magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


***: Művelődés. Tartalom és névmutató a 2008. évre - 1 rész


 

Közművelődés

 

Ábrám Zoltán: A Calepinus Alapítvány 4:15

Birck Edit: Invitáció 6/9:125

Boér Jenő: A Temesvári Egyházmegye nagyprépostjának ünnepe. Msgr. Tury László nagyprépost 80 éves 11:4

Buzás Pál: Művészet és közösség. Beszélgetés Kós Katival 10:3

Csomafáy Ferenc: A TIFF 2008 sokszínűsége 10:8; Hubay Miklós Kolozsvárt  5:3

Dávid Gyula: Bálint Lajos 4:16

Demény Attila: Laskay Adrienn 4:17

Dukrét Géza: 15 éves a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 11:5; A XIV. Partiumi Honismereti Konferencia 10:6

EMKE-díjak 2007 4:3

EMKE-díjasok 4:4

EMKE-laudációk 4:6–17.

Felhívás a Szentlászló Napi Kórustalálkozóra 3:16

Gáspár Attila: Balázs-napi sztánai farsang, avagy Nem élhetek Sztána nélkül! 2:4

Guttman Mihály: Öllerer Ágnes 4:8

Kántos Lajos: Szilágyi Aladár 4:6

Kiss Éva Evelin: Balázs Éva 4:11

Kötő József: Széman Péter 4: 7

Németh Júlia: Soó Zöld Margit 4:13

Panek Kati: A Háromszék Együttes 4:6

Pászkány Árpád Zoltán: Irsay Miklós 4:16

Pozsony Ferenc: Bárth János 4:7

Salamon András: Fazakas Mihály 4:12

Sebestyén Spielmann Mihály: Györfi Dénes 4:14

-s-r (Adamovits Sándor):  Jóság ember – Arany ember 11:8

Sylvester Lajos: Egy felső-háromszéki faragómester portáján 1:4; Székely Szabó Zoltán EMKE-díjas 4:9; Vén fa árnyékában – a fiatalság fényében. Benedek Elek ükunokája Háromszéken 5:6

Szabó Zsolt: Az első hatvan esztendő 1:3; Előszó 6/9:1; Közművelődésünk Napja 2:3; Novemberi töprengés 11:3;  Reményeink 12: 3

Szekernyés Irén: Balázs Attila 4:9

Szélyes Ferenc: Székely Szabó Zoltán 4:9

Széman Emese Rózsa: A XVI. Báthory Napok 2008. szeptember 26–28. 12: 4; XIII. Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny 5: 4

Vajnár Ilona: Homoródszentlászló hűségesen hazavár 11:10

  

Galéria

 

Buzás Pál: Az Essig család és a zsoboki–kalotaszegi képzőművészeti alkotótábor 5:12

Gurzó K. Enikő: A vasveréstől a díszműlakatosságig 2:7; Százhúsz év magány. Szuhanek Oszkár kettős jubileuma 1:9

Haszmann Pál: Búcsú Gergely István szobrászművésztől 3:9

Jakobovits Miklós: Gergely István emlékére (1939– 2008) 3:6

Németh Júlia: Jelek a múltból a jövőnek. In memoriam Gergely István 3:7

Orbán István: A Pantheon-teremtő Gergely István 3:3; Kádár Tibor, a lázongó mester 1:6

Szekernyés János: Utazás színekben és formákban. Képzőművészeti kiállítás az Orient Expressz forgalomba állítása 125. évfordulója tiszteletére 4:18

Takács Gábor: Kalevala az exlibriseken 5:10

Vajda György: Foto Natura 2008 4:21

  

Enciklopédia

 

Bakó Botond: Fenichel Sámuel, az ember 10:19

Bartha László: Emlékezés Bodor Ferencre 4:27

Bodó Márta Katolikus szerzetesrendek az erdélyi nevelésben (17–19. század) (1–5.) 1:13; 2:16; 3:10; 4:24; 5:17

Boér Klára: A szilágysomlyói Báthory István Magyar Tannyelvű Általános Iskola névadó ünnepségének margójára 1:22

Buzás Pál: A bánffyhunyadi harangszavú pap: Ignácz Károly (1837–1911) 3:12, Szerződés 4:28; A rókaszemű menyecske. Kovács Ágnes kalotaszegi mesegyűjteménye 4:29

