magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Csomafáy Ferenc: Varga Katalin


Az elsõ filmes Peter Strickland Varga Katalin címû filmje számomra az egyik legkellemesebb meglepetése volt az idei Erdélyi Nemzetközi Filmfesztiválnak. A körülöttünk levõ világ megváltozását jelenti már az is, hogy nagyon ritkán jön össze egy magyar–angol–román koprodukció. Ebben a filmben benne van mindaz, amit a ma fiatal alkotóitól el lehet várni. Hihetetlen önbizalom abban, amit kitaláltak, megírtak és filmben meg lehet valósítani. Kitûnõ szakmai felkészültség, a jó értelemben vett csapatszellem, mely minden nehézséget képes eredményesen leküzdeni. A tenni akarás és az egymásra való figyelés.

Peter Strickland angol apától és görög anyától származó fiatal (35) angol tanár, jelenleg Magyarországon él. Õ írja meg Varga Katalin címmel azt a filmforgatókönyvet, melybõl nagybátyjától örökölt pénzen (16 ezer euró) filmet akar készíteni. Ebben hasonlít François Truffaut-hoz, aki ötven évvel hamarabb a francia új hullám egyik legjelesebb filmjét, mellyel filmes karrierjét elkezdte a 400 csapást nagynénjétõl örökölt pénzbõl készíti el.

Maga a téma nem ismeretlen az irodalomban és a filmmûvészetben sem: egy nõ évekkel késõbb torolná meg egykori megerõszakolását. Amint Peter Strickland nyilatkozza: „A bosszú egy magával ragadó, sodró dolog, a bûn határvidékén tanyázik. És ez az egyetlen olyan bûn, amirõl mind el tudjuk képzelni, hogy megtesszük. Egyrészrõl becsületbeli ügyként, a méltóság kérdéseként is tekinthetõ, másfelõl azonban mégis mi is a végeredménye?” Ebben a mondatban benne van mindaz, amiért a filmet mégis nagyon sok akadály legyõzése után érdemes volt elkészíteni. De ahhoz, hogy ez elkészüljön, össze kellett állnia egy olyan stábnak, szereplõ gárdának, amely megszállottan hitt abban, amit tesznek. Az alkotás folyamatában nem volt fékezõ tényezõ a kevés anyagi, mely, ha nehezen is, de végül is összejött.

Strickland öt évig kereste a helyszíneket, színészeket, számos helyet látogatott meg Európában, ahol forgatott, s képes volt kitartani céljai, elképzelései mellett.A megbocsátás és bosszú közötti keskeny sávot bejáró film szereplõi Péter Hilda, Pálffy Tibor, Mátray László, Florin Vidamsky és Fatma Mohamed, Kántor Melinda színmûvészek játsszák. A gyermek szerepet a 12 éves Tankó Norbert alakítja.

Az erdélyi forgatás nem csak a pénztelenségnek, de azoknak a körülményeknek is köszönhetõ, melyek Strickland gondolkodását meghatározzák, és mivel itt volt a legtöbb ismerõse, Magyarországon kívül. Erdélybe jött forgatni, ahol nem csak az erdélyi táj, lenyûgözõ balladai szépsége, a filmtörténetének ideálisan jó keretet biztosított, de a színészi anyag is itt állhatott össze azzal a páratlan adottsággal, amely a leforgatott film minden kockájában érzékelhetõ.

A címszereplõ kiválasztása messzemenõ telitalálat, mely vetekszik azzal a filmtörténelmi eseménnyel, amikor a vásznon elõször megjelent Iréne Papas. Nem hasonlóságról van szó. Péter Hilda eredeti, senkihez sem hasonlítható, egyedi egyéniség a maga nemében. Vitathatatlanul tehetséges, s rendelkezik azzal a tulajdonsággal, ami nagy becsnek örvend a filmesek világában, lejön a vetítõ vászonról. Ehhez neki jóformán nem kell tennie semmit, ezt kapta sorsától, szerencséjétõl, belsõ adottságaitól. 

De Peter Strickland rendelkezik azzal a tulajdonsággal is, hogy tudja kiket, válogasson be a stábjába. A színészei mind erdélyiek.


Operatõr Gyõri Márk, fiatalsága ellenére már minden filmes mûfajban megnyilvánult. Készített pár másodperces reklámfilmet, televíziós sorozatot, rövid filmeket, de egész estét betöltõ játékfilmeket is. Filmes szakmában legnemesebb anyagra, 35 mm-es színes filmre dolgozott. Talán ennek is köszönhetõ az, hogy ritkán látni ilyen csodálatosan rögzített erdélyi tájat, mely balladai szépségében ily funkcionálisan teljesítse filmbeli feladatát.

19 forgatási nap alatt három lámpa és egy állvány segítségével kellett a Gyõri által biztosított kamerával megteremteni a film képi világát. A kamera sokszor került kézbe, vállra, autóba. Strickland ötlete volt ellenben a lassú zoomok használata, amely zenével nagyon hatásosan funkcionált.

A hangmérnök Kovács György, akinek nem volt könnyû dolga, hiszen a csend központi szerepet játszik a filmben, bár román és magyar népdalok is felcsendülnek pár pillanatra. Szerinte valahogy a havasok csendjéhez hasonló hangi állapotot kellett megteremteni, amely megnyitja a nézõt, teret nyit neki, ráhangolja az érzékenységre. Amely adott esetben sokkal erõsebb, markánsabb, mint egy harsogó filmzene.

A zeneszerzõk, Geoffrey Cox és Steven Stapleton; mivel a film Strickland kívülállása miatt eleve nem törekedett az autenticitásra, a zene is a drámaiság jegyében fogant, elektronikus hangzású lett, ami elemelte a filmet a konkrét helyszíntõl.

Végezetül idéznék Cineuropa cikkébõl: „A falujából elüldözött, gyerekével és imákkal az ajkán bosszúra induló nõ morális története azért szép, mert nem választja szét a világot manicheus módra Jóra és Rosszra, hanem finom egyensúlyban tartja õket.”Valamint felidéznék a sajtótájékoztatón mondottakból egy gondolatsort: „Mintha az égiek is segítették volna a filmet: az egyik hosszú jelenetnél, amikor a fõhõsnõ egy hajóban ülve megerõszakolását meséli el, a kamera lassan ráközelít az arcára. S épp akkor, amikor arról beszél, hogy a bokrok közt feküdve, megbecstelenítve úgy érezte, megszólítja az Isten, a hajó épp úgy fordult, hogy mögötte a háttérben a víz tükrözõdése miatt az ég hirtelen kifehéredett. Ilyen elementáris képi hatást semmilyen mesterséges eszközzel nem lehetett volna elérni.”

Ezek után érthetõ, hogy amikor a pénz elfogyott, akkor Románia két legismertebb producere Tudor Giurgiu, Oana Giurgiu az alkotók mellé állt, biztosítva a további anyagiakat. Tettük õket igazolta. A világpremier a 2009-es Berlini filmfesztiválon. Ezüst Medve a kiemelkedõ mûvészi teljesítményért, Erdélyi Gábor és Székely Tamás a Varga Katalin címû filmben nyújtott hangmérnöki munkáért.

A brüsszeli nyári filmfesztiválon díjazták a magyar–angol–román koprodukcióban készült, Varga Katalin címszerepét alakító Péter Hildát. Aki a legjobb fõszereplõnek járó kitüntetést közösen megosztva egy svéd film (I Skuggan av Värmen) fõszereplõjével, Malin Crépinnel vehette át.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008