŰVELőDÉSI INTÉZET

tanácskozást szervez

 

2007. június (7)–8–10-én Budakalászon

Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma

 

7. Budakalászi Találkozó

címmel.

 

Helyzetelemzés

Az anyaország és a határon túli régiók között a kulturális – ezen belül a közművelődési – szférában a 90-es évek társadalmi fordulata után sokcsatornás kapcsolat jött létre. Az első időszakban két, egymástól lényegében elkülönült szálon:

– az állami intézmények, alapítványok – elsősorban anyagi – támogatása és

– a civil szervezetek – elsősorban önfinanszírozó – támogatása révén.

Ez az elkülönülés a kezdeti időszakban természetesnek volt tekinthető, ám sajnálatos módon a mai napig fennmaradt. Pedig az azóta eltelt időszak világosan megmutatta, hogy az állami intézményrendszer – jellegéből, feladataiból, felépítéséből adódóan – nem képes a felmerülő igények teljességét kezelni, nem tud elegendően rugalmas lenni: a fehér foltok száma nem csökken, hanem nő.

A határon túli civil szerveztek napi munkájukhoz a legtöbb segítséget – éppen, mert az szakmai, módszertani segítség – a magyarországi civil szervezetektől kapják. Az anyaországi civil szervezetek viszont az egyre terebélyesedő feladatrendszert nem képesek finanszírozni a magyarországi civil szféra, a pályázati- és támogatási rendszer igen lassú fejlődése miatt.

A 2007. esztendőben új helyzet állt elő azzal, hogy a külhonban élő magyarság nagy része már az EU-hoz tartozik.

A tapasztalatok kicserélése nemcsak a résztvevők munkáját segíti, hisz a civil szervezetek között épülő kapcsolatrendszer hozzájárul a kisebbségben élő magyarság önazonosság-tudatának erősödéséhez.

A fórum célja

A társadalom kulturális életének hajszálgyökerei a családok mellett nyilvánvalóan a civil szervezetek.

A tanácskozás célja, hogy

– képet adjon a civil szféra által végzett kulturális, közművelődési munka jelentőségéről;

– módszertani, szakmai segítséget nyújtson a határon túli magyar kulturális civil szervezetek napi munkájához;

– megerősítse a hazai és a határon túli magyar civil szervezetekkel való kapcsolatokat;

– felmérje a határon túli magyarok öntevékenységen alapuló közművelődési kezdeményezéseinek és közösségi erőinek támogatására rendelkezésre álló szellemi és anyagi erőforrásokat.

 

A fórum szervezői

A Magyar Kollégium, mint civil szervezet; a Magyar Művelődési Intézet, mint költségvetési intézmény. Mindkét szervezet több mint egy évtizede végez olyan munkát, amely a határon túli magyarság kulturális életét segíti; sok szakmai tapasztalatcserét is szerveztek már.

 

A fórum résztvevői

– a határon túli magyar közművelődési civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, körök, közösségek) küldöttei;

– anyaországi (magyarországi), a határon túli közművelődést támogató civil szervezetek vezetői;

– anyaországi állami szervezetek (intézmények, közalapítványok, hivatalok) vezetői.

Összesen, mintegy 100 fő részvételére számítunk, akik 8 országból érkeznek.

 

Előzmények

A konferencia elődjének tekinthető a Magyar Művelődési Intézet által 1996. december 13–15-én Kecskeméten rendezett tanácskozás. A szervezők 2000. június 2-4. között rendezték meg az első, 2001. június 15–17. között a második hasonló találkozót. A 2002. esztendőre tervezett rendezvény finanszírozási nehézségek miatt nem valósult meg. 2003. június 26–28. között került sor a 3. Budakalászi Találkozóra, míg 2004. június 18–20-án már a negyedik találkozó jött létre. A 2005. június 17–19-én megrendezett 5. Fórum minden eddiginél nagyobb létszámú és eredményesebb volt. A 2006. június 16–18-án megszervezett 6. találkozó még ennél is sikeresebb lett. A 2007. évi 7. Fórum ez utóbbi tapasztalatait hasznosítva, az azon felmerült igényeket kielégítendő jön létre.

A fórum időpontja: 2007. június (7)–8–10.

