magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Makkay Botond: Bánsági és Arad vidéki magyar lapok


Ez az összeállítás azokat a lapcímeket tartalmazza, amelyek a múltban, illetve a jelenben jelentek, illetve jelennek meg Arad, Temes és a történelmi, illetve a mai Krassó-Szörény megyében. Az összeállítás nem a teljesség igényével készült.

Délnyugat. 1994 márciusától közéleti lap; 1995. októbere –1996. júniusa között közművelődési és közéleti szórványlap. Megjelent havonta Resicabánya. 1994. márc. (1. évf. 1. sz.)–1997. ápr/aug. (4. évf. 2. sz.): 1995. okt. után kimaradásokkal, rendszertelenül. Főszerkesztő, majd felelős szerkesztő Makay Botond (1994. márc.–1997. aug.). A lap mottója:

„Legyen minden magyar utód

különb ember, mint apja volt.”

(Vörösmarty Mihály)

Az impresszumban megjelöltek tulajdonképpen soha szerkesztői tevékenységet nem végeztek a főszerkesztőt kivéve, aki a harmadik szám után a laptükröt is csinálta. A többiek részben rovatvezetők, részben csak anyagbiztosítók voltak. A Délnyugat 2500 példányban indult és számos (többszáz) példánya címre küldve postán jutott a megye, illetve Temesvár és Lugos olvasóihoz. Azért szűnt meg három laptársával egyetemben, mert a támogatás összegét átcsoportosították.

Délvidéki Szemle. A Resicabányai Almanach említi, hogy ez a lap is létezik Krassó-Szörény területén 1911-ben.

Heti Új Szó. Temesváron megjelenő hetilap Graur János főszerkesztő irányításával. Minden magyar vonatkozású kérdéssel foglalkozik a politika, közélet és közművelődés területén. Temes megyén kívül a szomszédos megyékre is kiterjed a figyelme és a terjesztés egyaránt. Az első száma 1995. január 10-én jelent meg.

Jelen Évkönyv. A Nyugati Jelen aradi napilap évi melléklete. Részben kalendárium jellege és tartalma van. Egyidős a Nyugati Jelennel.

Krassó-Szörényi Hírmondó. Az RMDSZ megyei hivatalos közlönye 1994-ben. Néhány szám jelent meg belőle. Az impresszum szerint Huszti András akkori megyei elnök szerkeszti, de a tényleges szerkesztő Makay Botond. Pár politikai cikket Huszti is írt. A lap belső része minden esetben a központ anyaga.

Krassó-Szörényi Hírlap. Létezéséről a Resicabányai Almanach tesz említést, amelyet dr. Szőcs Géza szerkeszt.

Körömhír. A resicabányai Ref. Egyházközség (és szórványainak) gyülekezeti hirdetője; ref. szórványlap Resicabánya, Boksánbánya, Szigetfalu, Detta, Karánsebes és Nándorhegy gyülekezeteinek. Havonta 1–3 alkalommal jelenik meg Resicabányán 1992. máj. 24. (1. évf. 1. sz.) – 1993. dec. 25. (2. évf. 14. sz.) között: 1992: 1–11. sz. és egy számozatlan; 1993: 1/12.–14. sz. Írja, szerkeszti, sokszorosítja és terjeszti: Makay Botond. Kiadja (az adatok szerint) az egyházközség presbitériuma, de tulajdonképpen a szerkesztő intéz mindent. Sokszorosítás A/4-es papíron sapirográffal. Példányszám 50–120 között a kívánalmak szerint. Terjesztése díjmentes. Alkalmanként két oldalon jelenik meg általában. Címváltozatok: Körömhír. Szórvány-reformátusoknak; Körömhír. Szórvány-híveinknek; Körömhír. Kivándorolt híveinknek (1992. dec. 19., különszám); Körömhír. Kivándoroltaknak (1993. márc. 28.). Gyermekeknek szóló saját számozású melléklete a Református Jövőnk 1992. nov. 22. (1. sz.); 1993. febr. 7. (2. évf. 1. sz.); 1993. márc. 28. (2. évf. 2. sz.). 1993. jan. 10. (2. évf. 1/10. sz.)–1993. márc. 28. (5/6. és 16/17. sz.) között kettős szám. Társlapja a Végek Vészharangja, amely egyházmegyei lapkísérlet, de egyetlen számot ért meg. A Körömhír később a Délnyugat rovata.

Kút. A temesvári Új Ezredév Református Egyházközség gyülekezeti lapja. Gazda István és Gazdáné Mátyus Melinda lelkipásztorok szerkesztik. A gyülekezeti jellegen túl az erdélyi és bánsági magyar értelmiség lapja is lehetne magas színvonala és széles látóköre miatt. 1998-ban indult. A lap tördelője Makkai Zoltán, az egyházközség főgondnoka, a Heti Új Szó munkatársa.

