Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


***: Művelődés 2009. Tartalomjegyzék és névmutató - 1 rész


 

Közművelődés, riport

 

Ábrám Zoltán: Közművelődésünk napja 4:4

Antal Attila: A Csíki Játékszín laudációja 5/6:7

Az Aradi Kamaraszinház 2009–2010-es évadterve 12:8

Árkossy István: Farkas utcai csendes ballagás 10:5

Bakk Miklós: Székely Kriszta laudációja 5/6:13

Bakó Botond: Apai életnyomokon. Tóthfalussyné dr. Veress Éva 70 éves 10:13

Bakos István: A könyves ember. Búcsúzunk Püski Sándortól (Békés, 1911. február 4. – Budapest, 2009. augusztus 2.) 11:12

Balázs Attila: Mátray László laudációja 5/6:6

Benkő Levente: Évfordulók és feladatok 11:3; Kőből, fából és igéből építkeznek Magyarvistán 10:3; Könyvtári jubileum Kazinczyval és Szilágyi Domokossal. Fennállása tizenegyedik évfordulóját ünnepelte a szilágysomlyói magyar téka 7/8:4;

Boér Jenő: Nemzetünk áldozataira emlékeztünk 10:17

Czakó Gabriella: Nagy Éva Vera laudációja 1:6

Czintos Józef: Kovács Éva laudációja 5/6:8

Csomafáy Ferenc: A rockopera látványvilága 2:5

Csomafáy Ferenc–Kalmár Ferenc–Tóth István: Erdélyi arcképek Szegeden 11:6

Dáné Tibor Kálmán: A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus laudációja 5/6:11

Dukrét Géza: Emlékülés Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulóján 11:10; A XV. Partiumi Honismereti Konferencia 12:4

Egyed Ákos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteményeinek története 11:3

EMKE-díjak 5/6:4

Fehér József: Kazinczy emlékezete. A Tokaji Írótábor emlékfalánál 12:6

Fotóverseny 11:9

Gaal György: A Kelemen Lajos Társaság közgyűlése és díjazottjai 4:5; Gergely Istvánné laudációja 4:5

Gabnai Sándor: Kútavató 12:3

Gáspár Attila: Írott szóval a megmaradásért. XIV Kárpát-medencei napok. Budapest, Magyar Kultúra Alapítvány, 2009. szeptember 25–27. 10:11; Szilágyságtól Kalotaszegig 2:9

Guttman Mihály: A Romániai Magyar Dalosszövetség közgyűlése 1:3; Haáz Sándor laudációja 5/6:11

Irsay Miklós: Király István laudációja 5/6:10

K. O. Petra: A Magyar Kultúra Napja Nagyszebenben 2:4

Kelemen Antal: Musát Gyula laudációja 1:5

Keszeg Vilmos: Zsigmond Győző laudációja 5/6:15

Kovács András: Murádin Jenő laudációja 4:6

Kovács Sándor: Potyó István laudációja 1:4

Kötő József: Csirák Csaba laudációja 5/6:14

László Csaba: Mátéfi Csaba és Mátéfi Zita laudációja 5/6:13

László Károly: Kubánda Olga laudációja 5/6:6

Lisztóczky László: Az egri Dsida Jenő Baráti Kör tevékenysége 2008-ban 2:7

Magyar Örökség-díj 2008 5/6:16

Mezey Katalin: Pályázati kiírás 1:7

Murádin Jenő köszönete 4:7

Művelődés 2009. Tartalomjegyzék és névmutató 12:15

Németh Júlia: Murádin Jenő laudációja 5/6:10

VIII. Kárpát-medencei Csengey Dénes Vers-, Prózamondó és Énekelt Vers Verseny 2009–2010 11:13

Péntek János – Szabó Zsolt – H. Szabó Gyula: Kazinczy Emlékverseny a Magyar Nyelv Évében. Pályázati felhívás 4:3

Péterfy László: Hunyadi László laudációja 5/6:18

Popa Márta: Majó Julianna laudációja 1:3

Róth András Lajos: Bende Katalin laudációja 5/6:8

Szabó Zsolt: Benedek Elek laudációja 5/6:17; Lacafaca 5/6:3; Ünnepeink 7/8:3

Takács Gábor: A Tiananmen tér 7/8:6

A tordaszenlászlói kórustalálkozó felhívása 5/6:63

Vajda Boglárka: MATUR-tábor Torockón 12:7

Vas Géza: Virágos Kalotaszeg – Mákóiak Budapesten 2:3

 