A fórum helyszíne: Budakalász, Művelődési Ház (Budakalász, Szentendrei út 9.)

A program helyszíne, Budakalász községben, a Faluház. A település többnemzetiségű. A magyaron kívül sváb, szerb, szlovák, cigány népesség lakja, ezek egymással példamutató faluközösségben élnek. A községben több olyan civil szervezet, egyesület, alapítvány működik, amelyek a testvérfalu-kapcsolatokat, és e kapcsolatokon túl, határon túlra nyúló szociális és kultúraközvetítő kapcsolatokat ápolnak eredményesen. A polgármester is nyitott minden olyan kezdeményezésre, amely a település kapcsolatainak fejlődésével jár. A Faluház népművelői kiváló szakemberek, akiknek munkája garancia a három napos program igényességére, a vendéglátás melegségére. A község maga a szervezők egyenrangú partnere.

 

A tervezett program:

2007. június 8. (péntek)

10 órától Regisztráció

13 óra Ebéd

14 óra Megnyitó (A szervezők képviselői)

14.15 óra Budakalász polgármestere és Pest megye Közgyűlésének elnöke köszönti a résztvevőket

14.30 óra Időszerű kérdésekről. Beszélgetés Gémesi Ferenccel, a Miniszterelnöki Hivatal külkapcsolatokért és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkárával és Törzsök Erikával, a MeH Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának főigazgatójával

16.30 Kávészünet

17 óra Az időszerű kérdésekről való beszélgetés folytatása

19 óra Vacsora

20 óra Ismerkedési est, majd kötetlen beszélgetés

2007. június 9. (szombat)

8 óra Reggeli

9 óra Fórum. (A meghívandó résztvevők személye a 2007 tavaszán kialakult helyzet függvénye)

11 óra Kávészünet

11.15 óra Plenáris ülés. Az európiai kisebbségek autonómia-stratégiái. Beszélgetés dr. Komlóssy Józseffel, a FUEV alelnökével

13 óra Ebéd

14 óra Szekcióülések (1. Új helyzet: a magyarság 90%-a az EU-ban – feladatok, teendők; 2. Milyen módszerekkel tudjuk elfogadtatni a magyar kultúrát a többségi nemzettel; 3. Hogyan működjünk együtt a többségi nemzet civil szervezeteivel)

16.30 óra Kávészünet

16.45 óra A szekcióülések folytatása

19 óra Vacsora. A közös kárpát-medencei kenyér megsütése.

20 óra A Lenvirág együttes (Budakalász) műsora

22 óra Kötetlen beszélgetés

2007. június 10. (vasárnap)

8 óra Reggeli

9 óra A szekcióvezetők beszámolói

11 óra Kávészünet

11.15 óra A Kárpát-medencei Kulturális Szövetség közgyűlése

12.15 Összefoglalás. A zárónyilatkozat elfogadása. A konferencia lezárása

13 óra Ebéd

14 óra Hazautazás

A tanácskozás ideje alatt a régiók külön teremben mutatják be kiadványaikat, dokumentumaikat.

***

Kérjük, jelezd, ha a tervezett programmal kapcsolatban bárminemű javaslatod van! Kérjük azt is, hogy kiadványaitokból egy-egy példányt hozz magaddal, mert a konferencia ideje alatt kiállításon szeretnénk bemutatni azokat!

Kérjük, hozz magaddal negyed kg lisztet, egy kis sót és kovászt (ha van), mert a Budakalászi Faluház kemencéjében idén is megsütjük majd a közös Kárpát-medencei kenyeret!

***

A szervezők az étkezési és szállásköltségeket állják, valamint szándékuk – és a benyújtott pályázatok sikere – szerint az utazási költséghez kisebb-nagyobb mértékben járulnak hozzá. (Javasoljuk, használd ki a kedvezménytörvény által nyújtott utazási kedvezményt!)

Tavaly sajnos többen is voltak olyanok, akik közvetlenül a tanácskozást megelőző pillanatban mondták le részvételüket, vagy még akkor sem. Ezen kollegák helyett már nem volt módunk másokat fogadni, de étkezési és szállásköltségüket ki kellett fizetnünk, hiszen azokat a megrendelt létszám alapján kötöttük le. Ezért ezen barátaink számára idén nem tudjuk kifizetni az útiköltség-hozzájárulást.

