magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Guttman Mihály: Öllerer Ág­nes


 

Öllerer Ágnes. Ricercar a ricercare azaz keresgélni, próbálni szóból ered, egyike a legrégibb önálló zenei műfajoknak, a 16. század zenei terméke. Először a hangszer és abban az időben a lant hangolásának ellenőrzését jelentette. Vincenzo Galilei 1581-ben a következőket írja: „Először egy szép ricercart játszott ujjaival, majd énekelni kezdett”. Később hasonlóan épül, mint az egyházi imitációs ének-motett. Több részes és minden résznek más-más az indító témája. Ebben az alakjában a 18. században is jelen van, mint zenei forma. Gondoljunk csak J. S. Bach Musicalisches Opfer azaz Zenei ajándék című művének gyönyörű 6 szólamú RICERCAR szóra épített tételére: Regia Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta, vagyis a Király témája és egyéb kanonikus feldolgozások.

És most jogosan megkérdezhetnék: de mi köze mindennek Öllerer Ágnes dicséretéhez?

Tisztelt hallgatóim, be kell vallanom, Ágnes számomra olyan, mint a ricercar, zenei forma. Magán viseli a motettából származás főjelét, témájának eleje olyan mintha szöveget tolmácsolna.

Lássuk a témát: zenetanár, karvezető, kamarazenész, muzikológus, blockflöte és zongora előadó.

Nagyvárad büszke lehet szülöttjére a rák zodiákus csillagképtartomány alatt születettre. Szülei és baráti társaságuk észreveszik a kis Ágnes zenei képességeit, a zene iránti érdeklődését, éneklését és beíratják a körös-parti Művészeti Középiskolába, ahol zongorázni és énekelni tanítják. Akárcsak a 16. század lantosai. ő a zongorán játszott ujjaival ricercart, improvizált, majd énekelt. Ez volt az indító téma, megbízható fellépése, kitartó szorgalma a különböző tantárgyversenyeken és zongorán is díjakat szerzett iskolájának is.

A ricercar második témája már a maros-parti Tanárképző Főiskolán indul. Céltudatosan indul. Zenetanár akar lenni. A karvezetés csínja-bínját akarja elsajátítani. Látva munkabírását, tanárai elviszik Szászcsávásra, hogy a híres vegyeskar betanítását segítse, ismerkedjék a már 1837-ben alakult falusi énekkarral. Később rá bízzák a Maros megyei Mezőceked Vegyeskarát, akikkel eljut Lugosra is a Ion Vidu Kórusfesztivál versenyére.

A ricercar harmadik témájaként Gyergyóújfalu gyermekeit tanítja, mint kihelyezett tanár, főiskola végzettje énekelni, furulyázni, zongorázni. Keresi azokét az énekeseket, akik látták vagy találkoztak még Bartók Bélával 1907-ben augusztusban Gyergyóújfaluban. 1981 Bartók Béla századik születési évfordulójának megünneplésére készül a világ. A tanárnő Bartók gyűjtötte népdalokból készíti fel tanítványait a Hargita megyei tanfelügyelőség és a Román Tévé Magyar szerkesztősére által kiírt népdalvetélkedőre. Tanítványaival külön Bartók emlékestet tart és ezzel a műsorral bejárja a Gyergyó-medence minden települését, kis csapatának még a Csíkszeredaiak is tapsolhattak.

Az élet, a sors 1985-ben Bukarestbe szólítja. Az Ady Endre Gimnázium tanára, tanítója, igazgatóhelyettese, a szórványban a magyar zene mindenese lett. Itt is kutat – keres. A magyar iskola majdnem 200 éves, a magyar énekkar már 1856-ban Bukarestben énekelt, és az 50 éves Brassói Magyar Dalárdát is elment felköszönteni 1913-ban, ahol több mint 10.000 ünneplővel találkoztak Aradcsanád, Buda, Csíkszereda, Fogaras, Nagyszeben, Székelyudvarhely, Kolozsvár köszöntőivel. Mindez történhetett az első világháború előtt. De hova lett 130 év alatt ez a Bukarest életét is színessé tevő Magyar Dalárda? Ricercare keress utána, vannak még fellelhető nyomok? Ágnes beleveti magát mindenbe, amiben segítségére lehet népének tanításában és velük együtt tanul ő is. Nem telik el egy év és hangszeres tanítványaival jelen van és mindig kiváló eredménnyel zár a bukaresti középiskolák zenei vetélkedőin. Régi zene kamaraformációt létesít, előbb erdélyi reneszánsz és barokk zeneirodalmát kutatja és dolgozza fel együttese számára, a 90-es évektől, amikor megalapítja Lyceum Consort Régizene-Együttesét, a középkori nemzetközi reneszánsz és barokk vokális és hangszeres egyházi és világi művek népszerűsítését tűzte ki célul. Íme ez már a negyedik témája Ágnes ricercaréjának. És együttese ismert lesz országszerte, valamint Magyarország és Németország meghívottjaként is. Fesztiválokon mutatkoznak be, fellépéseik száma több mint háromszáz, rádió ér televízió felvételek színesítik életüket.

De az ötödik témáját se hagyjuk ki ricereare életéből. A Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság rendezésében – ahol az igazgató tanácsnak is tagja – rendszeres zenehallgatással egybekötött tematikus előadásokat is tart. De a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Intézetében felkérésére Kodály módszerrel énekes és hangszeres zenét tanít azoknak a magyar ajkú Bukarestben élő gyermekeknek, akiket román iskolába járatnak szüleik.

Öllerer tanárnő a Romániai Magyar Dalosszövetség tagja a formációjával együtt. Értékelve munkáját a Dalosszövetség 2001-ben Zsizsmann Rezső-díjjal tüntette ki, 2007-ben pedig a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjében részesítette.

Mindezek után csakis egy virágének töredékével búcsúzhatom Tőled:

Én is azért mostan

Szép alázatosan

Tőled búcsúmat veszem;

Megbocsáss, édesem,

Hogyha mit vétettem,

Szívem, gyönyörűségem,

Adja az Úr Isten

Rövid idő múlva

Lássalak egészségben!

Isten éltessen, segítsen továbbra is gyönyörű munkádban.vissza a kiadáshoz
minden cikke
EMKE-LAUDÁCIÓK rovat összes cikke

© Művelődés 2008