Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


László Bakk Anikó: A tizenharmadik – mérföldkő


az 1993-ban, Mátyás király születésének 550. évfordulóján kezdeményezett, szellemi örökségét kutató és felmutató Dies Mathiae Corvini nevet viselő rendezvénysorozat történetében. Az Amaryllis – mely akkor még csak a reneszánsz zene- és tánckultúra iránt érdeklődő fiatalok köréből állt – érdeme egyedülálló, mert a londoni Guidhall School of Music and Drama kutatóközpontból Kovács Gábor régizenész-koreográfusnak hála, importálta a nálunk teljesen ismeretlen, eredeti történelmi társastáncokat. Az Amaryllis Historikus Együttes és leágazásai (az Apáczai Csere János óvó- és tanítóképzőben 1993–1998 között működött Chorea, a nagyenyedi Collegium Gabriliense, a székelyudvarhelyi Násfa, a marosvásárhelyi Tamburin, a kolozsvári Passamezzo) immár Erdély-szerte terjesztik eleink életének karddal jelzett árnyoldala mellett sok esetben sorsdöntő fényoldalát.

A Mátyás Napok hagyományteremtő szándéka évtizedes múltja révén megvalósult.

Egy a transzszilván múltat tisztelő ilyen-olyan Napok és hagyományápoló események sorában. Évről-évre Kolozsvár kincses mivoltát megidéző és erősítő színfolt volt kiállításaival, hangversenyeivel, játékos-óriástortás reneszánsz táncházaival. Multikulturális és interetnikus jellegével igyekezett a sokat emlegetett európaiság előhírnöke lenni.

Az idén két fronton újítottunk. Gyermekrajz seregszemlét hirdettünk Hunyadi János és a déli harangszó címen, mely által Szilágysomlyótól Marosvásárhelyig, Sepsiszentgyörgytől Tordáig sikerült több iskola I–VIII. osztályos tanulóit ötszáz éves időutazásra csábítanunk... Ha igaz, hogy Kolozsvár Erdély fővárosa volt, akkor a királyi szülőházban rendezett, majd több hétre a Magyar Opera előcsarnokába átvitt összesítő kiállítás abban is segít, hogy e rajzos generáció felcseperedésével főváros jellege megmaradjon. Sőt.

A másik újítás a spiritus loci jegyében fogant. Két kezdeményezés indul el a hivatalosodás útján. Mátyás szülőháza és királyi parancsa nyomán épített temploma Kolozsvár két világhíres műemlék-kincse. Csakhogy mindkettőnek van szépséghibája: az egyik a turisták számára tilos tanintézmény, a másik pedig református templom a Farkas utcában, de még ragadvány-szinten sem emlegetik építtetőjének nevét. Mi a XIII. Mátyás Napok alkalmával megpróbálunk valóban az Igazságos szellemi öröksége jegyében cselekedni. Amint azt az alábbiak bizonyítják.

 

László Bakk Anikó

KEZDEMÉNYEZÉSEK

 

1.

Az Amaryllis Társaság (400294 Cluj-N./Kolozsvár, str. Buzău nr. 15 ap. 12, tel. 00-40-585664, e-mail: amaryllis@from.ro) kezdeményezi annak érdekében, hogy Kolozsvárt, a Mátyás király (Matei Corvin) utca 6 szám alatti műemléképület pincegalériájában – Mátyás király szülőházában – a spiritus loci szerint Mathias Rex Emlékhely jöjjön létre.

Az Amaryllis 1992-ben indult el Mátyás király szellemi örökségének kutatására és felmutatására. Az ars–scientia–ludus égisze alatt vállaljuk a reneszánsz kultúra ápolását és terjesztését. 1993 óta rendezzük minden februárban, Mátyás király születésnapja táján a Dies Mathiae Corvini – Mátyás Napok címet viselő rendezvénysorozatot. Célkitűzéseink közé tartozik a művészetek erejével megvalósított műemlékvédelem, nevezetesen a szülőház eredendő minőségének és méltóságának felmutatása. A házigazda Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem ugyanis a műemléket az intézet egyik tanépületeként használja csupán.