Fontos figyelmeztetés: csak azon részvevők költségeit tudjuk állni, akik a fórum munkájában az elejétől a végéig részt vesznek.

Részvételi szándékod azzal jelzed, ha visszaküldöd a kitöltött Nyilatkozatot.

Levélcím: Magyar Művelődési Intézet – H-1011 Budapest, Corvin tér 8. (A borítékra írd rá: Budakalászi Találkozó)

Telefax: 0036-1-4199477

E-mail: imgut@t-online.hu

Beküldési határidő: 2006. május 12. (postabélyegző dátuma)

Az (esetleges) lemondás határideje: 2007. május 31.

A tanácskozáson csak korlátozott számban tudunk küldötteket fogadni. Kérünk azonban, ha ismeretségi körödben olyan szervezet működik, melynek képviselője érdemben tudná segíteni a Fórum munkáját, jelezd nekünk! Indoklást és elérhetőséget (cím, telefon, fax, e-mail) kérünk!

További információ kapható Guther Ilonától: Mobil: 0036-30-5212230; E-mail:  Telefon/telefax/üzenetrögzítő: 0036-1-4199477

Van még egy kérésünk. A tavalyi találkozón minden részvevő kapott egy CD-t. Kérjük, hogy ezzel kapcsolatban is írd meg véleményed. (Mennyire volt könnyen kezelhető a lemez; milyen állományokat használtál; mi a véleményed az adatbázisról; milyen további információkra lenne még szükség stb.) Ezek a válaszok segítenek bennünket abban, hogy a következő kiadandó CD még jobb legyen. Segítségedet köszönjük!

Két fontos információ:

1. Közgyűlés

A tavalyi Budakalászi Találkozón megalakítottuk a Kárpát-medencei Kulturális Szövetséget. Ennek nem lehetnek egyéni tagjai (azaz magánszemélyek); a szövetség – mint neve is utal rá – kizárólag szervezetek közössége. Egy szervezet akkor lehet tagja a szövetségnek, ha a csatlakozás szándékáról annak legmagasabb fóruma – ez általában a Közgyűlés – határozatot hoz. Kérünk tehát, hogy az általad képviselt szervezet – amennyiben tagja akar lenni a szövetségnek – közgyűlési határozattal hatalmazzon fel Téged ennek képviseletére. Ennek a mandátumnak a birtokában veszel majd részt a közgyűlésen.

2. EU-s pályázatírói képzés

Örömmel jelenthetjük, hogy sikeres lett az Illyés Közalapítványhoz benyújtott pályázatunk, s így meg tudjuk szervezni az EU-s pályázatírói képzést is. Erre közvetlenül a Budakalászi Találkozó előtt (mintegy annak részeként) kerül sor: június 7-8-án.

Mindkét ügyben még kapsz tőlünk értesítést. Ám ezt megelőzően be kell jelentkezned a Fórumra, illetve a képzésre, azaz vissza kell küldened a Nyilatkozatot.

Ha részt kívánsz venni a képzésen is, akkor június 6-án (szerdán) estére kell megérkezned az ismert szálláshelyre (Hotel Touring, BUDAPEST III .kerület, Pünkösdfürdő utca 38.). A képzés másnap, június 7-én reggel 9 órakor kezdődik a Budakalászi Faluházban, egész napon át tart, majd június 8-án délben ér véget. (Ezután kezdődik/folytatódik a hagyományos Budakalász-program.) Ha tehát részt szeretnél venni a képzésen, akkor időbeosztásod alakítsd ennek megfelelően!

Ha a képzésen nem kívánsz részt venni, akkor – a szokásos módon – június 8-án dél felé kell megérkezned a Budakalászi Faluházba. Itt ebéddel várunk, majd kezdődik a 7. Budakalászi Találkozó.

Tisztelettel és barátsággal köszönt Halász Péter az MMI főtanácsosa 0036-30-5780283 és Romhányi András a Magyar Kollégium vezetője az MMI tanácsosa 0036-30-2974021

Budapest, 2007. március 10-énvissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008