magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


-s-r: Jóság ember – Arany ember


 

Bakos István átadja a díjatMarosvécsi emberek nevezték el Kemény János báró urat a Jóság emberének. Ők talán keveset tudtak arról, hogy nemcsak falujában, de szűkebb pátriánkban milyen sokat áldozott a közjónak. Irodalomszervezői és mecénási érdemeiért a magyar kultúra nagyjainak kijáró tiszteletből és elismerésből a Magyar Örökség és Európa Egyesület Bírálóbizottsága a beérkezett állampolgári javaslatok alapján báró Kemény Jánosnak ítélte a Magyar Örökség kitüntető címet.

A kitüntetést azoknak a magyar személyeknek vagy csoportoknak ítélik oda, akik/amelyek hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, egészében a magyar társadalom erkölcsi, szellemi élet minőségének felemeléséhez. ők alkotják a Magyarság Szellemi Múzeumát.

Kemény János. Nagy Imre grafikájaBudapesten a Magyar Tudományos Akadémia épületében, szeptember 20-án került sor a díj átadására. Az ünnepségen Korbuly Péter, a Magyar Rádió volt főbemondója egy részletet olvasott fel Kemény János: A havas dicsérete című novellájából, majd Adamovits Sándor, a Helikon – Kemény János Alapítvány Kuratóriumának elnöke  méltatta a díjazottat; többek között elmondta, hogy „báró Kemény János, az erdélyi tájak mindmáig legnagyobb kultúrmecénása, aki a marosvécsi várkastély és a hozzá tartozó hatalmas erdőbirtok megöröklése után nemes lelkű fogadalmat tett, hogy vagyonának tetemes részét az erdélyi magyar irodalom és művelődés  céljaira fordítja”.

Közös kép az idei díjazottakróAz ötvenkettedik díjkiosztó ünnepségen Kemény János mellett a Ghymes együttes, Szarka György honismereti vezető, Rónay György költő, író, műfordító, irodalomtörténész, Schultheisz Emil orvostörténész, Nemes Nagy Ágnes költő, műfordító, esszéíró, valamint a Szentendrei Művésztelep képviselője. A Magyar Örökség kitüntető címet bizonyító oklevelet és az aranyérmet, amit a bizottság részéről Bakos István adott át a Kemény család részéről báró Kemény Miklós, az író fia, valamint Kemény Zsigmond és Kemény Endre, az író unokái vették át az őt megillető elismerést.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008