magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Birck Edit: Invitáció


 

Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójára a Magyar Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesülete levélíró versenyt hirdet 9–12. osztályos tanulóknak. Nyelvünk csodálatos lehetőségeit egyre kevésbé használjuk, csakúgy, mint tollunkat vagy ceruzánkat. A számítógép, az SMS használata mind helyesírásunk, fogalmazó és kifejezőkészségünk romlásához, szókincsünk rohamos csökkenéséhez vezetett.

Kazinczy Ferencnek, az írónak és nyelvújítónak emlékére próbálják meg a fiatalok újraéleszteni a kézírással írt levelek bensőséges, közvetlen hangulatát, személyességét, egyediségét átélni. A felkészüléshez olvasni kell Kazinczy leveleiből – már ez maga élmény, találkozás a levélírás örömével, szépségével. Megismerheto belőlük Kazinczy hallatlan sokrétű érdeklődése, műveltsége, kapcsolatrendszere, emberi kiválósága és gyarlósága.

A tőle tanult stílusban írt leveleket várunk a pályázóktól három témában:

a./ Egy művészi élmény – könyv, kép, szobor, épület, színházi előadás stb. – leírása egy fiktív barát számára, beszámoló, vélemény a látottakról, olvasottakról.

b./ Egy utazás során átélt élmények, benyomások, tájak, találkozások leírása szintén egy barátnak címezve.

c./ Tudósítás Kazinczynak a 21. század forgatagáról – technikáról, életformáról, tudományról stb. – de úgy, hogy ennek mai kifejezései helyett Kazinczy korának szókincsével fejezzék ki, ezzel értessék meg a jelen fogalmait. Ezt a címet is adhatnánk a feladatnak: „Mester, ma így élünk, így segít és szorít a technika.”

A verseny legjobbjai részt vehetnek a 2009. május 29–31. között Tápiógyörgyén rendezendő nagy Kazinczy emlékünnepségen, a kategóriák győztesei pedig emellett egy Bécs–Kufstein utazáson is.

A kézzel írt pályaműveket 2009. március 20-ig küldjék el a következő címre:

Magyar Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesülete

1135. Budapest

Lehel u 24/c. IX/3.

A bírálóbizottságban Kazinczy Ferenc legjobb ismerői, kutatói vesznek részt. Az eredményről 2009. április 30-ig értesítjük a résztvevőket.

Budapest, 2008. szeptember 9.

 

Birck Edit

Elnökvissza a kiadáshoz
minden cikke
ERDÉLYI LEVELEK rovat összes cikke

© Művelődés 2008