 

Galéria

Buzás Pál: Sárdi István, az éltében-holtában balsorsú képzőművész 4:8

Czoguly Ildikó: A homoródkarácsonyfalvi unitárius templom falképei 2:12

Csomafáy Ferenc: Robert Capa, a modern háborús fotóriporter 12:10

Forró Miklós: Kettős tárlat 2:11; Szeretném kipróbálni magam minél több műfajban. Beszélgetés Koszti István Miklóssal 12:12; Tájak vonzásában. Dadayné Keller Kornélia köszöntése 4:11

Gurzó K. Enikő: Ahogyan az öregek énekelnek, úgy fütyülnek a fiatalok 4:13; Égi sétán Schmidt Antallal. A Baumeister egyeteme(ssége) 1:8; Kis Bécs nagy packázásai. Fadrusz és Kiss ortodox fogságban 2:16

Obersnel, Vojko: Polgármesteri köszöntő 5/6:24

Skultéty Csaba: A gyűjtő a gyűjteményéről 5/6:23

Sólyom László: Szeretni egykor közös hazánk egészét 5/6:23

Szabó Vilmos öröksége 5/6:

Székely Géza: Ama nemes harcot megharcoltam... Szabó Vilmos képzőművész-pedagógus emlékére 5/6:19; Utolsó fénykép Sz. V. festőművészről 5/6: 19; Emlékbeszéd 5/6:20; Hortobágy-parti portré 5/6:21; Megfeleltetések 5/6:22

Szabó Zsolt: Örökségünk 5/6:22

Takács Gábor: A művészet a szellemet próbálja segíteni. Beszélgetés Kusztos Endrével 11:14; A Távol-kelet varázsa 1:16; Barcsay Jenő tanár és festőművész emlékére 10:19

 

 

Enciklopédia

Bem apó nyomában 7/8:42–57

Benkő Levente: Az emberféltő püspök 7/8:20

Bodó Márta: A színház, mint a tanulás helye a reneszánsz Itáliában 2:23

Boldizsár Zeyk Imre: Kalotaszegi irodalmi breviárium 1:31

Böjte Lídia: Dsida Jenő Abafáján 1:22

Csomafáy Ferenc: Egy szavahihető pedagógus (Lengyel Dénes emlékiratai) 4:25

Dávid Lajos: Régi szerelmek krónikája. Asszonyok gróf Teleki Sándor életében 12:19

Dupka György: Kazinczy Ferenc nyomában Kárpátalján 7/8:58

Elbe István: Nedoroszték János. Egy kolozsvári fodrász, aki aggódott Kossuth egészségéért 4:30

Farkas Cs. Magda: Márton Áronnak tíz méter lenvászon… A művészetpártoló Márton Áron 7/8:19

Feduszka, Jacek: Józef Bem tábornok koncepciója a nemzeti felkelésről. Az 1831–1863 közötti korszak lengyel szabadságharcos gondolatai 7/8:42

Fenesi Annamária: Az Erdélyi Mezőség ökoturista szemmel 5/6:41; Darwin 200 1:29

Fodor György: Főhajtás az Emberkatedrális emléke előtt 7/8:27

Fülöp Mónika: A bálványosváraljai falukutatás 3:6

Gurzó Enikő Klára: Európai ökokultúra. Ahova a madár röpülve sem juthat, vagy csak fáradva érhet 12:24; Karátsonyiak a Bánságban. A nagy alvók 5/6:32

Javor, Martin: A kassai szabadkőműves-mozgalom  a 18. században 7/8:59

Józsa Miklós: Lapok a Nagyenyedi Iparos Önképzőkör történetéből (1–3.) 1:23; 2:24; 4:27

Kazinczy harmadfél százada 7/8:58–63

Keszeg Vilmos: Előszó (Az Erdélyi Mezőség könferenciájának anyaga elé) 3:3

Killyéni András: Wesselényi Béla, ménese és falkavadászatai 3:15

Kovács István: „Bem József – az örök remények hőse” 7/8:51; „Egy a lengyel a magyarral”. A lengyel–magyar történelmi kapcsolatok kulcspontjai 10:22

Kovács J. Attila: A cserefa és a székelység 5/6:43

Kovács Sándor: Márton Áron és Jakab Antal, a karácsonyi örömhír püspökei 7/8:10

Makkay Botond: A boksánbányai honvédszobor 12:30

Máriás József: Debreczeni Éva Vakondsirálya 5/6:46

Márton Áron 1944. május 18-i beszéde 7/8:21; 1948. október 11-i püspöki körlevele 7/8:27