Csáki Árpád: A Wass család cegei levéltára 11:23

Csomafáy Ferenc: Nemzetépítési stratégiák 3:14

Csorba Csaba: Jakó Zsigmond emlékezete 12: 18; Kazinczyt követve Erdélyben és a Partiumban 6/9:117; Mátyás király és a korabeli Európa 12:10

Elbe István:  „Rajta fiúk, útra fel” 4:30

Erőss Alfréd: Menekülés Erdélyből. Részletek a háborús naplóból. Közzéteszi Lisztóczky László 2:11

Fehér József: Széljegyzetek erdélyi utunkhoz. Lakva ismerni meg egymást 6/9:120

Gurzó K. Enikő: Októberi mementó a névtelen hősökről. Délvidéki polgárháború 10:11

Guttmann Szabolcs: Mátyás királyra emlékezve Nagyszebenben 12:8

Herepei János: Kalotaszegi adattár 2:18

Jakó Zsigmond: Erdély és a Corvina 12: 13

Kazinczy Ferenc: Erdélyi levelek 6/9:2–92, Misszilis levelek 6/9:93

Kazinczy Ferenc: Erdélyi út Kazinczy Ferenc nyomában 6/9:104

Kristóf György: Kazinczy és Erdély. Előszó az Erdélyi levelek 1944-es kiadásához 6/9:96

Lisztóczky László: Az egri bor a magyar költészetben 10:14

Muzsnay Árpád: Szatmárnémeti és Dsida Jenő. Mozaik a költő utóéletéhez 11:18

Öllerer Ágnes: Zenei emlékek Mátyás király udvarából 12:9

Perjámosi Sándor: Benedek Elek életművének feltárásához 1:17

Sas Péter: Az ezeréves Erdélyi Egyházmegye 11:11

Szabó Zsolt: Találkozás a történelemmel. Látogatás Jakó Zsigmondnál 12: 23

Szekernyés János: Kós Károly s a felépítendő alvinci új református templom. Erdély mindenese 125 éve a Bánság fővárosában született 11:14

Végh M. Balázs: Vallási motívumok Bodor Ádám prózájában 2:21

  

Játékszín

 

Csomafáy Ferenc: A féltékenység drámája. Othelló a Kolozsvári Román Operában 11:9; A gólyakalifa 1:26; „Én egy hosszútávfutó vagyok” – Beszélgetés Balázs Attilával 1:28; Kulcsár Szabolcs a bűvölet világában 5:8; Siflis Zoltán tükre 1:24

  

Emlékirat

 

Pap István: Barátom a földész 1:30

Árkossy István – Bágyoni Szabó István: Világ árnya, világ fénye (Részlet a Beszélgetőfüzetből) 10:24

Adamovits Sándor: Dévai emlékek 10: 9

  

Vadrózsa

 

Keszeg Vilmos: A népballada és a lokális emlékezet 11:24

Daniel Rita: Hallották, Haranglábon mi történt? Egy ballada története 11:25

Farkas Beáta: Az eseménytől a narratív reprezentációig 11:27

 

Műhely

 

Bögözi Tímea – Gáll Orsolya: Molnár Józsiás élete és hagyatéka, avagy hogyan tűnik el városunk egyik híres szülöttjének emléke a köztudatból 5:29

Borbély Emília – Csíki Adél: A Gyergyószentmiklósi Egyházközösség a 17. században Ferenczy György regestruma alapján 5:26

Farkas Margit: Borbáth Károly emlékezete 5:20

Kató Mária Magdolna – Fülöp Csenge: A sámánizmus madártávlatból. A magyar és az indián kultúra sámánizmusa régen és ma 3:17

Krizbai Andrea – Dinu Antonia: Tatrangi hagyományok és szokások 3:25

Line Ibolya Zelma: Brassó magyar költői a 20–21. században 2:24

Molnár Tünde: Barabás Miklós, a festő 3:28

Petriceanu András – Szöllősi Tamás: Honvéd hagyományőrzés 2:27

Portik Izolda Magdolna: Gyergyószentmiklós a 17. században 2:31

Putnoki Ciceo Zoltán – Nagy Babos Rebeka: Fürdők és kalákák a Csíki-medencében 3:20

Szabó Emília: Szemerjai Szász Károly 3:30; Verestói Sámuel természettudományos szemlélete 11:29

Szilágyi Brigitta:  Egy 20. századi néptanító lokális mítosza 5:23

Vörös Alpár: Az erdélyi tudományosság jövője 2:23

Zsizsmann Endre: Eszmeiség és nyelvhasználat Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediájában 2:29vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008