Az emlékhely célja és jelentősége: hagyományápolás a város reneszánsz vonatkozásainak, a szülőház történetének és Mátyás király személyiségének bemutatása által;

Kolozsvár turisztikai örökségének gazdagítása: a hely – a locus megtekinthetőségének biztosítása a mindenkori látogatók számára az eredendő minőség, a spiritus jegyében;

– a reneszánsz örökség népszerűsítése élő történelemórákon (gyermekek számára – a Corvin Klub keretében), reneszánsz táncházban (fiatalok számára – a Corvin Klub keretében) és kulturális rendezvényeken: koncerteken, előadásokon, kiállításokon (a Dies Mathiae Corvini 1993-ban kezdeményezett rendezvénysorozatán);

– az etnikumok békés és baráti együttélésének mélyítése az interetnikus, apolitikus és ökumenikus rendezvények révén.

Az emlékhely megvalósításához szükségesnek véljük: a) a kezdeményezés megbeszélése, majd egy megállapodás létrehozása az Amaryllis Társaság és a házigazda intézet, a Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem között; b) az infrastruktúra kialakítása (a Történelmi Múzeum lapidáriumából korabeli tárgy beszerzése, a szülőházról és Mátyás királyról háromnyelvű – magyar, román, angol – ismertető anyag összeállítása); c) a megvalósításhoz szükséges pályázati lehetőségek felkutatása; d) egy önálló, a Képzőművészeti Egyetem működését nem zavaró rendszer/program szervezése: A terem, rendezvények helye (kiállítások, táncházak), B terem, Mathias Rex emlékhely; e) az őrszolgálatot, az emlékhely gondozását, a reneszánsz jegyében történő rendezvények megvalósítását az Amaryllis vállalja, a házigazda-intézettel való mindenkori egyeztetés alapján. A Mathias Rex emlékhely a szülőház természetes tartozéka, a magyar és a román kulturális örökség szerves része (lenne). Megvalósítását fontosnak és szükségesnek tartjuk.

 

2.

Az Amaryllis – Mátyás király szellemi örökségét kutató és felmutató – Társaság a maga sajátos módján azon munkálkodik, hogy népszerűsítse és oltalmazza Kolozsvár egyedi szülőváros-minőségét.

Az 1993 óta Dies Mathiae Corvini – Mátyás Napok nevet viselő, a születésnap jegyében zajló rendezvénysorozatunk védi mindazon értéket, melyet Fadrusz János főtéri alkotása képvisel.

Mivel a Farkas utcai református templomot 1486-ban a városunkban született Corvin Mátyás óhaja szerint és királyi parancsára építették fel elődeink, szép és méltányos lenne, ha e történelmi tény a templom megnevezésében is tükröződne.

Hazánk és házunk/otthonunk szimbóluma a Farkas utca. E történelmi hely koronája a templom, mely megérdemli, hogy az Igazságos nevét is viselje, a levéltári adatokon túl, ország-világ előtt is, az idők végezetéig...

Javaslatunk szerint gyönyörű műemléktemplomunk a következő nevet viselné: a Farkas Utcai Corvin Mátyás Református Templom – Biserica Reformată „Mathias Corvinus” – „Mathias Corvinus” Reformed Church.

Kezdeményezésünk a történelmi tény hivatalosítását kéri.

Szeretnénk, ha a kiegészítés (Hunyadi Mátyás? Mátyás király? Corvin Mátyás?) szakemberek döntése szerint történne.

Meggyőződésünk, hogy sok félreértés, a köztudatban keringő ködös és helytelen megjelölés is orvoslást nyerne ezzel.


László Bakk Anikó                                           Macalik Arnold

tiszteletbeli elnök                                               elnök


Kolozsvár, 2004. december 31-énvissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008