Márton Áron emlékezete 7/8:9–11

Márton Áron írásai 7/8:29–41; Márton Áron, Nagy Ferenc és Szász Pál 1944. november 14-i beadványa 7/8:23; A kiszélesített iskola (1933) 7/8:33; Az iskolán kívüli népnevelés feladatai (1935) 7/8:30; Család és nép (1938) 7/8:32; Gróf Mailáth Gusztáv Károly (1940) 7/8:29; Iskola kitárt ajtókkal (1935) 7/8:35; Nemzet és kultúra (1935) 7/8:40; Templom és iskola. Megnyitó az Egyházmegyei Tanács 1939. november 16-i közgyűlésén 7/8:36

Ozsváth Judit: Márton Áron Erdélyi Iskolája 7/8:12

Perjámosi Sándor: Az ismeretlen Benedek Elek, avagy egy készülő bibliográfiáról 10:28

Pozsony Ferenc: Pusztakamarás. Belső-Mezőség, Kolozs megye 3:18

Sas Péter: A mezőségi tórendszer, mint az egykori határvédelmi rendszer, a gyepű része 3:3; Az erdélyi egyházmegye ezer esztendeje 2. 1:18; Gyárfás Elemér és Márton Áron levélváltásából. Adalék a 20. századi erdélyi római katolikus egyház- és irodalomtörténethez 7/8:17; Kelemen Lajos kiadatlan önéletrajza 11:29; Kolozsmonostor szerzetes-papjai: a bencések és a jezsuiták 5/6:26

Szabó Zsolt: Bem József nyomában Erdélyben 7/8: 54; Kazinczy és Erdély 7/8:61

Szekernyés János: „Csak az a nemzet vész el, mely önmagát elhagyja”. 150 éves a bánsági magyar nyelvű sajtó 1:26

Szilágyi Mátyás: Szoboravató 7/8:9

Szubert, Tomasz: Hős vagy kalandor? Bem tábornok Bécsben 7/8:45

Tatár Erzsébet Tímea: Szabóné Tatár Erzsébet álom- és látomástörténeteiből 3:29

 

 

Vadrózsa

***Kerekasztal-beszélgetés (a néptánckutatásról) 9:28

Daniel Rita: Hallották, Haranglábon mi történt? Egy ballada története 4:19

Deák Gyula: A néptánctól a táncszínházig 9:9

Fügedi János: A notáció szerepe a tánc tudományos feldolgozásában 9:21

Fügedi János: Hozzászólás  Könczei Csongor dolgozatához 9:18

Halász Péter: A pogocsás ember 4:21

Karácsony Zoltán: Az erdélyi táncfolklorisztikai filmek keletkezéstörténete és kritikai áttekintése. A kezdetektől 1963-ig. 11:21

Könczei Csilla: A halva született harmadik ikertestvér. Nyilvános beszéd a nemlétező romániai magyar tánckutatásról a hatvanas-nyolcvanas években 9:24

Könczei Csongor: Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón. Kolozsvár, 2009. április 28. 9:3

Könczei Csongor: Javaslat a romániai magyar intézményesített felsőfokú táncművészeti oktatás bevezetésére 9:12

Laskay Adrienne: A műtánc kialakulása az erdélyi színpadokon 9:4

Olosz Katalin: Farsangi dramatikus szokások, népi színjátékok Marosszéken 4:23

Pálfy Gyula: Egy erdélyi vegyes lakosságú falu – Gerendkeresztúr – táncai 9:19

Uray Péter: Képzés, képzési tendenciák 11:18

Vakler Anna – Németh István: A Zenetudományi Intézet magyarszováti népzene adatai 3:21

Varga Sándor: Tánctörténeti divatok hatása a belső-mezőségi települések tánckészletére 3:25

 

 

Zenetár

Csomafáy Ferenc: Hagyományt és jelent ötvözve. Simon Gábor húsz éve 7/8:7

Gálffy Attila: A kolozsvári magyar zeneoktatásról, zenészképzésről 5/6:48

Major Ferenc: A többszólamú éneklés hagyományai Bánffyhunyadon 2:28

 

Játékszín

Az Aradi Kamaraszínház 2009-2010-es évadterve 12:8

Csomafáy Ferenc: Európa színházi életének színes palettája 5/6:51

 