Lugosi Hírmondó. A lugosi Putnoky Miklós Alapítvány lapja, a lugosi magyarok tájékoztatója, politikai, oktatási, közéleti, művelődési, irodalmi, helytörténeti, társadalmi, gazdasági havonta megjelenő kiadvány. 1999 óta megjelenő nyolcoldalas A/4-es formátumú lap. Főszerkesztője Király Zoltán. A lap a Communitas Alapítvány támogatásával jelenik meg ingyenes terjesztéssel. Internetes változata nincsen.

Mindenki Kalendáriuma. A Heti Új Szó kalendáriuma, amely a lappal egyidős. Évenként egyre gazdagodó tartalommal és javuló minőséggel.

Nyugati Jelen. A 89-es változás nyomán Jelen címmel jelenik meg az addigi aradi napilap, a Vörös Lobogó, melynek elődje a Jövő volt, annak elődje a Szabadság (1945-től). A Jelen címet 1989. december 23-án a városháza előtt közfelkiáltással mondották ki Kiss Károly újságíró tájékoztatása szerint. Nyugati Jelen címmel 1999. május 3-án indul, amikor lassan, de biztosan öt megye napilapjává válik. Aradi szerkesztősége mellett Temesváron, Déván és Nagyenyeden van szerkesztősége, illetve Resicabányán Makay Botond amolyan (fő)munkatársként dolgozik a lapnál. Főszerkesztői gyakran cserélődtek, mígnem a laptulajdonos Böszörményi Zoltán került az impresszumba főszerkesztőként, akinek a helyettese Jámbor Gyula a tényleges főszerkesztő. A jelenlegi főszerkesztő Bege Magdolna. 2008. február 1-től on-line változatban állandóan frissül: www.on-line.nyugatijelen.com, amelyet Irházi János szerkeszt.

Pécskai Újság. 1992. májusában induló magyarpécskai lap Heinrich József római katolikus esperes-plébános szerkesztésében jelent meg. Mivel a Heinrichot 2001. február 22-től Temesvárra helyezik át a Gerhardinum Katolikus Líceum igazgatójának, a lap is megszűnik.

Resicabányai Almanach, Resicabányai Útmutató. A két kiadványt 1911-ben Szentkirályi (Tóth) Gyula indítja. Az első év folyam egybefűzve jelent meg. Tartalma gazdag és változatos, de közismert nevek alig szerepelnek benne (Lévai József, Szabolcska Mihály, Kubán Endre /idős/), így valószínű, hogy helyi, vagy környékbeli alkalmi tollforgatók töltik ki. A két lap közül az első irodalmi és közéleti jellegű, míg a másik a gazdasági, ipari, kereskedelmi kérdésekkel foglalkozik.

Resicai Lapok. Weiss Adolf három nyelven (német, magyar, román) jelentet meg lapot Resicabányán. A magyar lap, amely ezt a címet viseli csütörtökön jelenik meg 1899-től társadalmi és szépirodalmi tartalommal. Feltehetően Trianon után szűnik meg. A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon nem említi.

Szövétnek. Aradi Kulturális Szemle alcímmel 1997 óta megjelenő időszaki kiadvány, amely az aradi Alma Mater Alapítvány égisze alatt jelenik meg Ilona János és Pálfi Sándor szerkesztésében. Az aradi művelődés és művelődéstörténet lapjaként értékelhető.

Temesvári Új Szó. Napilap. 1990. február 1-én indul a Szabad Szó jodutódaként. Graur János a főszerkesztője. 1995. január 10-én anyagi okok miatt megszűnik, majd Heti Új Szó címmel hetilapként jelenik meg 1995. január 10-től.

Világosság. 1922–1926 között jelent meg Resicabányán Keresztes József református lelkész szerkesztésében. A református egyházközség levél- és irattárában egyetlen példány sem létezik. Feltehetően a Keresztes 1942-ben történt Romániából való kiutasítása előtt elkobozhatták. A lapról tud az Országos Széchényi Könyvtár, ahol vannak példányok a lapból, de sem a profilját, sem pedig a megjelenési idejét nem ismerjük a lapnak.

Vita Catolica Banatus. Római katolikus többnyelvű folyóirat, amely 1994 óta jelenik meg. A román és magyar nyelv mellett van benne német nyelvű anyag és nagyon ritkán más nyelvű is (horvát, cseh). Pál József Csaba resicabányai tiszteletbeli kanonok-főesperes szerkeszti a Temesvári Egyházmegye hivatalos kiadványaként.

Zarándi Zarándok. Az 1998 júliusában induló református egyházi szórványlap az egykori Zarándi Református Egyházmegyéhez tartozó Pankotán jelenik meg Baracsi Levente Zoltán és Baracsiné Dávid Zsuzsa református lelkészek szerkesztésében, amely a lelkészek Aradra kerülésével aradi lappá válik. A lap célja az aradi egyházmegye területeihez tartozó szórványok bemutatása történelmi, egyháztörténelmi szemszögből úgy, hogy benne legyen a hagyományápolás, az anyanyelvi műveltség, illetve a nemzet erősítése. Honlap: www.geocities.com/baracsil .vissza a kiadáshoz
minden cikke
ENCIKLOPÉDIA rovat összes cikke

© Művelődés 2008