magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Páll Gyöngyvér: Fiatalok filmesztétikai képzése az Erdélyi Nemzetközi Filmfesztiválon


A 2009-es, nyolcadik alkalommal megtartott Erdélyi Nemzetközi Filmfesztivál a kiváló minõségû filmek bemutatása mellett, hangsúlyt fektetett a nézõk igényeinek minél teljesebb, tökéletesebb kielégítésére. Ennek érdekében Gabriela Bodea vezetésével programot szerveztek a Kolozs Megyei Tanfelügyelõséggel közösen a kolozsvári gyermekeknek. A cél, minél jobban felkelteni a gyermekek figyelmét a filmvetítésekre. Olyan programot állítottak össze, mely lehetõvé tette, hogy a gyermekek (6 évtõl 18 éves korig) értéket hordozó filmeket tekintsenek meg. Cél: megvalósítani a Kolozs megyei iskolákban a médiaoktatást.

Ennek a programnak a keretében összesen 8 filmet mutattak be, közöttük a Te meg ént, a Persepolis (francia–amerikai film, 2007), Tsotsi, vagy Dunya & Desie (holland–marokkói film, 2008) és más érdekes filmalkotásokat.

A kolozsvári iskolákból erre az akcióra közel 800 gyermek jelentkezett egy-egy filmvetítésre. A diák csoportokat kísérõ tanárok rendkívül hasznosan, célravezetõen összeállított módszertani jegyzeteket kaptak, melyeknek alapján a látott filmrõl csoportos beszélgetéseket valósíthattak meg. Elemezték a filmeket mûfaji, tartalmi szempontból, valamint társadalmi vonatkozását, a diákok benyomását és egyéni véleményét is nyilvánosan megtárgyalták.

Figyelemre méltó beszélgetést váltott ki a filmekben megelevenített erõszak. Egy példával illusztráljuk.

A Tsotsi angol–dél-afrikai film  a Johannesburg környéki gengszter banda tagjáról, Tsotsiról szól, akinél nincsenek szabályok, melyeket tisztelne. Tsotsi egy adott pillanatban autót lop, melyben egy csecsemõ van. Mivel a gyermek sír, ezért meg kellene etetnie. Rájön arra, hogy erre számára nincs lehetõség. Minden áron segíteni akar a kisbaba baján. Egy kismamát, akinek pénzt ajánl, kényszerít arra, hogy szoptassa a csecsemõt. Az ifjú nõ ezt az ajándékot nem fogadja el. A nézõ egy adott pillanatban rájöhet arra, hogy Tsotsiban szeretet született a gépkocsiban talált gyermek és a pótmama iránt. Az erõszakos férfinak végül is számolnia kell brutális múltjával.

A filmnek végül is volt egy olyan vonulata, amely rámutatott arra, hogy az erõszak a világ bármely részén is történjen, nem elfogadható. A filmnek, amely pszichológiai thriller kategóriába tartozik, a forgatási költsége 3 millió dollár volt.

Alapvetõ mondanivalója: milyen változásokon megy keresztül az ábrázolt személy.

A filmmel kapcsolatos megbeszélésen felvetõdött a kérdés, miért nem beszél a fõszereplõ a múltjáról, amely meghatározó tényezõ lehetett a viselkedésére? Miért nem beszél a banda tagjainak arról, hogy kénytelen egy magatehetetlen kisbabáról gondoskodnia? Mi a különbség Miriam és Tsotsi viselkedése között? A film zenéje hogyan árnyalja a mondanivalót?

A film vetítése után való megbeszélés során talán az a legérdekesebb, ha arra ösztönözzük a diákokat, hogy képzeljék el azt, hogy a bíró szerepét töltik be, és milyen büntetést adnának a film férfi fõszereplõjének? Vagy készítsenek egy olyan fogalmazást, melyben bemutatják Tsotsi éretté válásának folyamatát?

Az Európai Unió Oktatási Bizottsága a médiaoktatásnak kiemelt fontosságot tulajdonít. Fontos integrálni az iskolai tantervekbe a médiaoktatás alapelemeit.

A médianevelés hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok megtanulják, hogyan kell elemezni, kritikusan értékelni a filmet, vagy más médiaszöveget. Hozzásegíti a tanulót, hogy a média által megjelenített üzeneteket értékelje. A stratégiai cél az, hogy a gyermek képes legyen a saját véleményének megfogalmazására, önálló értelmezéseket alkosson a filmalkotással kapcsolatban. Ily módon kialakulhat a diák kritikus elemzõkészsége, kreatív gondolkodása.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008