Műhely

Szabó Emília: Barna Ferdinánd élete és kora 5/6:59

Illusztrációk

Árkossy István 10:5–9

Bacskó Tünde 12:9

Barcsay Jenő 10:2, 19–21

Beley Vild Emőke 2:11

Bende Katalin 5/6:5

Benedek Elek 10:29; 12:3

Borbáth Erika 5/6:5

Capa, Robert 12:10–12

Csirák Csaba 5/6:4

Csomafáy Ferenc 11:8

Dadayné Keller Kornélia 4:2, 11, 12

Dáné Tibor Kálmán 9:5, 10

Darwin, Charles 1:28

Deák Gyula 9:10

Demeter László 11:5

Demeter Zoltán 11:5

Dsida Jenő 1:22

Dukrét Géza 11:11

Egyed Ákos 11:4–6; 12:5

Eöttövényi Nagy Ferenc 1:28

Fadrusz János 2:16, 21

Feleki István 11:14

Fráter Lóránd 11:11

Fügedi János 9:19, 23

Füredi Richárd 12:31

Gaal György 4:6

Gáspár Attila 7/8:5; 10:12

Gergely Istvánné 4:6

Haáz Sándor 5/6:4

Hajdó Károly 4:4

Hazay Vilmos 1:28

Hegedűs Imre János 12:3, 4

Herepei János 3:2

Hunyadi László 5/6:16, 18

Hunyady Margit 12:19

Iancu Laura 2:7

Jancsó Noémi 7/8:5

Kányádi Sándor 12:3, 4

Király István 5/6:5

Kis Rigó László 11:7

Kiss György 2:17

Kiszling, Rudolf 7/8:50

Koncz Gábor 10:12

Koszti István Miklós 12:2, 12–14

Kovács András 4:6

Kovács Éva 5/6:4

Kovács Sándor 1:5

Könczei Csilla 9:25

Könczei Csongor 9:13

Kubánda Olga 5/6:5

Kusztos Endre 11:2, 14–16

Laskay Adrienn 9:5

Lisztóczky László 2:7

Majó Julianna 1:4

Major Ferenc 2:28

Márton Áron 7/8:9, 11, 12, 26, 40

Mátéfi Csaba 5/6:4

Mátéfi Zita 5/6:4

Mátray László 5/6:4

Mikó Imre 11:4

Murádin Jenő 4:6

Nagy Imre 7/8:11

Nagyné Bardócz Orsolya 10:31

Nedoroszték János 4:31

IV. Henrik 4:18

Ormós Zsigmond 4:13, 16

Pálfy Gyula 9:20

Parászka Miklós 5/6:4

Perjámosi Sándor 10:31, 12:4

Pesty Frigyes 1:28

Petőfi Sándor 7/8:56, 57

Potyó István 1:5

Pourbus, Frans, ifj. 4:18

Püski Sándor 11:12, 13

Rembrant 4:16

Sárdi István 4:8–10

Schmidt Antal 1:8

Simon Gábor 7/8:7

Skultéty Csaba 5/6:23

Smetz, Moritz 7/8:46, 50

Smolka, Franciszek 7/8:50

Sólyom László 5/6:24

Stanyó Tóth Gizella 10:12

Szabó Vilmos 5/6:19–22, 26, 32, 46, 47, 49, 50

Szabó Zsolt 12:4

Szabóné Bardócz Réka 5/6:16, 17

Szála Erzsébet12:3, 4

Székely Kriszta 5/6:4

Székely László 2:18

Szervátiusz Tibor 7/8:12

Szőke Anna 7/8:5

Takács Gábor 10:19

Tapasztó Ernő 12:9

Teleki Júlia 10:12

Teleki Sándorné 12:21

Timár Károly 2:11

Tiverval Matild 12:22

Tóth István 11:8

Tóthfalussyné dr. Veress Éva 10: 13, 14, 16

Újfalusi Gábor 5/6:5

Váli Anna 5/6:16

Vargha Mihály 10:29

Vastagh György, id. 4/16

Venczel József 7/8:20

Veres-Kovács Attila 5/6:18

Veress Ferenc 4:31

Vetró András 7/8:51

Wesselényi Béla 3:15

Wesselényi István. 3:17

Wesselényi Istvánné 3:17

Wesselényi Miklós, id. 3:16

Wesselényi Miklós, ifj. 3:16

Wouwerman, Philips 4:14

Zeyk Domokos 7/8:57

Zsigmond Győző 5/6:4

 

 



vissza a kiadáshoz
minden cikke
GALÉRIA rovat összes cikke

© Művelődés 2008