Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Ábrám Zoltán: Az Erdélyi Magyar Közművelődés Napja


 

A tavalyi esztendőtől az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Országos Elnöksége saját határozata alapján április 12-ét a Közművelődés Napjává nyilvánította. Így tájainkon évek óta egyre szélesebb körben megünnepelt Magyar Kultúra Napja mellé immár felsorakozik az Erdélyi Magyar Közművelődés Napja is.

Ez az ünnepi alkalom nagy múltú közintézményünk megalapítása napjára esik, hiszen 1885. április 12-én a kolozsvári Vigadó, a Redut nagytermében zajlott le az országos érdeklődésre számot tartó alakuló közgyűlés. Az EMKE első alapszabálya a célt röviden ekképpen fogalmazta meg: „Az egyesület célja működési körében a hazafiasságnak fejlesztése nemzeti irányú művelődés által”. Az 1910-ben kiadott díszes emlékkönyvben (Az első negyedszázad története) nagyszerű megvalósításokról adnak számot a szerzők: népiskolák és népkönyvtárak, olvasókörök és daloskörök alapítása és támogatása, szerteágazó rendezvények szervezése, kiadványok terjesztése, honismereti tevékenységek, egyesületek kölcsönös támogatása, ösztöndíjak, néptanítók és lelkészek jutalmazása és a többi.

Nem véletlen, hogy a diktatúra által közel fél évszázados kényszerszünetre ítélt EMKE 1991 áprilisában, április 20-án alakult újra Brassóban. Joggal kijelenthető: az azóta eltelt tizennyolc esztendőben közművelődési ernyőszervezetünk mindvégig kovásza volt az erdélyi magyar közművelődésnek, és eleget tett mai céljának: „a romániai magyar közművelődés ösztönzése és összefogása”. Legújabb korában az EMKE számtalan helyi, országos és nemzetközi kitekintésű rendezvényt szervezett, szakmai testületeket hozott létre, Magyar Házakat és emlékházakat alapított, kiadványokat jelentetett meg, emlékjeleket hagyott, partnerséget és támogató szerepet vállalt.

Hajdó Károly okleveleNyugodt lelkiismerettel elmondhatjuk, hogy tevékenységeink során a magyar identitás és az erdélyiség megőrzését, az egyetemes kulturális értékek előtérbe helyezését, a műveltség közkinccsé tételének gondolatát tartjuk szem előtt ma is. Sajátos értékeink ápolásán túl azonban figyelembe kell vennünk, hogy a világ sokat változott és változik körülöttünk. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk a kultúra területén is új fejezetet nyitott, ezért fontosnak és szükségszerűnek látszik, hogy versenyképesek legyünk.

A második alkalommal megünnepelt Erdélyi Magyar Közművelődés Napja előestéjén azt szeretnénk, hogy ez a nap méltó helyet kapjon a köztudatban. Ezért egy nappal a kolozsvári közgyűlést és hagyományos EMKE-díjátadást megelőzően Marosvásárhelyen ünnepi műsor keretében az Országos Elnökség részéről oklevélben részesülnek néhányan, akik a helyi kisközösségek önszerveződő tevékenységében eredményes munkát vállaltak.

A négy díjazott sok éves, évtizedes közművelődési, kultúrát pártoló és szervező tevékenységére méltán érvényes az EMKE közismert jelszava: „Ki a köznek él, annak élni érdemes”.

Végül mindannyiunk előtt nyilvános köszönetet mondok a már díjazottaknak és a most vagy majdan díjazandóknak, hogy nehéz időkben is életben tartották és ápolták erdélyi magyar közösségünk kulturális értékeit, és azokat a közember számára élvezhetővé és használhatóvá tették. Köszönjük!

 

Díjazottak

Marosvásárhely, 2009. április 3.

Az Erdélyi Magyar Közművelődés Napja (április 12.) tiszteletére az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Országos Elnöksége az alábbi, a helyi kisközösségek önszerveződő tevékenységében eredményes munkát vállaló személyeknek nyújt át EMKE Oklevelet:

Nagy Lászlónak, Marosvásárhely unitárius lelkész-esperesének az EMKE működése elősegítéséért, rendezvényei felkarolásáért, a magyar kultúra ápolásáért kifejtett áldozatos tevékenységéért;

Hajdó Károly karnagynak, a marosvásárhelyi és marosszentgyörgyi zenei kultúra és kórusmozgalom fellendítésére irányuló tevékenységéért;

Papp György kultúrigazgatónak, a holtmarosi Gyöngykoszorú-találkozók megszervezéséért és a néptánc értékeinek a megőrzése érdekében kifejtett erőfeszítéseiért;

Sinkó András tanárnak, a Cinige és a Picinige ifjúsági-gyermek népi zenekarok megalapításáért és fenntartásáért, a népzenei értékek pártolásáért különböző közösségekben.

Az EMKE Maros megyei szervezete elnökségi határozata alapján EMKE-díjban részesül Holtmaros faluközössége az 1996 óta folyamatosan lebonyolított Gyöngykoszorú népdal-, néptánc- és népviselet találkozók megszervezéséért.

Utóbbi díj az idei holtmarosi Gyöngykoszorú-találkozón kerül átadásra.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008